Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie kern- en keuzeprogramma VMBO

No description
by

Patric Wigman

on 21 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie kern- en keuzeprogramma VMBO

Economie en ondernemen
Horeca, bakkerij en recreatie
120 uur onderwijs
4 indicatoren: Leerlingen - Docenten - Omgeving - Fysieke leeromgeving
Commercieel 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
Administratie 1
Gastheerschap
Bakkerij
Keuken
Recreatie
1.Commercieel 2
2.Secretarieel 2
3.Logistiek 2
4.Administratie 2
5.Ondernemen
6.Webshop
7.Vormgeving
8.Mode en design
1.Gastheerschap 2
2.Brood- en banketspecialiteiten 2
3.Keuken 2
4.Recreatie 2
5.Patisserie
6.De bijzondere keuken (wereldkeuken, duurzaamheid etc.)
7.Traiteur
8.Facilitaire dienstverlening

Bouwproces en bouwvoorbereiding
Bouwen vanaf de fundering
Hout- en meubelverbindingen
Design en decoratie
Ontwerpen en maken van
producten en installaties
Bewerken en verbinden
van materialen
Besturen en automatiseren
Installeren en monteren
Motorconditie testen
Wielophanging en carrosserie
Verlichting en comfortsystemen
Transport 1
Mens en gezondheid
Mens en omgeving
Mens en activiteiten
Mens en zorg
1.Uiterlijke verzorging breed
2.Haarverzorging
3.Huidverzorging
4.Hand- en voetverzorging
5.Wonen, welzijn en zorg
6.Wonen en huishouden
7.Verzorging
8.Dagbesteding
9.Facilitaire dienstverlening
10.Beveiliging/veiligheid
11.Gebouwenbeheer
12.Sport en bewegen
13.Jeugd EHBO B en blessures
14.Communicatie

Organiseren van een activiteit

Persoonlijk functioneren
b.1. het begrip puberteit omschrijven en de kenmerken benoemen: fysiek, psychisch en sociaal;
b.2. herkent het
eigen gedragspatroon in relatie tot de ander
[zelfbeeld];
b.3. eigen mogelijkheden en beperkingen weergeven en aangeven hoe en waarin hij zich wil ontwikkelen
[zelfontplooiing];
b.4.
representatief handelen;
b.5. het begrip levensstijl omschrijven en kenmerken benoemen die horen bij een gezonde en
ongezonde levensstijl in relatie tot de beroepspraktijk en gekoppeld aan verschillende leeftijdsfasen.

Werken met en voor de ander
b.6. globaal de kenmerken van verschillend levensfasen herkennen en beschrijven bij fysieke,
psychische en sociale aspecten;
b.7. communiceren met de ander;
b.8. een contact aangaan en onderhouden met de ander;
b.9. benoemen en omgaan wanneer interculturaliteit een rol speelt in situaties [diversiteit];
b.10. werken volgens beroepsethiek;
b.11. voedingswaarde en voedingstoffen inventariseren voor een gezond voedingspatroon en kan deze
kennis toepassen bij
het bereiden van een eenvoudige maaltijd
voor de ander;
b.12. eerste hulp verlenen in relatie tot de beroepspraktijk;
b.13. kent verschillende ontspanningsactiviteiten en kan deze organiseren en de ander hierin begeleiden en activeren;
b.14. de ander fysiek ondersteunen.

Werken in de beroepsomgeving

b.15. heeft zicht op de ontwikkelingen in de werkvelden Gezondheidszorg, Welzijn,
Facilitaire Dienstverlening, Sport & Bewegen en Uiterlijke Verzorging;
b.16. ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap in de sector herkennen en benoemen [ondernemerschap];
b.17. nieuwe technologische ontwikkelingen in de sector herkennen en benoemen [technologische ontwikkelingen].


ondersteunen bij activiteiten op het gebied van gezondheid.
•gezonde maaltijd samenstellen
•maaltijd bereiden en opdienen
•informatie geven over een gezonde leefstijl

representatief optreden en helpen een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving creëren.
ondersteunen bij het zorg verlenen aan de ander.
activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de ander te activeren.
Professionele kennis en vaardigheden

b.1.commerciële instelling tonen,
met name marktonderzoek uitvoeren, klant- en servicegerichte houding aannemen, verkopen uitvoeren;

b.2.communicatieve vaardigheden toepassen onder meer telefoneren, vergaderen, presenteren en overtuigen;

b.3.ICT- vaardigheden toepassen, met name kantoorautomatisering, (officepakket), administratieve applicaties, correspondentie;

b.4.ondernemersvaardigheden tonen; onder meer initiatief tonen, innoveren, creatief zijn, kansen zien;

b.5.werken volgens een bedrijfsconcept, bijvoorbeeld in winkel-, recreatie- en horecaformules;

b.6.berekenen van opbrengsten, kosten en winst.
De marketinginstrumenten toepassen ten aanzien van
product, plaats, prijs, personeel, promotie, presentatie, een verkoopgesprek voeren en de kassa bedienen

