Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahka

No description
by

mohd adli a.rani

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahka

Definisi

1.Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahkan kerja tangan seperti pahat & tukul.

2.Mesin :peralatan yang mempunyai kuasa untuk mengerakkan sesuatu seperti gergaji elektrik.

Pengenalan

Faktor Kemalangan Besar Berlaku…

Kurang kefahaman tentang bahan, proses dan peralatan yang digunakan.
Kegagalan guru memberi arahan dengan sebaiknya.
Tidak menggunakan alat perlindungan diri (PPE).
Tidak mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan.
Pelajar perlu mendisplinkan diri.

Bengkel Keselamatan

Dikelaskan beberapa Jenis bahaya :
1.Bahaya sisa bahan kimia berbahaya
(gas,wap,pepejal)
2.Bahaya fizikal
(bunyi getaran, suhu berlebihan)
3.Bahaya ergonomik
(kesesuaian peralatan)

Kesan-kesan Bahaya Elektrik

Renjatan elektrik
Terbakar
Terjatuh akibat bersentuhan dengan tenaga elektrik

Langkah-langkah Keselamatan Peralatan

1.Peralatan & mesin ditempatkan pada kedudukan sesuai dan tersusun
2.Kembalikan peralatan ke tempat asal selepas digunakan.
3.Sediakan ruangan khas supaya mudah dicari dan disimpan peralatan.

Bahaya Peralatan Makmal dan Mesin Elektrik di Sekolah

Mohd Adli A.Rani A141475
Syazwie bin Willie A141489

5. Setiap kali kelas amali berakhir, guru wajib memastikan makmal berada dalam keadaan bersih.
6. Semasa menjalankan uji kaji, guru harus menerangkan langkah-langkah keselamatan dengan jelas dan tepat kepada pelajar untuk mengelakkan kemalangan berlaku.


Tatacara Pengurusan atau Guru
Wajib mengawasi setiap pergerakan pelajar.
Setiap alatan disertakan dengan manual dan langkah penggunaan yang betul.
Membuat inventori pada setiap tahun untuk merekodkan peralatan yang hilang, rosak dan baharu dibekalkan.
Sebelum pelajar meninggalkan makmal dan berakhirnya kelas amali, guru wajib membuat pemeriksaan ke atas kuantiti alat radas yang dibekalkan.


9. Pelajar dilarang membawa sisa pepejal ke dalam sinki kerana boleh menyebabkan saluran tersumbat.
10. Memakai alat perlindungan mata dan sarung tangan ketika menggunakan bahan kimia beracun.
11. Pelajar perlu membaca manual dan tatacara penggunaan alatan makmal sebelum menggunakan peralatan tersebut.
12. Pelajar perempuan yang menggunakan tudung kepala perlu berjaga-jaga bila menjalankan uji kaji. Bagi mereka yang berambut panjang, dinasihatkan menyanggul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.


5. Bersihkan alat setelah digunakan dan simpan di tempat yang dikhaskan.
6. Laporkan alatan yang rosak, hilang dan berbahaya kepada guru dengan segera.
7. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru.
8. Tidak dibenarkan mengubah kedudukan atau membawa keluar peralatan makmal seperti mikroskop tanpa kebenaran guru.


Tatacara Pelajar
Eksperimen tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran guru.
Pastikan alatan dalam keadaan yang selamat untuk digunakan.
Pastikan alatan yang digunakan sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan.
Tangan mestilah tidak bergris, berminyak dan basah semasa memegang alat.

4. Sekiranya perlu, pindahkan pelajar ke tempat yang lebih selamat.
5. Pemeriksaan berkala oleh pihak pentadbir.
6. Sekiranya berlaku kemalangan, ikut peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.



Tatacara Guru
Sebarang kerosakan elektrik hendaklah dibaiki oleh ahli pendawaian elektrik.
Peraturan keselamatan penggunaan elektrik hendaklah dipatuhi.
Melaporkan kepada pihak pentadbir supaya mengambil tindakan yang segera untuk membaiki kerosakan yang berlaku.



4. Dilarang mencuba untuk membaiki atau menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan berbahaya.
5. Memaklumkan dan melabelkan dengan “ Awas Bahaya” kawasan kerosakan elektrik.
6. Dilarang menghampiri kawasan berlabel “Awas Bahaya”.
7. Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan.

Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahkan kerja tangan seperti pahat & tukul.

Mesin :peralatan yang mempunyai kuasa untuk mengerakkan sesuatu seperti gergaji elektrik.

