Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H6 Werken

Economisch bekeken
by

Danielle van den Brand

on 26 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H6 Werken

H6 - Werken Paragraaf 1 - Studie & beroep In Nederland maken we onderscheid tussen bedrijven door de volgende 4 sectoren: Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector Kwartaire sector Agrarische bedrijven,
visserij en mijnbouw Productie van grondstoffen verwerking van grondstoffen tot eindproduct Industrie- en bouwnijverheid commerciële dienstverlening bedrijven die diensten verlenen, met als doel: winst maken niet- commerciële dienstverlening bedrijven & instellingen die diensten verlenen zonder het doel winst te maken Paragraaf 2 - Samenwerken in een bedrijf het werk in grote bedrijven en instellingen gebeurt op afdelingen. Paragraaf 3 - vakantiewerk Als een werknemer gaat werken bij een werkgever sluiten ze een individuele arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die de werknemer en de werkgever hebben gemaakt. Deze afspraken noem je arbeidsvoorwaarden. arbeidsovereenkomst - proeftijd

- opzegtermijn

- jaarcontract

- onbepaalde tijd een periode waarin de werkgever en werknemer het contract kunnen beëindigen zonder opzegtermijn de periode tussen het moment van opzeggen en het moment van vertrekken (bijv. 1 maand) een arbeidsovereenkomst voor één jaar In de meeste arbeidsovereenkomsten worden afspraken gemaakt over de duur van de overeenkomst en de manier van opzeggen. Je kunt de volgende begrippen tegenkomen: een arbeidsovereenkomst die duurt totdat de werknemer of werkgever de overeenkomst opzegt of tot de werknemer met pensioen gaat, met enkele uitzonderingen ontslag op staande voet, voorbeelden:
werknemer weigert opgedragen werk
werknemer steelt
werknemer komt vaak te laat Arbeidsvoorwaarden zijn de rechten en de plichten van werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld afspraken over werktijden en lonen. Voor iedere werknemer in Nederland geldt de Wet op het minimumloon. De arbeidsvoorwaarden moeten voldoen aan:
- de cao
- de wet In een Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken tussen werkgevers en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Een cao wordt gemaakt door:
een werknemersorganisatie (vakbond)
een werkgeversorganisatie

De arbeidsvoorwaarden in de cao moeten voldoen aan de wet. Er zijn wettelijke regels over bijvoorbeeld:
het loon dat minimaal betaald moet worden (Wet op het minimumloon)
de tijd die maximaal gewerkt mag worden (Arbeidstijdenwet)
flexibele arbeidsrelaties (Flexwet) DIRECTIE PRODUCTIE
afdelingshoofd PRODUCTIE
werknemer PRODUCTIE
werknemer PRODUCTIE
werknemer INKOOP
werknemer INKOOP
werknemer INKOOP
werknemer INKOOP
afdelingshoofd VERKOOP
werknemer VERKOOP
werknemer INKOOP
werknemer INKOOP
afdelingshoofd leidinggevende
functie - inkoop
- productie
- verkoop
- directie
- administratie
- systeembeheer
- personeel & organisatie uitvoerende
functie Het werk verandert, daardoor is er voortdurend scholing nodig. Vormen van scholing zijn:
- bijscholing: voor het omgaan met nieuwe werkmethoden en hulpmiddelen
- omscholing: voor geheel ander werk Paragraaf 4 - Collectieve arbeidsovereenkomst Het loon van de meeste werknemers wordt bepaald door:
de functie van de werknemer
de loonschaal die bij deze functie hoort
de periodiek of trede die binnen de loonschaal van toepassing is

In een cao staan regels over bijvoorbeeld:
het loon
extra beloningen
het recht op vakantie een overige verlofdagen
de arbeidstijden
scholing en studie Paragraaf 5 - betaald of onbetaald werk arbeidsmotieven > redenen om te willen werken

voorbeelden voor betaald werk:
* loon
* contact met collega's


> alles wat werken prettig of minder prettig maat

De garandeert veilige en gezonde arbeidsomstandigheden arbowet arbeidsomstandigheden Paragraaf 6 Werk over & tekort arbeidsmarkt aanbod van arbeid
=
beroepsbevolking vraag naar arbeid
=
werkgelegenheid mensen met betaald werk
werkzoekenden zonder baan
mensen met betaald werk (bezette arbeidsplaatsen)
vacatures (onbezette arbeidsplaatsen) De beroepsbevolking en de werkgelegenheid vormen samen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking is iedereen tussen de 15 en de 65 jaar die betaald werk doet of ernaar op zoek is. De werkgelegenheid zijn alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar. Er kan een tekort of overschot ontstaan op de arbeidsmarkt: TEKORT OVERSCHOT werkgevers hebben een tekort aan personeel;
werkzoekenden hebben een grote kans op een baan;
de kans is groot dat de arbeidsvoorwaarden verbeteren. er is sprake van werkloosheid;
werkzoekenden hebben weinig kans op een baan;
de kans is groot dat de arbeidsvoorwaarden verslechteren. Paragraaf 7 - Kansrijk & Kansarm Allochtonen hebben soms meer moeite om werk te vinden dan autochtonen. Oorzaken kunnen zijn:
beheersen Nederlandse taal niet goed;
buitenlandse opleiding wordt niet erkend;
discriminatie door werkgevers.

De beloning (loon) van mannen is gemiddeld hoger dan van vrouwen. Oorzaken kunnen zijn:
mannen bezetten vaak beter betaalde banen;
vrouwen werken vaker part-time dan mannen;
discriminatie door werkgevers.

Discriminatie op grond van afkomst & geslacht is verboden!
Full transcript