Secretariële werkzaamheden uitvoeren
o back- office werkzaamheden
o front- office werkzaamheden
Magazijnwerkzaamheden uitvoeren t.a.v.
o het magazijnbeheer
o het goederenbeheer
o het administratieve voorraadbeheer

o kennis van (handels)ondernemingen herkennen of benoemen
o financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen

Professionele kennis en vaardigheden

b.1.commerciële instelling tonen,
met name marktonderzoek uitvoeren, klant- en servicegerichte houding aannemen, verkopen uitvoeren;

b.2.communicatieve vaardigheden toepassen onder meer telefoneren, vergaderen, presenteren en overtuigen;

b.3.ICT- vaardigheden toepassen, met name kantoorautomatisering, (officepakket), administratieve applicaties, correspondentie;

b.4.ondernemersvaardigheden tonen; onder meer initiatief tonen, innoveren, creatief zijn, kansen zien;

b.5.werken volgens een bedrijfsconcept, bijvoorbeeld in winkel-, recreatie- en horecaformules;

b.6.berekenen van opbrengsten, kosten en winst.
een bijdrage leveren aan
o de bedrijfsvoering binnen een Horeca, Bakkerij en Recreatie omgeving
o het verblijf van gasten
o het uitvoeren van dagelijkse facilitaire werkzaamheden
o de verzorging van gasten

een bijdrage leveren aan het beheren en
vervaardigen van bakkerijproducten
een bijdrage leveren aan het beheren en vervaardigen van een eenvoudig gerecht in een horecagelegenheid
een bijdrage leveren aan de uitvoering van
recreatieve activiteiten
Orientatie op techniek
Voorbereiden
Ontwerpen en maken
Controleren en nazorg
Orientatie op techniek
Voorbereiden
Ontwerpen en maken
Controleren en nazorg
1.Constructieve aansluitingen en afwerking
2.Schoonmetselwerk
3.Schilderen/afwerken van hout en steenachtige ondergronden
4.Interieurbouw, stands en betimmeringen
5.Bouwkundig onderhoud en renovatie
6.Gevelopeningen
7. Daken en kapconstructies
8.Vloeren
9.Bouwmethoden
10.Bijzonder metselwerk
11.Scheidingswanden
12.Wandafwerking
13.Schilderen
14.Onderhoud schilderwerk
15.Glas
16.Meubelmaken
17.Bouwrijp en woonrijp maken
18.Terreinafwerking
19.Interieurontwerp en design

o een bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren
o maatvoeren en uitzetten
o profielen en kozijnen stellen

o bekistingen voor funderingen maken
o een halfsteensmuur metselen
o isolatiematerialen verwerken
o veilig werken op steigers en ladders

o werkstuk met enkelvoudige verbindingen maken
o werken met elektrische en pneumatische
handgereedschappen en houtbewerkingsmachines

o een kleurontwerp maken
o interieurelementen ontwerpen
o interieurelementen maken
o voorbehandelen, afwerken en decoreren
1.Plaat en constructie werk
2.Booglassen 1
3.Klimaattechnologie
4.Procestechniek
5.Zonne- en windenergie
6.Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
7.Utiliteitsinstallaties
8.Booglassen 2
9.CNC-technieken.
10. Drinkwater en sanitaire
11.Dakbedekking
12.Verspaningstechnieken
13.Woon- en kantoortechnologie
14.Procestechniek 2
15.Besturing en automatisering 2 (domotica)
16. (mobiele) communicatietechnologie
17.Nutsvoorzieningen
18.Koudetechnologie
19.Licht, geluid en beeld

o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren
o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp (2D en 3D) maken
o CAD-tekeningen genereren, lezen en interpreteren
o een ontworpen product produceren
o een ontworpen schakeling beproeven
o onderdelen uit het ontwerp samenstellen, monteren en aansluiten
o producten maken door het vervormen en scheiden van materialen
o onderdelen samenstellen aan de hand van een werktekening

o in een practicum een besturingsinstallatie opbouwen
o in een practicum een regelsysteem opbouwen
o in een practicum een domotica installatie opbouwen
o in een practicum metingen uitvoeren, een verslag maken
van de resultaten en deze presenteren
o een automatische besturing van een proces opbouwen,
aansluiten, testen, demonstreren en presenteren

o een sanitaire installatie aanleggen
o een elektrische huisinstallatie aanleggen

