Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Raport de autoevaluare

No description
by

Diana Scacun

on 25 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Raport de autoevaluare

Raport de autoevaluare
al cadrului didactic de sprijin
Scacun Diana
Gimnaziul ”Gheorghe Rîșcanu„
or.Rîșcani
(pentru conf. gradului II didactic)

Se știe că o persoană poate fi
apreciată nu numai după cele realizate efectiv, ci și după ceea ce ar fi putut să facă, dacă alte persoane, în anumite perioade ale vieții sale, i-ar fi ieșit în cale și l-ar fi marcat.
Copiii cu cerințe educaționale speciale
(CES) fac parte din comunitatea noastră și au nevoie ca noi ,
” cadrele didactice de sprijin” să le ieșim în cale.

2. Argumente în favoarea performanțelor:

Am asistat la întrunirile metodice raionale organizate de către SAP .
Am participat la şedinţele Consiliului Profesoral pentru :Aprobarea PEI-lor, raportul de activitate .
Am moderat traininguri în cadrul seminarelor psiho- metodologice în instituție cu subiectele: „Modalități de evaluare a elevilor cu CES”, ”Incluziunea în procesul didactic.Adaptări curriculare”.
Am participat și particip în continuare la diverse mese rotunde dedicate persoanelor cu dizabilități, organizate de către Universitatea de Stat „Alecu Russo”or.Bălți.


Decada Ed. Incluzive
Au fost realizate următoarele:
ore de diriginție:
Toți copii sunt la fel și egali.
ore extracurriculare:
Hai să fim prieteni buni!
expoziții de desene:
Cu pași mici facem lucruri mari!
flashmobe în curtea instituției,
excursii la centrul de plasament
„Pheonix”
or.Rîșcani cu eleviii fără CES,
mese rotunde ,
etc.

Am studiat și studiez în continuare
literatura de specilitate în problematica educației incluzive ce ține de :
integrarea copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățămînt,
acțiunile de sprijin pentru copii cu CES,
formarea unui mediu educațional prietenos și accesibil pentru copiii cu CES,
proceduri de identificare/stabilire a cerințelor educaționale speciale,
specificul curriculumului adaptat/modificat, metodele de evaluarea a copiilor cu CES,
etc.
Tema de cercetare: Specificul integrării copiilor cu dizabilităţi în şcoala comunitară .
Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcoala comunitară presupune promovarea activităţilor de asistență psihopedagogică, în scopul motivării şi stimulării copilului de a-și dezvolta abilitățile și capacitățile necesare pentru formarea deprinderilor elementare de viață .
Gimnaziul „Gheorghe Rîşcanu ‚” din or. Rîşcani este printre primele instituţii şcolare în care copiii cu CES sunt asiguraţi cu cadre didactice de sprijin şi cu un centru de resurse ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică și anume :
• activităţi de adaptare curriculară – realizate de către cadrul didactic de sprijin în colaborare cu cadrul didactic de la clasă.
• activităţi de învăţare individualizată susţinute de către cadrul didactic de sprijin;
• activităţi terapeutice și recuperatorii individualizate/ de grup ;
• consilierea cadrelor didactice (consultanţă metodică, psihopedagogică );
• consilierea părinţilor (iniţiere în problematica CES).


-Asigurăm un mediu şcolar primitor care transmite mesajul că toată lumea este valorizată, astfel încît elevii şi părinţii să se simtă bine primiţi;
-Amenajăm clădirile şcolii astfel încât să fie accesibile pentru copii cu dizabilităţi;
-Punem accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile cu alţi elevi;
-Folosim metodele de predare care încurajează învăţarea prin cooperare, astfel încît elevii să-şi poată ajuta colegii;
-Organizăm periodic expoziţii cu lucrările elevilor pentru a demonstra că şcoala este mîndră de performanţele obţinute de către aceştia;
- Oferim un curriculum diferenţiat pentru nevoi şi grupuri de vîrste diferite;
- Utilizăm strategii diferenţiate de predare - învăţare - evaluare;
-Colaborăm cu comunitatea în vederea dezvoltării unei culturi incluzive, practici şi politici educaţionale incluzive.


Să colectez informație cu referire la situația
educației incluzive în școală.
Să identific prioritățile pentru schimbare și includerea
acestora în proiectul de dezvoltarea a școlii.
Să particip la stagii de formare continuă, ateliere, trainig-uri organizate la nivel local, raional, naţional.
Să studiez literatura de specialitate.
Să dezvolt relații de parteneriat cu părinții –parteneri importanți ai școlii incluzive.
Să moderez traininguri ,mese rotunde,seminare psiho-metodologice cu profesorii cu privire la dificultățile de învățare și de comportament a copiilor cu CES ,documentației necesare și soluționarea altor probleme solicitate.
Să stimulez implicarea resurselor comunităţii
în activităţile educaţionale, pentru a crea un impact pozitiv
asupra elevilor cu CES.

Soluționarea problemei de integrare
a copiilor cu dizabilități în școala comunitară :
Pentru următorii ani, îmi propun
să elucidez următoarele aspecte:
Tabel nr.1 ANUL DE STUDII 2013-2014
Tabel nr.2 ANUL DE STUDII 2015-2016
Diagrama nr.1 :Nivelul abilităților
de comunicare scrisă/orală în %
Diagrama nr.2 Nivelul deprinderilor
matematice în %
Concluzie :
Deci ,rezultatele ne conving că sprijinul acordat a avut efect asupra dezvoltării şi progresării capacitaţilor copiilor, iar activităţile nu sunt zadarnice, ci merită în continuare promovate.
Participarea la educație a tuturor copiilor, indiferent de cît de diferiți sunt ei necesită găsirea căilor prin care fiecare să fie integrat în structurile care facilitează învățarea socială și individuală.Ore demonstrative cu elevii cu CES:
în cadrul ședinței raionale a directorilor,
subiectul :”Lumină din lumină”-aprilie 2013;
în cadrul întrunirii metodice raionale a CDS abordînd: Terapia cognitivă pentru copii cu dificultăți de învățare-noiembrie 2015;
Implementarea metodei Co-Teaching în cadrul procesului de învățare pentru elevii cu CES”-noiembrie 2015.
În cadrul atestării am realizat :
3 ore demonstrative cu subiectele :
De vorbă cu o frunză-noiembrie 2015,
Povestea ... -ianuarie 2016,
Vitaminele ...-februarie 2016,
2 ore extracurriculare cu subiectele:
Hai să fim prieteni buni ,
Trei dorințe de Crăciun.

Rolurile
:
Membrul al CMI ;
Membrul echipei PEI .

Parteneriate :
colegii din instituție;
părinţii elevilor cu CES;
partenerii educaţionali din comunitate SAP, or.Rîșcani,
Universitatea de Stat
„Alecu Russo” or.Bălți.
Full transcript