Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мэдээллийн технологийн стандартууд, ISO, bar,QR code, Товчил

No description
by

byambaakay amaa

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мэдээллийн технологийн стандартууд, ISO, bar,QR code, Товчил

Мэдээллийн технологийн стандартууд, ISO, bar,QR code, Товчилсон үгс
Зорилго
Интерактив тодорхойлолт
С
Судалгаа
Юу хийж буйгаа тодорхойлж, өмнө нь энэ сэдвээр хийгдэж байсан болон төстэй зүйлсийг судалсан
Хэнд хэрэгтэй байгааг тодорхойлж, хэрэглэгчдийн нийтлэг хэрэгцээ, хүсэл сонирхол болон мэдээллийн технологийн стандартуудын үр ашгийн тухай судлах
Ямар
учраас?
Яагаад шаардлагатай байгаа болон тулгамдаж буй асуудлыг шийдэж буйг баттай эх сурвалжаас судлах
Яаж?
Яаж хүргэх болон хүртээмжийн талаас энгийн зөв ойлгомжтой, тодорхой илэрхийлж чадах мэдээллийн хэрэглүүрийг судлах
Хаана?
Хаана байршуулахаас хамаарч хүмүүст хялбар байнгын хэрэглэгдэхүүн болгох шийдлийг судлах
Юу?
Хэнд?
Аливаа зүйлийг маш энгийнээр тайлбарлаж чадахгүй байна гэдэг түүнийгээ өөрөө огт ойлгоогүй гэсэн үг
Алберт Эйнштейн
Сэдвийнхээ тухай ерөнхий ойлголтуудыг авах
Судлах
Ямар чиглэлээр, яаж хийх талаар судлах
Санаа
Дизайн болон агуулгын талаарх шинэ санаа гаргах
Загварчлах
Судалгаа болон чиглэлийнхээ тусламжтай бүтээлээ хийж анхны хувилбар гаргах
Шалгах
Тулгарах асуудлыг зөв шийдвэрлэх, анхны хувилбараа сайжруулах
Ойлгох
Тодорхойлох
Гүйцэтгэхэд ямар арга зам байгааг судлах
Гүйцэтгэлийн зарчим
Судалгааг хйихдээ 5 үндэслэлийн дагуу хийсэн
Судалгааны
зарчим

Видео
Зураг
Текст
Холбоос
Хэрхэн сайн бүтээл хийх вэ?
Мэдээлэл
Хүртээмж
Зохиол
Уйтгартай
Чанаргүй
Төвөгтэй
Үүрэггүй
Гүйцэтгэлгүй
Далд
Дизайн
Уршигтай
Болохуйц
Сайн бүтээл
Хийгдэх ажил
Үзэх
Сонсох
Дохионы
хэлтэй
Үзэх
Анализ
хийхээр
Дэлгэрэнгүй
мэдээлэл
уншихаар
Мэдээлэлээ
цааш
дэлгэрүүлж
үзэх
Судалгаа, шинжилгээ,
төлөвлөлт
Гүйцэтгэл
Зурах
Infographi, Typographic, Motiongraphic, Flashweb дээрээ хэрэгцээтэй дүрс зургийг зурж бэлтгэх
Видео
Зураг, дүрс, мэдээлэл бэлэн болсоны дараа видео хичээл бэлтгэх ажилдаа орно
Interactive
Видеогоо бэлэн болсоны дараа Adobe Flash дээр интрактив вэбтэйгээ холбоно
10 Сарын 16
10 Сарын 30
хүртэл
2013
9 Сарын 17
10 Сарын 30
хүртэл

9 Сарын 2
9 Сарын 16
хүртэл
Загварыг
бэлдэж дуусгах
Төслийн явцын тайлан 1. Загваруудаас хэрэгжүүлэх, загварыг сонгох
Хэрэгжүүлэх
Загварын онцлог,
Техник хэрэгсэлийн хуваарьлалт
Сургалтын агуулга, Интерфейсийн судалгаа, загварууд гаргах
10 Сарын 1
10 Сарын 15
хүртэл
Сургалтын агуулгыг батлах
1. Хүмүүс энэхүү мэдлэгийг олж авсанаар өөрийн боловсролдоо үнэтэй хөрөнгө оруулж буйг илэрхийлсэн вэб дизайны шийдэл

2. Хүн бүрт хүртээмжтэй болгох үүднээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст чиглэгдсэн үйл ажиллагаа
Хэмжил зүйн стандартын байгууллагад хандаж ном товхимол, танилцуулах материал үзэж мэдээлэл авсан
Хүмүүст маш энгийн ойлголт өгөхийн тулд минимализм чиглэлийг сонгож ажиллана
Infographic, Motiongraphic, Typographic
10 Сарын 31
11 Сарын 14
хүртэл
11 Сарын 15
11 Сарын 30
хүртэл
Бэрхшээл
Мэдээлэл
Сэдвийн тухай мэдээлэл Монгол хэл дээр маш бага байгаа болохоор орчуулж мөн түүнийгээ судлахад хугацаа алдаж байгаа
Дизайн
Хийцийн хувьд маш энгийн дүрслэлтэй учир хурдан хугацаанд гүйцэтгэхээр
Явц
Time Management
+
Energy Management
Төлөвлөгөө
Storyboard
Time Management
Web
Web
ажиллах зарчим
Web
Web
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

Infographic
Social Network
Smart Phone
Бодит Жишээ
Стандартууд
I.CD09D010 Э.Бямбасүрэн
I.CD09D015 П.Нямдулам
Анхны вэб загвар

Өгөгдлийн сан бүрдүүлэх
Интерфэйсийн нэгтгэл ба
агуулгын боловсруулалт
12 Сарын 1
12 Сарын 15
хүртэл
Full transcript