Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kahalagahan ng Pag-aaral

No description
by

Patrick Castillo

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kahalagahan ng Pag-aaral

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang
“Isang Pag-aaral Hinggil sa Pagpapahalaga sa Sublian Festival ng mga mag-aaral sa General Engineering ng Pambansang Pamantasan ng Batangas”. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay maaaring mapalawig ang kaalaman ng mga mambabasa tungkol sa isa sa ipinagmamalaking bahagi ng kultura at tradisyon sa Batangas. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa mga sumusunod na indibidwal :


Guro
- Ang pananaliksik na ito ay maaaring
magamit ng isang propesor sa pagpapaibayo ng mga kaalaman ng mga mag-aaral. Makatulong rin ito sa pagbibigay kasagutan sa mga katanungang naglalaro sa isipan ng mga estudyante.

Mag-aaral
– Ang datos na makukuha sa pag-aaral na ito ay makatutulong sa paglinang ng kaalaman ng mga kabataan at upang mabigyan nila ng halaga ang ating mga kultura at tradisyon.


Magulang
– Makatutulong ito sa kanila u
pang mainam na malaaman at maibahagi nila sa kanilang mga anak ang impormasyon tungkol sa pagpapahalaga ng Sublian Festival.

Mananaliksik
– Ang mga datos sa pananaliksik na ito ay magagamit ng mga mananaliksik na nagsasagawa ng isang pananaliksik.
Pambansang Pamantasan ng Batangas –
Magiging kapaki-pakinabang ang mga
datos na ito sa pamantasan upang magsilbing gabay nila kung paano nila matutulungan ang mga mag-aaral sa pagpapahalaga ng Sublian Festival.

Saklaw at Limitasyon
Ang pananaliksik na ito tungkol sa pagpapahalaga sa Sublian
Festival ng mga mag-aaral sa una at ikalawang taon sa General Engineering ng Pambansang Pamantasan ng Batangas. Saklaw din ng pag-aaral na ito ang persepsyon ng mga magulang, kapwa kamag-aral at guro sa mga mag-aaral na may pagpapahalaga sa Sublian Festival.

Nililimitahan ng pananaliksik na ito sapagkat tanging mag-aaral, mga magulang at guro lamang sa General Engineering ng Pambansang Pamantasan ng Batangas. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay mas makikilala at mapagtutuunan ng pansin ang kahalagahan ng Sublian Festival.


Upang maging mas madali ang pag-unawa ng mga mambabasa sa mga nakapaloob sa pamanahong-papel na ito , minabuti ng mga mananaliksik na bigyan ng depinisyon ang ilang mga terminolohiyang maaaring magdulot ng pagkalito sa mga mambabasa. Ang mga sumusunod na depinisyon ng mga terminolohiya ay nababatay sa kontekstuwal na kahulugan at kung paano ang pagkakagamit sa kanila sa pag-aaral na ito. Ang mga terminolohiyang nagamit sa pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod :

Depinisyon ng mga Terminolohiya


Punong Lungsod
– ang tawag sa tagapamahala
sa isang lungsod na kilala din sa tawag na Mayor. Ang salitang ito ay tumutulong sa pananaliksik bilang pantukoy sa isang ngalan na may mataas na katayuan sa lipunan. (www.google.com)

Ang seremonyal
ay isang ritwal na gawi kung saan may dasal na isinasagawa. Tinutukoy nito ang ginagawa sa kaarawan ng santo o patron na sinasamba ng isang lugar. (Batangas-Philippines.com)


Patron ang mga pinaniniwalaang nagbabantay
sa bayan na mula sa Diyos.

Ang lupakan ay gawi kung saan ikaw ay gumagawa ng isang katutubong pagkain na tinatawag na nilupak. (Batangas-Philippines.com)

Ang nilupak ay isang lokal na pagkaing pinoy na yari sa saging at kamote. Ito ay binabayo at niluluto. (Batangas-Philippines.com)


Salin-lahi ang salitang ito ay katumbas sa ingles na Next Generation o ang susunod na mga lahi matapos ang mahabang taon. (www.google.com)

Ang persepsyon ay pananaliksik na termino para sa salitang pagtingin o pananaw. (www.google.com)

Ang mapalawig ay nangangahulugang mapalawak o mapalaki. Ang tinutukoy nito ay ang antas ng kaalaman na makukuha ng mga mag-aaral sa paksa. (www.google.com)

Nang makausap niya ang kanyang ina tungkol dito, sinabi nito na may sublian ding ginagawa sa Batangas.
Buhat sa “subsob” at “bali” ang salitang subli, dahil ang mga mananayaw na lalaki ay halos mapasubsob at mabali ang katawan sa saliw ng tugtog.
Dating tinatawag na “Sublian sa Kalye” at ang mga mag-aaral mula sa iba’t ibang pampubliko at pribadong paaralan ay nagpapakitang-gilas sa “Street Dancing ng Subli” sa mga pangunahing lansangan ng lungsod.

