Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEGMENTACJA RYNKU PRASOWEGO

No description
by

Elza Ela

on 6 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEGMENTACJA RYNKU PRASOWEGO

Cel segmentacji
Procedura segmentacji rynku
Segmentacja rynku prasy w Polsce
1. Etap badań
2. Etap analizy
W 1994 r. w Związek Kontroli Dystrybucji Prasy monitorował 51 tytułów prasowych, w 2001 r. - 325 tytułów. Dane te nie tylko świadczą o rozwoju tej szacownej instytucji, ale także o rozwoju samego rynku prasowego. Na początku lat dziewięćdziesiątych na rynku najwięcej było dzienników. Stąd naturalne, że wydawcy tych pism, jak i osoby planujące reklamę w mediach akcentowały różnice między tytułami, tak redakcyjne jak i w profilu czytelnika.
Obecnie mamy 32 dzienniki regionalne i 10 ogólnopolskich. Czy czytelników dzienników więcej różni niż łączy? Jakie cechy demograficzne i społeczne są dla nich wspólne? Co odróżnia czytelnika dzienników od innych segmentów rynku prasy?
Rynek prasowy
14.o6.2018
WPSZ we Włocławku
Co to takiego?
Segmentacja rynku
Rynek prasy w Polsce
Procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.

Jej potrzeba to:
- naturalna konsekwencja zwiększania się liczby konsumentów,
- wzrostu ich dochodów,
- rozwoju indywidualnych preferencji
- możliwości dokonywania wyboru.

Wykazuje ona, jak liczne są grupy tworzące poszczególne rynki cząstkowe i jaką siłą nabywczą dysponuje każdy z nich.
Największe i najbardziej dochodowe segmenty rynku prasowego w Polsce należą do wydawców z kapitałem zagranicznym, lecz polskie firmy trzymają się mocno w węższych segmentach. -
Musimy nauczyć się konkurować z zachodnim know-how, wykorzystując siłę lokalnych marek, znajomość rynku i nasze umiejętności - mówią polscy wydawcy.
SEGMENTACJA RYNKU PRASOWEGO
Segmentacja rynku polega na jego podzieleniu na mniejsze części zwane segmentami, które różnią się między sobą oczekiwaniami klientów względem produktu, sposobem zakupu lub innymi kryteriami. Po dokonaniu segmentacji przedsiębiorstwo musi wybrać segment, w którym chce sprzedawać swoje towary.

Prowadzący badanie przeprowadza nieformalne wywiady z konsumentami, aby mieć obraz ich motywacji, nastawienia i zachowań. Wykorzystując zebrane dane, przygotowuje on kwestionariusz, który kieruje do wybranej w sposób losowy grupy klientów w celu zebrania danych na temat:
- cech i rankingu ich ważności,
- rozpoznawania i rankingu ocen marek towaru,
- wzorów użytkowania produktu,
- postawy wobec kategorii produktu,
- cech demograficznych, psychograficznych oraz mediagraficznych (reakcji na środki strategii marketingowej) respondentów.
Badający stosuje analizę czynnikową danych, aby usunąć zmienne w wysokim stopniu skorelowane. Następnie stosuje on analizę grupową, aby stworzyć określoną liczbę maksymalnie różniących się od siebie segmentów.
3. Etap profilowania
Każda grupa jest profilowana pod względem różniących ją postaw, zachowań, cech demograficznych, psychograficznych i mediagraficznych. Każdy segment zostaje nazwany na podstawie wyróżniającej go dominującej cesze charakterystycznej.
Kryteria segmentacji rynku
Segmentacja geograficzna

Wymaga podziału rynku na różne jednostki geograficzne, takie jak państwa, stany, regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na działania na jednym lub kilku obszarach geograficznych, albo działać we wszystkich, uwzględniając w tym lokalne zróżnicowanie preferencji.
Kryteria segmentacji rynku
Segmentacja demograficzna

Przy segmentacji demograficznej dokonuje się podziału rynku na grupy na podstawie następujących zmiennych społeczno-demograficznych: wieku, płci, liczby członków rodziny, cyklu życia rodziny, dochodu, zawodu, wykształcenia, religii, rasy i narodowości. Zmienne demograficzne są najbardziej popularną podstawą wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencje i intensywność użytkowania dóbr są w dużym stopniu z nimi związane.
Kryteria segmentacji rynku
Segmentacja stylów życia - według cech psychograficznych

Ten typ segmentacji zakłada wpływ stylu życia, na zwyczaje i decyzje zakupowe. Uwzględnia on postawy i aktywności podejmowane w czasie wolnym przez konsumentów, co nie pozostaje w oderwaniu od m.in. ich klasy społecznej, stylu życia, zainteresowań czy osobowości. Segmentacyjność tego typu bazuje na ogół na systemie badania stylów życia typu VALS II - dzieli on konsumentów na grupy, uwzględniając m.in. ich hierarchię ze względu na zasoby pozwalające wybierać styl życia oraz wpisujące się w ten styl cechy produktu/usługi.
Dziękuję
Full transcript