Definisi

Pengenalan

Kesimpulan

Pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap langkah keselamatan merupakan aspek yang perlu diambil berat.
Semua pihak perlu mengikuti langkah-langkah keselamatan d dalam makmal dan bengkel.
Program dan kempen yang dijalankan seperti 3K(Keselamatan, Kebersihan dan keceriaan) tidak harus dipandang ringan.


Langkah- langkah Keselamatan di Makmal Peralatan Elektrik

Tatacara Am
Kemahiran manipulatif
Kotak pertolongan cemas
Peralatan kecemasan
Kebersihan
Pencahayaan dan pengudaraan
Pelupusan bahan sisa
Latihan kebakaran (fire drill)

Langkah-langkah Pencegahan

Tatacara Murid
Tidak memasang suis dengan tangan basah.
Melaporkan kerosakan elektrik kepada pentadbir, guru atau pekerja dengan segera.
Dilarang mengubah suai peralatan elektrik yang rosak.

Kesan-kesan Bahaya Elektrik

Renjatan elektrik
Terbakar
Terjatuh akibat bersentuhan dengan tenaga elektrik

Kurang kefahaman tentang bahan, proses dan peralatan yang digunakan.
Kegagalan guru memberi arahan dengan sebaiknya.
Tidak menggunakan alat perlindungan diri (PPE).
Tidak mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan.
Pelajar perlu mendisplinkan diri.

Faktor Kemalangan Besar Berlaku…

Peralatan & mesin ditempatkan pada kedudukan sesuai dan tersusun
Kembalikan peralatan ke tempat asal selepas digunakan.
Sediakan ruangan khas supaya mudah dicari dan disimpan peralatan.

Langkah-langkah Keselamatan Peralatan

Dikelaskan beberapa Jenis bahaya :
Bahaya sisa bahan kimia berbahaya (gas,wap,pepejal)
Bahaya fizikal
(bunyi getaran, suhu berlebihan)
Bahaya ergonomik
(kesesuaian peralatan)

Bengkel Keselamatan

Mohd Adli A.Rani A141475
Syazwie bin Willie A141489

Bahaya Peralatan Makmal dan Mesin Elektrik di Sekolah

Pengenalan

Kesimpulan

Pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap langkah keselamatan merupakan aspek yang perlu diambil berat.
Semua pihak perlu mengikuti langkah-langkah keselamatan d dalam makmal dan bengkel.
Program dan kempen yang dijalankan seperti 3K(Keselamatan, Kebersihan dan keceriaan) tidak harus dipandang ringan.


9. Pelajar dilarang membawa sisa pepejal ke dalam sinki kerana boleh menyebabkan saluran tersumbat.
10. Memakai alat perlindungan mata dan sarung tangan ketika menggunakan bahan kimia beracun.
11. Pelajar perlu membaca manual dan tatacara penggunaan alatan makmal sebelum menggunakan peralatan tersebut.
12. Pelajar perempuan yang menggunakan tudung kepala perlu berjaga-jaga bila menjalankan uji kaji. Bagi mereka yang berambut panjang, dinasihatkan menyanggul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.


5. Bersihkan alat setelah digunakan dan simpan di tempat yang dikhaskan.
6. Laporkan alatan yang rosak, hilang dan berbahaya kepada guru dengan segera.
7. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru.
8. Tidak dibenarkan mengubah kedudukan atau membawa keluar peralatan makmal seperti mikroskop tanpa kebenaran guru.


Tatacara Pelajar
Eksperimen tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran guru.
Pastikan alatan dalam keadaan yang selamat untuk digunakan.
Pastikan alatan yang digunakan sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan.
Tangan mestilah tidak bergris, berminyak dan basah semasa memegang alat.

5. Setiap kali kelas amali berakhir, guru wajib memastikan makmal berada dalam keadaan bersih.
6. Semasa menjalankan uji kaji, guru harus menerangkan langkah-langkah keselamatan dengan jelas dan tepat kepada pelajar untuk mengelakkan kemalangan berlaku.


Tatacara Pengurusan atau Guru
Wajib mengawasi setiap pergerakan pelajar.
Setiap alatan disertakan dengan manual dan langkah penggunaan yang betul.
Membuat inventori pada setiap tahun untuk merekodkan peralatan yang hilang, rosak dan baharu dibekalkan.
Sebelum pelajar meninggalkan makmal dan berakhirnya kelas amali, guru wajib membuat pemeriksaan ke atas kuantiti alat radas yang dibekalkan.


4. Sekiranya perlu, pindahkan pelajar ke tempat yang lebih selamat.
5. Pemeriksaan berkala oleh pihak pentadbir.
6. Sekiranya berlaku kemalangan, ikut peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.



