Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Educación Documental

No description
by

O Segrel do Penedo

on 9 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Educación Documental

A Biblioteca Escolar é un espazo educativo que o centro xenera para poder dar resposta ás necesidades da comunidade educativa en materia de lectura, información e aprendizaxe. BIBLIOTECAS ESCOLARES
PARA QUE? A Biblioteca Escolar é un recurso imprescindible para a formación do alumnado no uso das distintas fontes de información e para a adquisición das CCBB A Biblioteca Escolar
é... Espazo no que se integran todos os soportes dispoñibles. Unha biblioteca híbrida, onde todas as tecnoloxías están presentes. a cultura impresa
a cultura dixital A Biblioteca Escolar
Centro de Recursos
para a lectura,
a información e
o coñecemento... Integra as TIC Na súa organización e xestión
No fomento da lectura
Na educación documental
Nos procesos de ensinanza aprendizaxe Un espazo que está presente no centro, facilitando o achegamento aos recursos culturais necesarios para poder aprender e para poder ensinar: Tod@s somos protagonistas
Tod@s construimos a cultura
O coñecemento constrúese de xeito colectivo. Protagonistas
TIC
Información A gran revolución da web 2.0 As novas tecnoloxías deberían representar unha transformación didáctica e pedagóxica das nosas aulas. Esta revolución é boa para repensarse como educar neste marco da cultura dixital. Este cambio implica integrar as TIC no proceso educativo co obxectivo de formar persoas competentes, autónomas e críticas no uso da información (ALFIN) e a tecnoloxía (Alf Tec) ALFIN “Unha persoa alfabetizada en información é quen de recoñecer cando necesita información e ten a capacidade para localizar, avaliar e utilizar eficientemente a información requirida” ALA Formación Usuari@s Tod@s somos profes TIC! IES de Fene Fonte da Imaxe: http://tinyurl.com/22t3pke Ilustrador Miguelanxo Prado Deseño:
Magdalena Bouzamayor Deseño: Luisa Parada e alumnado de 4º ESO Profesorado mediador, guía... Cultura impresa Cultura dixital Bca. Escolar Marta Mata “A escola debe ensinar a ler e a escribir non so o código escrito, senón todos os códigos que inflúen nos nenos e nas nenas” http://librarynext.wordpress.com/category/information-literacy/ Educación documental
no PEC Publicacións Dixitais Podcast Vídeo Presentacións multimedia Radio Escolar Proxecto Lector de Centro "A Olimpiada do Saber" Webquest Proxectos Internacionais "Xincana Cultural" Dinamización Cultural Wikis Prensa Formularios Xeolocalizadores Google Docs Actividades Multimedia Entornos virtuais aprendizaxe Base Datos Recursos Imaxe: http://tinyurl.com/2b3ou6j Liñas Temporais BLOGS PIN Wiki Carteleira Imaxes Aula Virtual Presentacións Glosario Redes Sociais English
ResourcesDatabase Sindicador Contidos Vídeos Actividades Fonte da Imaxe: http://www.ilustracionesposibles.blogspot.com/ "A Biblioteca Escolar, cada vez menos lugar e máis actividade" Daniel Cassany O meu PLE / EPA Uso Internet Traballo por
Proxectos Documentais
Integrados Utilización distintas fontes información Recuperación Información "Un PLE / EPA é o conxunto de ferramentas, fontes de información e actividades que cada persoa utiliza de xeito asiduo para aprender. Deseñado para estimular a aprendizaxe"
Jordi Adell & Linda Castañeda Un PLE debería permitirnos:
Buscar e/ou filtrar información de interese
Organizar a información obtida
Xerar novos contidos e compartilos coa nosa comunidade EDUCACIÓN DOCUMENTAL ALFIN E BIBLIOTECA ESCOLAR Ferramentas para crear e compartir contidos Curación Contidos Marcador Social Aprender a investigar, a informarse, implica desenvolver habilidades:
Lingüísticas
Cognitivas
Documentais
Tegnolóxicas Alfabetización Múltiple ALFIN E CCBB A Alfabetización Informacional engloba todas as actividades que buscan a capacitación do alumnado para un uso crítico da información: "A Alfabetización informacional é unha ferramenta esencial para a adquisición de Competencias en información, así como para o desenvolvemento, a participación e a comunicación dos cidadáns. Fanse necesarios coñecementos sobre o acceso á información e o seu uso eficaz, crítico e creativo."
(Declaración de Toledo) Fonte da Imaxe: http://competenciasbasicas.webnode.es/
Loly Lago
lolylago2@gmail.com Da teoría... á práctica ALFIN NA PROGRAMACIÓN DE AULA E DE CENTRO O traballo en base a proxectos implica unha filosofía educativa centrada no alumno, poñendo o acento nos procedementos pero sen descoidar en ningún momento os contidos. Algúns dos aspectos máis relevantes do traballo por proxectos son a aprendizaxe significativa e o traballo colaborativo. PDI Datas Sinaladas Ensinanza basada en tarefas:
Aprender facendo
Metacognición
Reflexión Crítica
Traballo colaborativo
Actividades compatibles cos distintos estilos de aprendizaxe
Desenvolvemento das CCBB
Avaliación integrada (Rúbricas) Fases do traballo por Proxectos:
Activar os coñecementos previos
Fixar obxectivos
Buscar as fontes de información
Como utilizar esas fontes de información
Interactuar co texto e comprendelo
Rexistrar e avaliar a información
Procesar e comunicar a información
Avaliación e autoavaliación
Rosa Piquín Traballo con
Fontes de información
Recursos de información
Avaliación Páxinas Web
Citas e Referencias Bibliográficas
Uso ético da información
Cidadanía Dixital Mapas Mentais ALFIN E TIC Un PLE / EPA é:
Un modelo de aprender
Un enfoque de aprendizaxe
Un cambio de actitude http://www.mindmeister.com/228301496/o-meu-entorno-persoal-de-aprendizaxe http://vimeo.com/53582306
Full transcript