Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÀI THUYẾT TRÌNH

No description
by

Tadah Bing

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÀI THUYẾT TRÌNH

BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

NHÓM 8
Chu Huyền Trang
Triệu Thành Hải
Nông Quốc Cường
Ma Thành Trung
Phạm THị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thu Thủy
Hoàng Việt Trinh
Nguyễn Phan Hiền Anh
Nguyễn Thị Thu

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP
1. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển.
NỘI DUNG
Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
Khái niệm: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập ( quy luật mâu thuẫn) vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của sự phát triển. V.I Lênin xem lí luận về sự thống nhất các mặt đối lập là hạt nhân của phép biện chứng.

Khái niệm mặt đối lập
Mọi sự vật hiện tượng tồn tại trong thế giới đều có cấu trúc bao gồm những mặt, yếu tố, thuộc tính khác và đối lập nhau.
Mặt đối lập là phạm trù dùng để chỉ những mặt, thuộc tính quan trọng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
Ví dụ: Điện tử, hạt nhân là 2 mặt đối lập trong 1 nguyên tử
Di truyền và biến dị trong cơ thể sinh vật
Khái niệm thống nhất của các mặt đối lập
Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong sự thống nhất với nhau, là sự nương tựa vào nhau, đòi hỏi phải có nhau của các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề.
Những nhân tố đó gọi là sự đồng nhất của các mặt đối lập.
Biểu hiện ở tác động ngang nhau của chúng (trạng thái vận động của mâu thuẫn ở một giai đoạn phát triển, khi diễn ra cân bằng ở các mặt đối lập.
Khái niệm đấu tranh của các mặt đối lập
Là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
Tính đa dạng của hình thức đâu tranh tùy thuộc vào tính chất các mặt đối lập, mối liên hệ qua lại giữa chúng và điều kiện diễn ra cuộc đâu tranh.
Sự thủ tiêu lẫn nhau là một hình thức đấu tranh của các mặt đối lập. Sự thống nhất của các mặt là có điều kiện, tạm thời, tương đối sự đấu tranh, cũng như sự vận động phát triển là tuyệt đối.
Ý NGHĨA:Nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Thừa nhận tính khách quan, phổ biến của mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn qua tìm ra và phân tích các mặt đối lập, mối liên hệ, tác động qua lại giữa các mặt đối lập và mối liên hệ giữa tác động đó với sự vận động của sự vật.
Phải nắm vững phương pháp giải quyết mâu thuẫn đó là thông qua đâu tranh giữa các mặt đối lập chứ không được phép dung hòa chúng, tuy nhiên phải vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh, phù hợp với từng loại mâu thuẫn và từng điều kiện.
Phải biết vận dụng linh hoạt các hình thức giải quyết mâu thuẫn thông qua hình thức chuyển hóa mặt đối lập.
Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển
Phương pháp siêu hình phủ nhận sự tồn tại khách quan của mâu thuẫn -> quan điểm siêu hình phải tìm nguồn gốc của sự vận động, phát triển ở sự tác động bên ngoài vào sự vật. Tiêu biểu là cái "hích" của Niu-tơn.
Dựa trên những thành tựu khoa học thực tiễn, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã tìm thấy nguồn gốc của sự vận động, phát triển ở mâu thuẫn, sự đấu tranh giữa các khuynh hướng, mặt đối lập trong các sự vật, hiện tượng.
Các Mác viết: "Cái câu thành bản chất của sự vận động biện chứng chính là sự cùng nhau tồn tại của hai mặt mâu thuẫn, sự đấu tranh giữa hai mặt ấy và sự dung hợp giữa hai mặt ấy thành một phạm trù mới".
V.I Lênin nhấn mạnh: "Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập".

VÍ DỤ:
Muốn thúc đẩy kết quả học tập của tập thể lớp thì phải nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình.
Phương thức sản xuất là sự thống nhất hữu cơ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Tuy nhiên chính sự đấu tranh giữa hai mặt này lại là nguồn gốc, động lức phát triển xã hội.
THANK YOU FOR WATCHING!!!
Full transcript