Tatacara Guru
Sebarang kerosakan elektrik hendaklah dibaiki oleh ahli pendawaian elektrik.
Peraturan keselamatan penggunaan elektrik hendaklah dipatuhi.
Melaporkan kepada pihak pentadbir supaya mengambil tindakan yang segera untuk membaiki kerosakan yang berlaku.



4. Dilarang mencuba untuk membaiki atau menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan berbahaya.
5. Memaklumkan dan melabelkan dengan “ Awas Bahaya” kawasan kerosakan elektrik.
6. Dilarang menghampiri kawasan berlabel “Awas Bahaya”.
7. Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan.

Peralatan & mesin ditempatkan pada kedudukan sesuai dan tersusun
Kembalikan peralatan ke tempat asal selepas digunakan.
Sediakan ruangan khas supaya mudah dicari dan disimpan peralatan.

Langkah-langkah Keselamatan Peralatan

Dikelaskan beberapa Jenis bahaya :
Bahaya sisa bahan kimia berbahaya (gas,wap,pepejal)
Bahaya fizikal
(bunyi getaran, suhu berlebihan)
Bahaya ergonomik
(kesesuaian peralatan)

Bengkel Keselamatan

Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahkan kerja tangan seperti pahat & tukul.

Mesin :peralatan yang mempunyai kuasa untuk mengerakkan sesuatu seperti gergaji elektrik.

Definisi

Mohd Adli A.Rani A141475
Syazwie bin Willie A141489

Bahaya Peralatan Makmal dan Mesin Elektrik di Sekolah

Langkah- langkah Keselamatan di Makmal Peralatan Elektrik

Tatacara Am
Kemahiran manipulatif
Kotak pertolongan cemas
Peralatan kecemasan
Kebersihan
Pencahayaan dan pengudaraan
Pelupusan bahan sisa
Latihan kebakaran (fire drill)

Langkah-langkah Pencegahan

Tatacara Murid
Tidak memasang suis dengan tangan basah.
Melaporkan kerosakan elektrik kepada pentadbir, guru atau pekerja dengan segera.
Dilarang mengubah suai peralatan elektrik yang rosak.

Kesan-kesan Bahaya Elektrik

Renjatan elektrik
Terbakar
Terjatuh akibat bersentuhan dengan tenaga elektrik

Kurang kefahaman tentang bahan, proses dan peralatan yang digunakan.
Kegagalan guru memberi arahan dengan sebaiknya.
Tidak menggunakan alat perlindungan diri (PPE).
Tidak mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan.
Pelajar perlu mendisplinkan diri.

Faktor Kemalangan Besar Berlaku…

Tatacara Pelajar :
1
.Eksperimen tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran guru.
2
.Pastikan alatan dalam keadaan yang selamat untuk digunakan.
3
.Pastikan alatan yang digunakan sesuai dengan kerja yang hendak dilakukan.
4
.Tangan mestilah tidak bergris, berminyak dan basah semasa memegang alat.

5
. Setiap kali kelas amali berakhir, guru wajib memastikan makmal berada dalam keadaan bersih.
6
. Semasa menjalankan uji kaji, guru harus menerangkan langkah-langkah keselamatan dengan jelas dan tepat kepada pelajar untuk mengelakkan kemalangan berlaku.


Tatacara Pengurusan atau Guru
Wajib mengawasi setiap pergerakan pelajar.
Setiap alatan disertakan dengan manual dan langkah penggunaan yang betul.
Membuat inventori pada setiap tahun untuk merekodkan peralatan yang hilang, rosak dan baharu dibekalkan.
Sebelum pelajar meninggalkan makmal dan berakhirnya kelas amali, guru wajib membuat pemeriksaan ke atas kuantiti alat radas yang dibekalkan.


4
. Sekiranya perlu, pindahkan pelajar ke tempat yang lebih selamat.
5
. Pemeriksaan berkala oleh pihak pentadbir.
6
. Sekiranya berlaku kemalangan, ikut peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.



Tatacara Guru
Sebarang kerosakan elektrik hendaklah dibaiki oleh ahli pendawaian elektrik.
Peraturan keselamatan penggunaan elektrik hendaklah dipatuhi.
Melaporkan kepada pihak pentadbir supaya mengambil tindakan yang segera untuk membaiki kerosakan yang berlaku.