Nasasalamin sa mga kakaibang galaw ng mga batang lalake at babae ang magandang
kilos at mabuting asal na inaasahan ng lipunan na tataglayin nila kapag sila ay nasa sapat na gulang na.
Ayon kay Letty Chua, information officer ng Batangas City, binubuhay ng mga Batangueno ang sayaw na Subli noong 1998 nang mahalal si Mayor Eduardo Dimacuha at ipinagdiriwang ang Sublian Festival taun- taon.

Ayon kay Bb. Anicia Villanueva, isa sa matremayo. Karamihan sa mga manunubli ay nagsimulang mag-aral nito noong sila’y nasa edad na 12 at nagdadalaga o nagbibinata na.
Karaniwan, matindi ang pagsali sa subli ng mga dalaga’t binata habang hindi pa sila nag-aasawa at nagliligawan pa lamang. Kaya’t bagama’t hindi naman ito talagang kaugaliang kaugnay ng panliligaw, kahalo na rin ang elementong ito.

Ayon kay Dr. Elenita Mariano, ang salitang Subli ay nagmula sa salitang “sobli” na
ang ibig sabihin ay pagpalit ng lugar. At ang gawaing ito ay ipinapakita sa sayaw na subli. Kadalasan itinatanghal ang sayaw tuwing may mahahalagang pagdiriwang at piyesta. Sa kalahatan ang sayaw na Subli ay isang sayaw ng pag-aalay at pagpapahalaga sa patron na gawa sa anubing na kahoy na mukha ng araw sa gitna na gawa sa pilak.

KABANATA II


MGA KAUGNAYAN NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Sa pananaliksik na ginawa ng mga mag-aaral ng General Engineering,
wala silang nakitang pag-aaral hinggil sa pagpapahalaga sa Sublian Festival. Subalit sa mga pagbabasang ginawa ng mga mananaliksik, nalalaman na ang selebrasyon na ito ay mahalaga sa mga taga Batangas sapagkat ito ay simbolo ng kanilang paniniwala.

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Bumuo ng Cultural Affairs si Dimacuha sa kagustuhang ibalik at hindi mawala ang cultural heritage ng lungsod sa kabila ng mabilis na pag-usad ng urbanisasyon at modernisasyon.(http://balita.net.ph/2013/07/15/sublian-festival-sa-batangas)
Isa sa mga miyembro ng board, si Eduardo Borbon, ang nagmungkahing muling buhayin ang subli. Naisip niya ang ideyang ito ng bumalik sa kanyang alaala ang unang sublian na nakita niya sa bisperas sa bayan ng Bauan noong 1969.


Ito ay nagaganap sa umaga, karugtong ng parada. Sa hapon naman ay isinasagawa ang “Patimpalak sa Pagsayaw ng Subli”, na may tatlong dibisyon: pangelementarya, pangsekundarya, at pangkolehiyo at ang dibisyong pangkomunidad na nagtutunghali noon ang mga grupo ng matatandang manunubli mula sa bayan at mga barangay na patuloy pa ring nagsasayaw nito.(www.balita.net.ph/2013/07/15/sublian-festival-sa-batangas-city)

MGA KAUGNAY NA LITERATURA
 Ayon sa mga panulat, noong panahon
ang mga katutubo ng Bulkang Taal ay madalas na itinatayo ang mga krus na ito sa paligid ng bunganga ng bulkan at inilulublob nila ang kanilang mga sarili sa lawa upang ipagdasal sa “POON” na iligtas sila sa poot ng kalikasan.

 Sa kabila nito, hindi pa rin matukoy ng mga mananaliksik at manunulat ang tunay ma pagsisimula ng sayaw.

 Walang ebidensya kung kalian ito
unang nilikha o kung nilikha na ito bago pa man dumating ang mga Kastila.
 May mga dokumento na din na nagsasabi na ang sayaw na ito ay nagmula sa baryo na kung tawagin ay Dingin sa Alitagtag Batangas,300 taon na ang lumipas.

