Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Химийн хортой болон аюултай бодисийн ашиглалт хадгалалт устг

No description
by

A J

on 30 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Химийн хортой болон аюултай бодисийн ашиглалт хадгалалт устг

CREATED BY: а/х Ч.АЛТАНХУЯГ /ЧАТ/,
д/ч П.Батзул

Агуулга
-Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалтын өнөөгийн байдал.
- Дутагдалтай тал
Химийн бодисын устгалын байдал
-Дүгнэлт
-Цаашид авах арга хэмжээний санал
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль (2006 он)
Жагсаалт
Байгаль орчин, эрүүл мэндэд хортой бодисын ангиллын босго хязгаар
Химийн бодисын хэрэглээ

2012 онд зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр хуваавал:
2012 онд зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр хуваавал:
Аюулыг дараах байдлаар ангилдаг:

3. Аюултай зарим химийн бодис болон шавьж устгах бодис /пестицид/-ыг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх, урьдчилан мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай /Монгол улс 2000 онд нэгдэн орсон/.
4.Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай
Стокгольмын конвенци /2001 он/
Монгол улс 2003 онд конвенцид нэгдэн орсон.
Химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ
Монгол улсад Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 572 аж ахуйн нэгж байна.

Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалтын өнөөгийн байдал

YES!
YES!
NO!
Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журам”-ын 3.2 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу хадгалдаг.

Химийн бодисын хадгалалтын байдал
Стандарт бус
Хууль бусаар мөнгөн ус хэрэглэсэн байдал
Олон улсын гэрээ, конвенц
1. Химийн бодисын аюулгүй байдлын тухай олон улсын гэрээ
Роттердамын Конвенци /1998 он/
2.Аюултай хаягдал, хаягдлын устгалын хил дамжсан хөдөлгөөний тухай
Базелийн Конвенци /1989 он/


Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, худалдах журам.

Химийн хортой ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам.

Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, журам.

Журмууд
Агуулга
-Хууль эрхзүйн орчин
-Химийн бодисын хэрэглээ
-Химийн бодисын тусгай зөвшөөрөл, импорт.Химийн хортой болон аюултай бодисийн ашиглалт хадгалалт устгалын өнөөгийн байдал
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН
ОРЧИН

Үйлдвэрлэх
Худалдах
Тээвэрлэх
Ашиглах
Хадгалах
Устгах
Улсын хил
Импортлох
Экспортлох
Хил давуу
лан тээ
вэрлэх
Ашиглаж болох пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтэлийн бодисыг турших, ашиглах журам.


Ангилал 1


Тэсрэмтгий

АНГИЛЛЫН СИСТЕМ

Хий
Ангилал 2
Ангилал 3

Шатамхай шингэн

Ангилал 4
Шатамхай хатуу биет
Ангилал 5
Хүчилтөрөгч ба органик хэт исэл
Ангилал 6
Хортой ба халдварт
бодис
Ангилал 7
Цацраг идэвхит бодис
Ангилал 8
Идэмхий бодис
Ангилал 9
Бусад аюултай бодисууд
Тусгай зөвшөөрөл,
импорт

Импортлох, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгосон байдал.
УУЛ УУРХАЙ чиглэлийн компани
48

Нийт 310242,904 тн

Химийн бодис худалддаг компани
37


Нийт 144303,301 тн

Хөөсөнцөр, дулаалга, сав баглаа,
боодол г.м -Хөнгөн үйлдвэр
27

Нийт 31124,9 тн

Барилгын үйлдвэр

17

Нийт 9128,08 тн

Эмнэлэг, эмийн сан,
ариутгалын байгууллага

7

Нийт 82,55 тн

Үйлдвэр аж ахуй, замын компани

56

Нийт 19966,54 тн

Ноос, ноолуур, арьс ширний үйлдвэр
11

Нийт 409277,9 тн

Хөдөө, аж ахуй, бордоо, пестицид

7
Нийт 11036тн

Стандарт
2013 онд эрсдэлтэй 5 ААНБ шалгасан дүн

2013 онд эрсдэлтэй 5 ААНБ шалгасан дүн

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын “Ундарга” ХК-ний өргөтгөлийн хоёрдугаар станцын гүний худгийн үүд,

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт, Ганбогд захын урд Мичид марал үйлчилгээний төвийн арын байранд алтны ченж мэнгэт хочит С.Гансүх нь алт хайлуулдаг зуух байрлуулан мөнгөн ус ашигласан байна.