4
. Dilarang mencuba untuk membaiki atau menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan berbahaya.
5
. Memaklumkan dan melabelkan dengan “ Awas Bahaya” kawasan kerosakan elektrik.
6
. Dilarang menghampiri kawasan berlabel “Awas Bahaya”.
7
. Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan.

Pengenalan

9
. Pelajar dilarang membawa sisa pepejal ke dalam sinki kerana boleh menyebabkan saluran tersumbat.
10
. Memakai alat perlindungan mata dan sarung tangan ketika menggunakan bahan kimia beracun.
11
. Pelajar perlu membaca manual dan tatacara penggunaan alatan makmal sebelum menggunakan peralatan tersebut.
12
. Pelajar perempuan yang menggunakan tudung kepala perlu berjaga-jaga bila menjalankan uji kaji. Bagi mereka yang berambut panjang, dinasihatkan menyanggul rambut mereka bagi mengelakkan sebarang kemalangan.


5
. Bersihkan alat setelah digunakan dan simpan di tempat yang dikhaskan.
6
. Laporkan alatan yang rosak, hilang dan berbahaya kepada guru dengan segera.
7
. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru.
8
. Tidak dibenarkan mengubah kedudukan atau membawa keluar peralatan makmal seperti mikroskop tanpa kebenaran guru.


Langkah- langkah Keselamatan di Makmal Peralatan Elektrik

Tatacara Am
1
.Kemahiran manipulatif
2
.Kotak pertolongan cemas
3
.Peralatan kecemasan
4
.Kebersihan
5
.Pencahayaan dan pengudaraan
6
.Pelupusan bahan sisa
7
.Latihan kebakaran (fire drill)

Langkah-langkah Pencegahan

Tatacara Murid :
1
.Tidak memasang suis dengan tangan basah.
2
.Melaporkan kerosakan elektrik kepada pentadbir, guru atau pekerja dengan segera.
3
.Dilarang mengubah suai peralatan elektrik yang rosak.

Kesan-kesan Bahaya Elektrik

Renjatan elektrik
Terbakar
Terjatuh akibat bersentuhan dengan tenaga elektrik

Kurang kefahaman tentang bahan, proses dan peralatan yang digunakan.
Kegagalan guru memberi arahan dengan sebaiknya.
Tidak menggunakan alat perlindungan diri (PPE).
Tidak mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan.
Pelajar perlu mendisplinkan diri.

Faktor Kemalangan Besar Berlaku…

Peralatan & mesin ditempatkan pada kedudukan sesuai dan tersusun
Kembalikan peralatan ke tempat asal selepas digunakan.
Sediakan ruangan khas supaya mudah dicari dan disimpan peralatan.

Langkah-langkah Keselamatan Peralatan

Dikelaskan beberapa Jenis bahaya :
Bahaya sisa bahan kimia berbahaya (gas,wap,pepejal)
Bahaya fizikal
(bunyi getaran, suhu berlebihan)
Bahaya ergonomik
(kesesuaian peralatan)

Bengkel Keselamatan

Alatan tangan :merupakan peralatan yg direka untuk memudahkan kerja tangan seperti pahat & tukul.

Mesin :peralatan yang mempunyai kuasa untuk mengerakkan sesuatu seperti gergaji elektrik.

Definisi

Mohd Adli A.Rani A141475
Syazwie bin Willie A141489

Bahaya Peralatan Makmal dan Mesin Elektrik di Sekolah

Kesimpulan

1
.Pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap langkah keselamatan merupakan aspek yang perlu diambil berat.
2
.Semua pihak perlu mengikuti langkah-langkah keselamatan d dalam makmal dan bengkel.
3
.Program dan kempen yang dijalankan seperti 3K(Keselamatan, Kebersihan dan keceriaan) tidak harus dipandang ringan.


Tatacara Guru :
1
.Sebarang kerosakan elektrik hendaklah dibaiki oleh ahli pendawaian elektrik.
2
.Peraturan keselamatan penggunaan elektrik hendaklah dipatuhi.
3
.Melaporkan kepada pihak pentadbir supaya mengambil tindakan yang segera untuk membaiki kerosakan yang berlaku.



Tatacara Pengurusan atau Guru :
1
.Wajib mengawasi setiap pergerakan pelajar.
2
.Setiap alatan disertakan dengan manual dan langkah penggunaan yang betul.
3
.Membuat inventori pada setiap tahun untuk merekodkan peralatan yang hilang, rosak dan baharu dibekalkan.
4
.Sebelum pelajar meninggalkan makmal dan berakhirnya kelas amali, guru wajib membuat pemeriksaan ke atas kuantiti alat radas yang dibekalkan.


sekian, terima kasih
Full transcript