1.Motorsystemen
2.Aandrijf en remsystemen
3.Elektronica
4.Bedrijfswagens
5.Fietstechniek
6.Gemotoriseerde tweewielers
7.Carrosseriebouw
8.Autoschade en spuiten
9.Verbrandingsmotoren
10.Ritvoorbereiding en ritafhandeling
11.Mobiele werktuigen
12.Operationele magazijnwerkzaamheden

o motormechanische delen meten en testen
o werkzaamheden aan een smeersysteem uitvoeren
o werkzaamheden aan een koelsysteem uitvoeren

o wielophanging en veringssysteem controleren en vervangen
o banden en wielen controleren, vervangen en balanceren
o carrosseriedelen (de)monteren en afstellen

o eenvoudige elektrische schakelingen maken en metingen uitvoeren
o verlichtings- en signaleringssystemen controleren en eenvoudige schema’s aansluiten
o comfort en veiligheidssysteem controleren
o elektromotoren aansluiten en testen

o veilig laden en lossen (in een gesimuleerde beroepsomgeving) van goederen
o een technische rijklaar controle uitvoeren aan een voertuig
en deze vervoersklaar maken
o een routeplanning maken met een elektronisch programma

Algemene kennis en vaardigheden
a.1. de
Nederlandse taal
in opleidings- en beroepssituaties gebruiken;
a.2. informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt
verzamelen, ordenen en weergeven
;
a.3. voor opleiding en beroep relevante
berekeningen
uitvoeren;
a.4.
plannen en organiseren
in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie;
a.5. op systematische en doelgerichte wijze
werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning

met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit;
a.6. mondeling en schriftelijk
rapporteren
over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de
planning, voorbereiding, proces en product;
a.7.
reflecteren
op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;
a.8.
samenwerken en overleggen
bij het uitvoeren van werkzaamheden;
a.9. werkzaamheden volgens de voorschriften en
op een veilige wijze uitvoeren
;
a.10.
economisch bewust en duurzaam
omgaan met materialen en middelen;
a.11. professionele
hulpmiddelen
gebruiken en hun werking uitleggen;
a.12.
hygiënisch
werken;
a.13.
milieubewust
handelen;
a.14. zich aan- en inpassen in een
bedrijfscultuur
.
a.15. Voldoen aan de algemene
gedrags- en houdingseisen
die gesteld worden aan werknemers in de branche;
a.16. In een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf
omgaan met verschillen
op basis
van culturele gebondenheid en geslacht.


Presenteren, promoten,
verkopen
Materieel product maken
Multimediaal product maken
Aannemen, organiseren, plannen,
voorbereiden, uitvoeren en opruimen van
een activiteit
Denk aan: draaiboek opstellen, (milieu)-
vergunningen, veiligheid, logistiek en
routing, inschakelen deskundigen
Afhankelijk van doel en doelgroep, mondeling en schriftelijk (digitaal) communiceren en daarbij een passende mediumkeuze maken
Denk aan: nieuwsbrief, telefoongesprek,
verkoopgesprek voeren, social media en
activiteiten op gebied van promotie,
reclame, voorlichten, informeren, etc.
Een media-uiting met behulp van
ICT realiseren
Denk aan: een instructie- of voorlichtingsfilm
maken, een website ontwerpen en
samenstellen, een applicatie maken
Producten ontwerpen,
vervaardigen, doorontwikkelen,
repareren
Denk aan: werktekeningen lezen, (een deel
van een) product ontwerpen, een
tekenprogramma gebruiken, design,
decoratie belettering, maquette en
prototype maken
b. Professionele kennis en vaardigheden
b.1. probleemoplossingsvaardigheden hanteren en op grond daarvan conclusies trekken en keuzes maken;
b.2. eenvoudige onderzoeksactiviteiten verrichten en op grond daarvan beargumenteerde keuzes maken;
b.3. mediawijs handelen: kritisch en bewust omgaan met (digitale) media;
b.4. het begrip duurzaamheid (her)kennen, benoemen en toepassen. Op basis daarvan komen tot bewuste afwegingen en relaties leggen tussen milieu, mensen en werkprocessen in arbeid en beroep (people, planet en profit);
b.5. ondernemende vaardigheden tonen: initiatief tonen, innoveren;
b.6. de begrippen maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen (her)kennen, benoemen en toepassen bij producten en diensten;
b.7. verschillen en overeenkomsten benoemen tussen profit en non/profit;