Сүхбаатар дүүргийн 12 хороо Сэлбэ голын эрэг,

Ү
ү
н
д :
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах орон сууцнып 51 дүгээр байрны орцонд тус тус
мөнгөн ус асгарсан байсныг цаг
тухай бүрт нь холбогдох арга хэмжээ
шуурхай авч ажилласан байна.

Тухай бүр МХЕГ-ын Нэгдсэн төв лабораториос шинжээч томилогдон хөрс, ус, агаараас 3-4 удаагийн давтамжтай дээжүүдийг авч нийтдээ 180 гаруй дээжинд шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна.
БОХНЯ-нд тухай бүр хандан мөнгөн ус алдагдсан үед авах арга хэмжээний заавар, мөнгөн усыг саармагжуулах зөвлөмж гаргуулж аймаг орон нутгийг мэргэжил арга зүйгээр тогтмол хангаж ажилласан.
ОБЕГ-тай хамтран асгарсан мөнгөн усыг саамаржуулан хоргүйжүүлж, дахин дээжлэлт хийж бохирдсон газар, талбайд нөхөн сэргээлт хийж аюулгүй болгосон.
Мөнгөн ус алдагдсан байдал, түүний шинж чанарын талаар нийт 15 телевиз, 5 радиод ярилцлага өгч анхааруулах, сэрэмжүүлэх мэдээллийг иргэд, ААН, байгууллагад өгсөн.
Мөнгөн ус алдагдсан талаар болон авсан арга хэмжээний тайлан мэдээг Монгол улсын Шадар Сайд, УИХ-ын байнгын хороонд тус тус хүргүүлж мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

Ололттой тал
Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын 80% нь холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын шаардлагад нийцэхүйц өөрийн дотоодын лабораторитой, химийн бодис хадгалах тусгайлан бэлдсэн өрөө, агуулахтай байна.

БОНХЯ-наас химийн хорт болон аюултай бодисыг ашиглах, импортлох зөвшөөрөл олгохдоо тухайн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэл, ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулсан аж ахуйн нэгжид олгож байгаа нь энэ төрлийн зөрчил буурсан ба химийн бодисын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгосноор химийн бодисын тархалт, хэрэглээг хянахад хялбар болсон.
Хяналт шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчлүүд
Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөлгүй, химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрсдлийн үнэлгээ хийлгээгүй, ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэлийг бүрэн гүйцэт хөтөлдөггүй.

Химийн бодисуудын хугацаа нь дууссан, зарим нь хаяг, шошгогүй, нэр хаяг нь тодорхойгүй, химийн бодисын бүртгэл тайланг цаг тухайд нь гаргадаггүй.


Зарим байгууллагын агуулахын битүүмжлэл муу, гал унтраах багаж хэрэгсэлгүй, агааржуулалтын системгүй, хадгалалтын стандарт шаардлага хангаагүй, бодисын чанар байдал алдагдсан,

Зарим байгууллагын агуулахын битүүмжлэл муу, гал унтраах багаж хэрэгсэлгүй, агааржуулалтын системгүй, хадгалалтын стандарт шаардлага хангаагүй, бодисын чанар байдал алдагдсан,

Химийн бодистой харьцаж ажиллах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа байхгүй.
Бага хэмжээгээр химийн хорт болон аюултай бодис ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа судалгаа шинжилгээний лаборатори, сургуулийн химийн лабораториуд нь химийн бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
Хадгалж, ашиглаж байгаа химийн бодисын хор аюулынх нь шинж чанараас хамааруулан анхааруулах тэмдэг, дохио үгийг агуулахын гадна болон дотор, ажлын байранд тодоор зурж бичиж харагдахуйцаар ил байрлуулдаггүй.
Бодисын ашиглалт зарцуулалтын бүртгэл хөтлөдөггүй БОНБНҮ, Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангадаггүй зэрэг зөрчлүүд илэрдэг.

