Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QUAN

No description
by

Truong Nhan

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QUAN

KIỂM SOÁT SỬ DỤNG NƯỚC
3.KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG
Kiểm soát môi trường tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu:
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIÊP
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM ĐẦU VÀO
Là ngăn ngừa , làm giảm hoặc loại bỏ chất thải ô nhiễm từ nguồn.
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM ĐẦU RA
Là làm sạch ô nhiễm, thu gom, tái sử dụng xử lý chất thải, phục hồi môi trường.
KIỂM SOÁT NGUỒN THẢI TỪ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG

KIỂM SOÁT SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐT&KCN
KIỂM SOÁT SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC
KIỂM SOÁT NGUỒN THẢI TỪ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG

KIỂM SOÁT NGUỒN THẢI
Là kiểm soát "cuối đường ống" của quá trình hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường
PHÂN LOẠI NGUỒN THẢI
nguồn thải khí
nguồn thải nước
nguồn thải chất thải rắn
chất thải nguy hại
gây ô nhiễm tiếng ồn
nguồn: dantri.com
CƠ QUAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Tiến hành kiểm kê nguồn thải, đánh giá, phân tích tính chất và mức độ gây ô nhiễm.
Định kỳ , đột xuất tiến hành kiểm tra , kiểm soát các nguồn thải, hoặc yêu cầu các cơ sở sản xuất tự kiểm tra rồi báo cáo cơ quan quản lý.
KIỂM SOÁT SỬ DỤNG ĐẤT
(Đô Thị Thủ Thiêm)
(nguồn:youtube.com )
4.THANH TRA MÔI TRƯỜNG
Tổ Chức Thanh Tra Nhà Nước
Nhiệm Vụ Thanh Tra
Hình Thức & Phương Pháp
Xử Lý Vi Phạm
Tổ Chức Thanh Tra Nhà Nước Về Môi Trường
Cấp Trung Ương
Bộ TNMT

Cấp Địa Phương
Sở TNMT

Có trách nhiệm thực hiện luật BVMT của các Bộ ,Ngành.
Có trách nhiệm xử lý trường hợp có nhiều cá nhân tổ chức gây ô nhiễm mt.
Có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại tố cáo về mt.
PP Thanh Tra MT
Báo cáo bằng văn bản
Chất vấn trực tiếp
Mô tả công việc
Thu thập hồ sơ ,hiện vật
Chụp ảnh, ghi hình
Mọi hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm hành chính về BVMT của cá nhân, tổ chức mà chưa đến mức truy cứu tránh nhiệm hình sự , phải xử phạt hành chính.
NỘI DUNG :
1.CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG.
2. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG.
3.KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG
4.THANH TRA MÔI TRƯỜNG
5.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
6.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỄN KT - XH
PHƯƠNG CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.
A.Giới thiệu về phương cách pháp lý
Phương cách pháp lý đã được áp dụng rất
phổ biến
,
chiếm ưu thế
trong việc thực hiện các
chiến lược chính sách
bảo vệ môi trường.
Ở VN
Luật Bảo vệ Môi trường
được Q
uốc hội
thông qua ngày
27/12/1993
là văn bản quan trọng nhất về bảo vệ môi trường.
Chính phủ
cũng đã ban hành
Nghị định 175/CP
ngày
18/10/1994
về hướng dẫn
thi hành Luật
Bảo vệ Môi trường và
Nghị định 26/CP
ngày
26/4/1996
về
xử phạt
vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
Tình trự tiến hành phương cách pháp lí QLMT:
Với mục tiêu “
lấy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái làm gốc
” và
quy định
các
tiêu chuẩn
về môi trường hoặc lượng các chất ô nhiễm được phép thải bỏ, hoặc công nghệ mà những người gây ô nhiễm có thể sử dụng để đạt mục tiêu ấy.
B. Ưu,nhược điểm.
- Ưu điểm:
Đáp ứng các
mục tiêu
của pháp luật và
chính sách
bảo vệ môi trường.
Tạo những cách làm việc
nề nếp, quy củ
.
Dự báo
về môi trường, đưa ra cách
giải quyết
hiệu quả.
Nâng cao
trách nhiệm
bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
- Nhược điểm:
Thiếu tính
mềm dẻo.
Quản lí
chưa hiệu quả.
Chưa có sự khuyến khích trong
đổi mới công nghệ.
Không có đủ
thông tin, tri thức
để quản lí các khu công nghiệp mới, cần nhiều
thời gian

chi phí.
1. CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
Các LOẠI tiêu chuẩn bao gồm:
Mỗi loại tiêu chuẩn được dung làm
quy chiếu
cho việc
đánh giá mục tiêu
hành động và kiểm soát pháp lý.
Tiêu chuẩn
phải gắn với các
quy định

hình phạt.
2. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG
Các loại giấy phép đều được cấp phép do các
cấp quản lí chính quyền
hoặc các
cơ quan quản lí Nhà nước
và phải tuân theo sự phân
định của pháp luật
- Ưu điểm:
+ Công cụ
kiểm soát
ô nhiễm.
+ Tạo điều kiện cho việc
thực thi
chương trình môi trường.
+ Có thể
rút
hoặc
tạm treo
các giấy phép.
- Nhược điểm:
+ Phải
giám sát

báo cáo
thường xuyên.