1. Game maker
2. Robotica
3. Natuurtalent
4. Gezonde leefstijl
5. Podium
6. Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Media, Vormgeving en ICT
respectvol omgaan met de ander.
op vriendelijke, belangstellende wijze contact aangaan en onderhouden
een vraaggesprek voeren om behoeften en wensen duidelijk te krijgen
een motiverend gesprek voeren om de ander te stimuleren
een eenvoudig informatief gesprek voeren
omgaan met eenvoudige conflictsituaties zoals meningsverschil, ruzie en conflict.
een bericht schriftelijk, digitaal en mondeling sturen of doorgeven
assisteren bij uitvoering van een creatieve activiteiten
voor zowel individu als groep op het gebied van muziek,
drama en beeldende vorming.

assisteren bij uitvoering van een recreatieve activiteit
(binnen of buiten) voor zowel individu als groep.

informatie geven over (re)creatieve mogelijkheden
in de buurt, dorp of stad

op vriendelijke wijze contact onderhouden
met de zorgvrager
Criteria voor keuzedelen

• Het voorgestelde keuzedeel vormt
een aanvulling
op de bestaande keuzedelen, er is
geen sprake van overlap tussen het voorgestelde en al bestaande keuzedelen
• In de beschrijving van het voorgestelde keuzedeel wordt
het belang
van dit
keuzedeel voor de regio, school, doorstroom van leerlingen in het mbo, gemotiveerd.
(waarom moet dit keuzedeel in deze regio worden ingevoerd)
• Het voorgestelde keuzedeel is ontwikkeld op basis van het format dat ook voor de
landelijk ontwikkelde keuzedelen is gebruikt. In taken en deeltaken staat beschreven
wat een leerling moet kunnen en kennen en welke onderliggende kennis, houding
en vaardigheden daarvoor noodzakelijk zijn.
• Van het voorgestelde keuzedeel is aangegeven voor welke leerweg het ontwikkeld is.
• Aan het voorgestelde keuzedeel is
een voorbeeld toets
toegevoegd waaruit duidelijk
wordt wat leerlingen kennen en kunnen als ze het keuzedeel succesvol hebben
afgerond
• Een keuzedeel bestaat altijd uit
een combinatie van praktijk en theorie
. Een
keuzedeel kan nooit alleen theorie omvatten.
• Het voorgestelde keuzedeel heeft een omvang van ongeveer
120 lesuren (van 50
minuten)
.
• In de beschrijving is aangegeven
welke deskundigheid
van docenten, inventaris en
lesmateriaal noodzakelijk is of het keuzedeel aan te kunnen bieden en of deze
onderdelen beschikbaar zijn in de school/scholen die het keuzedeel willen gaan
aanbieden
• Bij de ontwikkeling van een keuzedeel moet altijd
ten minste één vmbo-school en
één mbo-school betrokken
zijn. Uit de beschrijving wordt duidelijk welke scholen
dat zijn.

Zorg en Welzijn
BWI
PIE
M&T
Dienstverlening en Producten
Leerjaar 3 heeft 35 lesweken
Leerjaar 4 heeft 25 lesweken
Totaal 60 x 12 u = 720
720 : 8 = 90 lesuren


Een
krachtige leeromgeving
waarin studenten praktijkervaring op doen en
de 5 loopbaancompetenties ontwikkelen.
LOB wordt
breed gedragen
in school.
LOB wordt
geïntegreerd
aangeboden.
De leerling wordt gecoacht door iemand
die opgeleid is om
LOB-gesprekken
te voeren.
Elke docent
heeft de rol als begeleider in het keuze proces van de leerling.
Naast de
beroepskeuze
ook de
leerhouding
en de
leefstijl
ter sprake.
Een
doorlopende lob-lijn
van het vmbo klas 1 tot aan mbo niveau 2/3 en 4.
Ouders
hebben een belangrijke rol in het keuze proces van hun kind.

De 5 loopbaanvragen
(Marinka Kuipers)
:

1. wat kan ik het best? (en hoe weet ik dat?)

[Kwaliteitenreflectie]
2. waar ga en sta ik voor? (en waarom dan?)

[Motievenreflectie]
3. waar ben ik het meest op mijn plek? (en waarom daar?)

[Werkexploratie]
4. hoe bereik ik mijn doel? (en waarom zo?)
[Loopbaansturing]
5. wie kan mij helpen mijn doel te bereiken? (en waarom die mensen?)

