Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är psykologi?

No description
by

Anna Prochazka

on 24 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är psykologi?

Därför ska du läsa psykologi:


Förser dig med redskap att bedöma information från oss själva och andra.
För att förstå dig själv bättre.
För att förstå andra bättre.
För att förstå de olika psykologiska fenomen som påverkar samhället.
För att få kunskap om hur psykologin har utvecklas och fortfarande utvecklas.
För att förstå vilka perspektiv som finns på människors inre ”liv”.
För att förstå vad som är viktigt att ta hänsyn till när man forskar inom psykologin.
Träna din förmåga till kritiskt tänkande!

Psykologins mål är:
Att beskriva beteende.
Att förstå orsakerna bakom ett beteendet.
Att kunna förutsäga hur ett beteende kommer att arta sig.
Att kunna påverka beteende genom att kontrollera dess orsaker.
Att kunna använda den psykologiska vetenskapen med mål att förbättra människors välgång.

Hur kommer man fram till ”sanningar” inom psykologin?
Psykologin bygger på forskning. Forskningen bygger på:

Observationer (skriftliga och direkt från verkligheten)
Experiment
Intervjuer
Enkätundersökningar

När en studie genomförts letar forskarna samband, likheter, olikheter, osv. i det mänskliga beteendet. Psykologin stödjer ofta sina argument på att ”tillräckligt” många människor har uppvisat samma beteende för att det ska kunna kallas för allmängiltigt.


Psykologiska sanningar?
Människor älskar att spekulera om människor och vi är experter på att uttala oss om varandra. Har du hört följande påståenden?

De flesta personer med hög IQ, har lätt för att anpassa sig till de flesta situationer i livet. S
Olikheter attraherar människor i kärleksförhållanden. F
Gifta vuxna människor är generellt lyckligare än ogifta. S
Generellt använder vi bara 10% av vår hjärna. F
En person som aldrig begått ett lagbrott har ingenting att frukta vid ett lögndetektorstest. F
Människor som begår självmord har ofta signalerat sin avsikt till sin omgivning innan de tar livet av sig. S
Vid vissa mentalt aktiverande tester presterar 70 åriga människor bättre än vad det gjorde när de var 20. S
Det är vanligtvis säkert att väcka någon som går i sömnen. S
En schizofren människa är en person med 2 eller fler olika personligheter. Därav termen delad personlighet. F


Svara nu på följande fråga:
Vad är psykologi?
Definitioner
Psykologi = Den vetenskapliga studien av vårt sinne och beteende.

Betyder egentligen,
”läran om själen”

Psykologi är den vetenskap som försöker förstå människans psyke och beteende och som vill förklara varför människan upplever, känner, tänker och handlar som hon gör.
Vad är psykologi?
“The purpose of psychology is to give us a completely different idea of the things we know best”

-Paul Valery


Psykologins perspektiv
Psykodynamiska perspektivet: teorier om omedvetna krafter, borträngda minnen och barndomen. De hävdar att människan är styrd av drifter och omedvetna tankar.
Behavioristiska perspektivet: intresserar sig för yttre påverkan som förstärkning (t.ex. belöning) som styr oss.
Humanistiska perspektivet: intresserar sig för människans drivkrafter och hennes behov av att uppnå sin fulla potential.
Biologiska perspektivet: koncentrerar sig på människans hjärnfunktioner och nervimpulser
Socialpsykologiska perspektivet: anser att människan påverkas och är en produkt av sin omgivning.
Kognitiva perspektivet: intresserar sig för människans förmåga att styra sig själv genom sina tankar.

Människan ur olika perspektiv
Perspektiv
= är en infallsvinkel. Ett viss psykologiskt fenomen kan studeras utifrån olika perspektiv.

Fenomen
= är det vi studerar. Inom psykologin handlar det ofta om ett beteende, en känsla eller upplevelse.

Teori
= Utifrån det perspektiv som används kan en teori skapas. En teori är ett förslag på förklaring. Du bör alltid tänka efer om du tycker att en teori är rimlig.
Fenomen = Richard är stressad
Perspektiv 1
Hur upplever Richard själv sin situation?
Perspektiv 2
Vad har Richard för tidigare upplevelser?
Perspektiv 3
Hur ser Richards sociala situation ut?
Perspektiv 4
Vad händer i Richards kropp när han blir stressad?
Olika perspektiv
Full transcript