 Kaugnay naman kung papaano
isinasagawa ang nasabing sayaw (SUBLI):

o Sa pamamagitan ng “fixed punto” kinakanta ang bahagi ng taludtod ng musika.

o Ang pagpapaliwanag ng mga “Subli Troupe” ukol ditto ay isinasagawa sa iba’t ibang paraan.

o Binubuo ng dalawa hanggang walong pares ng kalalakihan at kababaihan ang mga participant na hinahati sa iba’t ibang bahagi.

o Dito nanggalingang basehan ng pagdiriwangna idinadaos sa bayan ng Bauan.

 Sa pag-aaral na isinagawa ni Francisca Reyes-Aquino: tinangka ang isang pagtatasa ng pinagmulang salita ng “SUBLI”. Ito ay nagmula sa salitang “subsob” at “bali”, kung saan ganito ang ginagawa ng mga kalalakihang mananayaw.

 Ayon naman sa paglalarawan ni Quijano de Manila (Nick Joaquin, National Artist para sa Literatura):
o Hindi maipapaliwanag sa pamamagitan ng subli ang katibayan na ang Pilipinas ay isang matriarchal na lipunan.

 Sa pananaliksik naman ni Dr. Mariano:
o Pinasinungalinan niya ang parehong pananaliksik nina ang mahiwagang pagpipino ng SUBLI sa lahat ng sayAquino at Joaquin.

 Base sa mga libro ni Elenita Rivera Mirano:
o Pinagbunyi niya ditoaw, panata at laro,kaugalian,ritwalang musikang patinig.


SINTESIS:
 Sa aspekto ng layunin:
o Ang pag-aaral na isinagawa ay may
pagkakatulad sa mga impormasyong inilahad ng mga nabanggit na mananaliksik.
 Ang ninanais naman ng pag-aaral na ito ay katugma ng mithiin nina Eduardo Borbon at Mayor Eduardo Dimacuha.
 Kapwa nagbibigay ito ng mga mahahlagang impormasyon tungkol sa kasaysayan at pangyayari na bumubuo ng pagdiriwang ng SUBLIAN FESTIVAL at kung paano ito pinahahalagahan ng mga kabataan mula noon magpa-hanggang ngayon.

HUGPONG:
 Sa aspeto ng mga respondent:
o Naiiba ang nasabing pag-aaral sa
mga impormasyong ibinigay ng mga nabanggit na mananaliksik.
 Tanging mga kabataang mag-aaral lamang sa General Engineering sa Pambansang Pamantasan ng Batangas ang mga respondent nito at hindi pangkalahatan.
 Intensibong pamamaraan naman ang ginamit sa paglalahad ng mga impormasyon sa pag-aaral na ito.

Kabanata III
Disenyo at paraan ng pananaliksik

Ang pamanahong papel na ito ay isinagawa ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Ang paksa ng pagaaral ng mga mananaliksik ng pamanahong-papel na ito ay ukol sa antas ng pagpapahalaga sa Sublian Festival ng mga mag-aaral ng General Engineering Department sa Pambansang Pamantasan ng Batangas, Main Kampus. Inaalam ng mga mananaliksik ang lebel ng pagkilala ng mga naturang mag-aaral sa Sublian Festival bilang bahagi ng kanilang kultura at kahalagahan nito sa kanilang kasalukuyang buhay.
Mga respondente
>estudyanteng nasa ilalim ng General engineering
ng Pambansang Pamantasan ng Batangas, Main Kampus.
>nahahati sa dalawang grupo:
• mga magaaral na kasalukuyang nasa unang taon
• mga magaaral na nasa ikalawang taon na
>edad 16-19
>50 respondente
• 25-unang taom
• 25-ikalawang taon

Instrumentong Pampananaliksik
Pagseserbey – pamamaraan na ginamit
sa pananaliksik na ito.
Naghanda ang mananaliksik ng kwestyuneyr na naglalayong magsiyasat ukol sa antas ng kaalaman ng mga magaaral sa General Engineering o mga kabataan.
Web at “Batangas, Forged in Fire” – nagging tulong ng mga mananaliksik upang magkaroon ng dagdag na impormasyon.

Tritment ng mga Datos

Objective type – ang sagot ay maaaring
wasto o hindi. Ang itatala ng mga mananaliksik ay kung gaanong karami ang tamang sagot ng respondent.
Subjective type – pansarili kung saan ang sagot ay batay sa iyong sariling pananaw kung kaya’t walang tama o maling sagot.
Full transcript