[Netwerken]
LOB
1: 3D vormgeving en realisatie
2: Idee ontwikkeling
3: Netwerkbeheer
4: Printmedia productie
5: Tekenen, schilderen en illustreren
6: Game design
7: Fotografie
8: Licht, geluid en decor
9: Applicatieontwikkeling
10: Digitale beveiliging
11: Sign
12: Vormgeven & typografie

1: Het groene machinepark
2: Tuinontwerp en -aanleg
3: Werk in tuin en landschap
4: Bloemwerk
5: Groene vormgeving en styling
6: Groene groei
7: Groei en oogst
8: Houden van dieren
9: Gezonde dieren
10: Water
11: Smakelijk eten
12: Groene zorg
13: Natuurlijk groen

Audiovisuele vormgeving en productie
2D en 3D vormgeving en productie
ICT
Interactieve vormgeving en productie
Oriëntatie op de techniek
b.1. voorbeelden geven van technische normalisatie instituten, bedrijven en arbeidsorganisaties;
b.2. relaties leggen tussen productieprocessen, technische systemen te weten input, proces, output
en bronnen met name energie, materie en informatie;
b.3. voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen;
b.4. waarden in technisch situaties onderkennen en toepassen,met name duurzaamheid, innovatie,
risico en socialeinteractie.
Voorbereiden
b.5. met behulp van ICT, vanuit relevante technischebronnen informatie verzamelen en
gebruiken;
b.6. de relaties tussen natuurkundige grootheden en de technische praktijk uitleggen en verklaren
met name kracht, druk, lengte, oppervlakte, inhoud, omtrek, elektriciteit, energie, geluid,
massa, gewicht, moment, snelheid en temperatuur;
b.7. een meting van grootheden uitvoeren, verwerken en vastleggen;
b.8. defunctievan de onderdelen van een (deel)systeem bepalen;
b.9. materiaaleigenschappen benoemen en deze in verband brengen met hun toepassing in
constructies;
b.10. technische principes van het overbrengen van krachten en bewegingen uitleggen;
b.11. technische principes en werking van elektrische onderdelen uitleggen en demonstreren;
b.12. opbouw en werking van installaties uitleggen en demonstreren.
Ontwerpen en maken.
b.13. een tekening lezen;
b.14. een ontwerp maken van een product, systeem en proces;
b.15. een 2D en 3D CAD tekening maken;
b.16. tijdens werkvoorbereiding en werkuitvoering schetsen en werktekeningen maken;
b.17. criteria bepalen voor de keuze van materialen en gereedschappen en voor het maken van
een werkstuk, product en systeem;
b.18. criteria vaststellen voor de kwaliteit en oplevering van een werkstuk, product en systeem;
b.19. een werkwijze vaststellen voor het maken van een werkstuk, product en systeem;
b.20. een werkstuk, product en systeem maken door basisbewerkingen met name aftekenen,
afkorten, verspanen, verbinden, vervormen, afwerken uit te voeren;
b.21. werkzaamheden uitvoeren volgens de regels van integrale Kwaliteits-, Arbo- en Milieu
(KAM)-zorg;
b.22. een werkstuk,product en systeem samenstellen door middel van construeren, assembleren
enmodelleren.
Controleren en nazorg plegen.
b.23. een werkstuk, product en systeem toetsen en evalueren aan de hand van de geformuleerde
criteria;
b.24. een werkstuk, product en systeem onderhouden, repareren, modificeren en optimaliseren.

Groen
Groene productie
Tussen productie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groene vormgeving
en verkoop
De kandidaat kan:
b.1. het economisch en maatschappelijk belang van de groene sector benoemen en de positie op
de wereldmarkt aangeven;
b.2. de begrippen duurzaamheid en kringloop (her)kennen, benoemen en toepassen. Op basis
daarvan kan de kandidaat bewuste afwegingen maken en relaties leggen tussen milieu, mensen en
werkprocessen in arbeid en beroep met het oog op concepten als people, planet en profit;
b.3. het belang beschrijven en voorbeelden noemen van technologische en innovatieve
ontwikkelingen in de groene sector;
b.4. gangbare technieken hanteren ten behoeve van onderhoud, reparatie, creatie en realisatie in
een groene context;
b.5. gangbare gereedschappen, apparaten en materialen gebruiken en onderhouden in een groene
context;
b.6. informatiebronnen gebruiken en met hulp van informatiebronnen organismen of groepen van
organismen benoemen;
b.7. onderzoeksactiviteiten verrichten en daarbij onder andere vergelijken, meten en wegen,
resultaten verwerken en beargumenteerde keuzes maken;
b.8. meerdere oplossingen en variaties bedenken voor een ontwerp of een probleem en daarbij
verschillende denkstrategieën gebruiken;
b.9. omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.
Full transcript