Có nhiều loại giấy phép khác nhau:
5.Đánh giá tác động môi trường:
I.Đánh giá tác động môi trường là gì?
Là một quá trình nghiên cứu xác định,phân tích,đánh giá dự báo những tác động lợi và hại,trước mắt và lâu dài mà việc thực hiện hoạt động của dự án có thể gây ra đối với tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường sống cùa con người.
Từ đó,xem xét và đề xuất các biện pháp phòng tránh,khắc phục các tác động tiêu cực của dự án gây ra.
Có 2 mức đánh giá môi trường:
-Đánh giá môi trường sơ bộ
-Đánh giá môi trường chi tiết.
II.Nội dung của đánh giá tác động môi trường:
Mô tả sơ lược về dự án,về mục tiêu kinh tế-xã hội và ý nghĩa chính trị của dự án,về lợi ích kinh tế-xã hội mà dự án có khả năng mang lại,tiến độ thực hiện của dự án và kinh phí cho dự án.
Mô tả khái quát về hiện trạng môi trường hiện trạng,điều kiện địa lý tự nhiên,điều kiện môi trường và kinh tế xã hội tại địa điểm thực hiện dự án.
Dự báo và đánh giá các tác động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường như:
-Các dạng môi trường vật lý (thủy quyển,khí quyển,hạch quyển)
-Các dạng tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái.
-Các tài nguyên và môi trường đã được con người đang sử dụng (cấp thoát nước,giao thông,năng lượng,...)
-Các diều kiện trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống con người (điều kiện kinh tê-xã hội,tái định cư,...)
Đánh giá các biện pháp trong thiết kế dự án,bổ sung các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực cùa dự án đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Kiến nghị chương trình quản lý từ khi dự án bắt đầu thực hiện cho đến lúc vận hành lâu dài
III.Người chịu trách nhiệm lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường:
Chủ dự án phải chịu trách nhiệm lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để trình cơ quan Nhà nước.
Chủ dự án sẽ thuê các công ty tư vấn hoặc các nhóm chuyên gia về môi trường đồng thời trong quá trình nghiên cứu cần có sự thu hút tham gia của cộng đồng tại nơi lập dự án.
IV.Cơ quan thẩm duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường:
Theo quy định thì việc thẩm định sẽ phụ thuộc vào quy mô,tính chất,tầm quan trọng mà phân chia do cấp địa phương tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương thẩm duyệt và do cấp trung ương thẩm định.Công trình đặc biệt thì Quốc hội sẽ thẩm duyệt.
6.Đánh giá tác động môi trường đối với dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội:
I.Đặc điểm của dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội:
Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội là một khâu quan trọng.
Quy trình công tác kế hoạch hóa được bắt đầu từ chiến lược đến quy hoạch phát triển(ngắn hạn:5 năm,trung hạn:10 năm,dài hạn:20 năm).
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội có thể phân thành:
-Quy hoạch tổng thể : quy hoạch huyện , tỉnh , thành phố,...
-Quy hoạch phát triển đô thị
-Quy hoạch phát triển một ngành kinh tế.
-Quy hoạch tổng thể,phát triển kinh tế xã hội phải được làm trước tất cả các quy hoạch chi tiết như quy hoạch xây dựng hay quy hoạch mặt bằng,quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng,vật nuôi,...
II.Những thành phần chủ yếu của dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội:
Quy hoạch phát triển xã hội.
Quy hoạch phát triển xã hội.
Quy hoạch sử dụng đất.
Quy hoạch phát triển đô thị.
Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng.
Quy hoạch sử dụng tài nguyên nước.
Quy hoạch phát triển công nghiệp.
Quy hoạch phát triển nông nghiệp.
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải.
Quy hoạch phát triển du lịch.
Quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ.
III.Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch và dự án công trình
Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch đối với bảo vệ môi trường là:
+ Đánh giá toàn diện hơn các rủi ro của sự đầu tư tài chính theo kế hoạch tại một khu vực phát triển đã được lựa chọn.
+ Đánh giá được tính thích hợp mang tính bền vững hơn về mặt môi trường.
+ Thúc đẩy sự điều phối và hợp tác giữa các cơ quan phụ trách phát triển kinh tế xã hội với những cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ và quản lí bảo vệ môi trường.
+ Góp phần vào quá trình lược duyệt các dự án,tránh được những quyết định đầu tư tốn kém,tạo cơ sở cho việc lựa chọn địa điểm phù hợp nhất cho mỗi dự án.
+ Tạo khả năng kiểm soát các tác động môi trường tích tụ trong hku vực.
+ Tạo cơ sở hiểu biết về sự lành mạnh sinh thái của một khu vực.
+ Cung cấp cơ sở hợp lý hơn cho việc chi tiêu ngân sách ưu tiên giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đánh giá tác động môi trường dự án công trình:
+ Đặt dự án vào một bối cảnh phù hợp về kinh tế và môi trường.
+ Cung cấp bước việc xác định phạm vi các vấn đề môi trường cần biết.
+ Cung cấp hệ thống dữ liệu nền về môi trường.
+ Đẩy nhanh quá trình lựa chọn địa điểm.
+ Làm sáng tỏ các tiêu chuẩn môi trườn phù hợp.
+ Cải tiến có hiệu quả quá trình thẩm định dự án.

IV.Sự khác biệt giữa đánh giá dự án phát triển công trình và dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội:
Đối với đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch phát triển KT-XH:
- Có tính chiến lược,phạm vi đánh giá quy hoạch rộng lớn về không gian và thời gian.
-Chú ý đến các tác động có tính tổng hợp và tác động có tiềm năng tích hợp lâu dài.
-Quan tâm đánh giá quy hoạch không gian,đánh giá quy hoạch sử dụng đất,phân chia các khu vực phát triển theo các loại hình cụ thể.

Đối với dự án công trình :
-Giảm thiểu ô nhiễm môi trường là các giải pháp phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường cụ thể.
Sơ đồ quản lí Nhà nước các KCN ở Việt Nam
(Nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn)
NHÓM I :

TRẦN THỊ PHÚC
NGUYỄN ĐOÀN HỮU NHÂN
TRƯƠNG TRỌNG NHÂN
Full transcript