Химийн бодисын устгалын байдал

Төв аймгийн Сэргэлэн суманд аюултай хог хаягдлын устгалын цэгийг байгуулахаар тогтоогоод байна.


Дутагдалтай тал
Химийн хорт болон аюултай бодисыг устгах цэггүй,
Хугацаа дууссан болон чанарын шаардлага хангахгүй болсон химийн аюултай хог хаягдлын нэгдсэн бүртгэл байхгүй,
Химийн бодисыг устгах нэгдсэн арга аргачлалгүй байхгүй,
Химийн бодис болон аюултай хог хаягдлыг яаж хэрхэн устгах талаар нэгдсэн систем, тогтолцоогүй,
Химийн бодис болон аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, устгах барилга байгууламж барих талаар улсын төсөвт хөрөнгө суулгаагүй,

дүгнэлт


“Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуульд зааснаар хууль тогтоомж зөрчигчдөд ногдуулах торгуулийн арга хэмжээ бага, иргэнийг дээд тал нь 50,0 мянга, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дээд тал нь 250,0 мянган төгрөгөөр торгохоор заасан нь уг арга хэмжээ үр нөлөө багатай болж цаг үеийн шаардлагад нийцэхгүй байгааг харуулж байна. Иймд химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг нэмэгдүүлэх
 Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэх маршрутыг замын цагдаагийн алба баталж, аюулгүй байдлыг хангуулж хяналт тавих / “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам”-ын 3.3.11 дэхь хэсэг/
Энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх, тэмцэж байгаа арга хэлбэрийг оновчтой болгож үр дүнг тооцдог байх, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах

Химийн хорт болон аюултай бодисын аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөөний саналыг боловсруулан танилцуулж байна.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА.

“Бороо гоулд” ХХК-ны 2007 оны байдал

2013 онд “Бороо гоулд” ХХК-ны химийн


агуулахын хадгалалт
МУ-н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн
206, 207, 208 зүйл

Хяналт шалгалтаар илэрч буй нийтлэг зөрчлүүд

Агуулахын битүүмжлэл, агааржуулалт, гал унтраах системгүй
18%

Хор аюулын лавлах мэдээлэл, хөтөлдөггүй
3%

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгүй
7%

Тусгай зөвшөөрөлгүй
6%

Эрсдлийн үнэлгээгүй 12%

Нэр, хаяг, шошго тодорхойгүй 3%

Зарцуулалт, ашиглалтын тайлан мэдээ гаргадаггүй
51%

Химийн хорт болон аюултай бодисыг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомт
Засгийн газрын 2006 оны 296-р тогтоол
1/ Дорноговь аймаг дахь Замын-Үүдийн боомт
2/ Сэлэнгэ аймаг дахь Алтанбулагийн боомт
3/ Сэлэнгэ аймаг дахь Сүхбаатар боомт
4/ Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” олон улсын нисэх
буудлын хилийн шалган нэвтрүүлэх боомт
5/ Дорнод аймаг дахь Баянхошууны боомт
6/ Сүхбаатар аймаг дахь Бичигтийн боомт
7/ Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайтын боомт
2010-2013 онууд хяналт шалгалтаар авсан арга хэмжээ

-“Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн хэрэгжилт
-Химийн бодисын хэрэглээ
-Химийн бодисын сав баглаа боодол
Cанал
Дутагдалтай тал
Full transcript