Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo 5: Politiek, Hoofdstuk 2: Democratie en rechtstaat

havo 5 maw politiek
by

Adeline Scheurink

on 14 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo 5: Politiek, Hoofdstuk 2: Democratie en rechtstaat

Hoofdstuk 2: Democratie en rechtsstaat
2.1: Nederland als democratische rechtsstaat
Rechtsstaat= bescherming van de burgers tegen willekeur van de overheid (het optreden van de overheid dient gebaseerd te zijn op de wet).
3 kenmerken democratische rechtsstaat:
1) er is sprake van scheiding van machten
2) de (politieke) grondrechten worden geëerbiedigd
3) het bestuur van het land is gebaseerd op het
legaliteitsbeginsel (=het bestuur van het land berust op wetten)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101104_democratie01
2.2 Constitutionele monarchie met parlementair stelsel
Grondwettelijke taken van de koning:
- lid van de regering en voorzitter van de Raad van State
- wetten ondertekenen
- troonrede voorlezen
- ministers en staatssecretarissen benoemen

Niet grondwettelijke taken:
- overleg met de minister-president over het kabinetsbeleid
- ons land vertegenwoordigen bij staatsbezoeken
- het ontvangen van buitenlandse staatshoofden
De koning is onschendbaar: de ministers zijn verantwoordelijk.
Parlementaire Democratie= wij stemmen niet zelf (directe democratie) maar kiezen een parlement dat namens ons stemt.
Kenmerken:
- het parlement vertegenwoordigt het volk door vrije en geheime verkiezingen (indirecte of representatiedemocratie)
- gelijkwaardigheid van alle burgers
- ministers zijn verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, het kabinet voert beleid op basis van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging
- de macht van de overheid wordt gelegitimeerd door vrije en geheime verkiezingen (uiterlijk elke 4 jaar)
- besluitvorming door regering en parlement vindt plaats bij meerderheid van stemmen
- er wordt rekening gehouden met rechten en belangen van minderheden
- Nederland is een democratische rechtsstaat
- er is pluriformiteit van informatievoorziening, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en erkenning van andere grondrechten
- de Nederlandse parlementaire democratie kent een tweekamerstelsel.
http://www.npo.nl/pauw/04-09-2014/VARA_101369271
(begin:3.35)
Full transcript