Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dobro došli

No description
by

Bojan Stojčević

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dobro došli

- Mekušci su najčešće stanovnici voda, mada žive i na kopnu.

- Njihovo mekano telo je spolja zaštićeno čvrstom
krečnjačkom ljušturom
. Ljuštura je mišićima pričvršćena za telo, pa se ne može tako lako odvojiti od tela.

- Imaju poseban mišić,
stopalo
, koje im služi za kretanje.
- Meko telo i unutrašnje organe obavija
plašt
koji luči ljušturu.

- Između plašta i tela se nalazi prostor -
plaštana duplja
u kojoj su smešteni organi za disanje.

- U mekušce ubrajamo:

puževe školjke glavonošce


Rečna školjka
- Živi na dnu reka, jezera i bara, zarivena u pesak i mulj.

- Slabo se kreće, a kreće se stopalom.

- Telo joj je spljošteno i pokriveno
ljučturom
koju čine dva kapka. Kapci su
bravom
spojeni sa leđne strane, dok se sa trbušne strane otvaraju.

- Kroz kapke školjka izbacuje mišićavo
stopalo
koje je u obliku sekire. Kapci ukazuju na starost školjke. Na unutrašnjoj strani kapka nalazi se sedef.

Rečna školjka
- Školjka diše pomoću škrgi. Škrge su smeštene u plaštanoj duplji u koju dospeva voda sa kiseonikom i hranljivim česticama.

- Razmožavaju se polno (jajima). Iz oplođenih jaja razvijaju se larve koje slobodno plivaju u vodi dok ne odrastu. Tada se spuste na dno.

- Nervni sistem se sastoji od nekoliko ganglija povezanih nervnim vlaknima. Ganglije su grupisane u prednjem delu, u utrobi i na stopalu.

Rečna školjka
- Najveći deo svog života školjka provede zarivena u podlogu. Iz podloge viri zadnji deo tela na kome su dva otvora -
sifona
. Kroz jedan otvorulazi voda oblivajući škrge i plaštanu duplju, a kroz drugi otvor izlazi napolje.

- Hranljive čestice sa vodom
dospevaju u plaštanu duplju i
u usta. Varenje se vrši u želucu i
crevu. Nesvarena hrana se
izbacuje preko analnog otvora.
Morske školjke
Dobro došli
M E K U Š C I
- Školjke mogu biti veoma različite veličine od 1,2mm do 2m.

- Pored rečnih i barskih školjki, u moria žive veoma raznovrsne morske školjke:
dagnja
,
ostriga
,
srčanka
,
kapica svetog Jakova i biserna školjka
.

- Žive u pesku i mulju,
pričvršćene na
stenama ili u stenama,
kao što su
prstaci
.
Puževi
-jednodelna ljuštura (spiralna).
-pljosnato stopalo
-glava: 2 para pipaka
oči (na dužim pipc.)
-pločica sa zubićima
Disanje: škrge (vodeni puž)
plaštana duplja
(kopneni)
-otvoren krvni sistem
Puževi
- Gde žive:
u moru
u slatkim vodama
na kopnu

- Ishrana:
biljojedi, truli ostaci,
grabljivice,
paraziti
ključne reči: plašt, ljuštura, stopalo
Puževi
- Puževi se dele na:
1) kopnene - vinogradski, baštenski, golaći
2) slatkovodni - barski puž, svitak
3) morski - prilepak, volak, morsko uvo, morski golaći

- Značaj puževa:
- koriste se u ishrani,
ljudi ih gaje na farmama
- štetočine su u baštama

Glavonošci
- 8 ili 10 ručica

- glava: složene oči, "mozak"

- levak (mlazni pogon)

- ljuštura zakržljala

-žive u morima (isključivo)

- grabljivice
Glavonošci
Raznovrsnost glavonožaca:
-sipa (sipina kost)
-lignje ("pero")
-hobotnice (nemaju ljušturu)
-nautilus ("živi fosil", ima
pravu ljušturu).
K V I Z
Poveži:
imaju pipke, škrge, stopalo, analni otvor, zakržljala ljuštura, imaju glavu, imaju levak, žive u vodi i na kopnu, pljosnato stopalo, nemaju stopalo, dvokapka ljuštura, žive isključivo u vodi
Full transcript