Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YAPAY DOKU ÜRETİMİ

No description
by

Kaan Ünlü

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YAPAY DOKU ÜRETİMİ

YAPAY DOKU ÜRETİMİ
SENTETİK POLİMERLER
Genellikle alfa-hidroksi asit polimerler sınıfında olan ve parçalanma ürünleri vücut
tarafından sindirilerek uzaklaştırılabilen polimerlerdir.Bu amaçla
en çok, PLGA, PGA, PLA, bazen de Vicryl, Dacron ve diğer bazı poliüretanlar
kullanılmakla birlikte en çok üzerinde çalışılanlar ilk üç polimer türüdür.

DOĞAL POLİMERLER
Doğal polimerler vücut ortamında bulunan polimerlerdir. Bu nedenle vücut tarafından
reddedilme, toksik etki gösterme gibi sorunlara neden olmazlar. Doğal polimerler arasında en çok kullanılanlar kollejen ve jelatin ile kollajen-GAG ve kollojenhiyalüronik asit kompozitleridir.

ÜRETİLEN YAPAY DOKULAR
Damar,sinir,karaçiğer,kalp,nefes borusu,deri,idrar kesesi,kıkırdak,kemik,kornea ,kas ve yemek borusudur.

Dokularla ilgili çalışmaların başlangıcı 1830’ların sonuna doğru Mathias Jacop Schliede
ve Theodor Schwann tarafından ortaya atılan hücre kuramına dayanır. Bu kuram, hücreleri
canlı sistemlerin örgütlenmesindeki yapısal birim olarak tanımlar. Diğer bir deyişle hücre,
canlının biyolojik aktivite gösteren en küçük birimidir. Farklı yapısal özelliklere ve
fonksiyonlara sahip hücreler bir araya gelerek çeşitli dokuları, dokular birleşerek organları,
organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de organizmayı, kısaca canlıyı oluştururlar.

Organ kültüründe, doku üç boyutlu yapısı bozulmayacak şekilde
sıvı/gaz ara yüzeyinde üretilir ve böylelikle dokudaki histolojik düzen, kültürde de aynen devam ettirilir. Doku mühendisliği, herhangi bir nedenle yapısı bozulmuş biyolojik dokuları yeniden eski haline getirme, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini onarmayı hedefleyen çok disiplinli bir yaklaşımdır.

Bu amaçla genellikle üç ana komponenti içerir:
(1) hasarlı veya yok olmuş dokuyu oluşturan hücreler;
(2) taşıyıcı görevi yapan ve hücrelere destek olan materyaller;
(3) hücre üremesi ve farklılaşması için uyumlu sitokinler ve diğer biyoaktif faktörler.

Kadavradan canlı doku sağlanamamakta, hayvansal dokular ise insanlar tarafından
reddedilmektedir. Bunun sonucu olarak, ameliyatlarda vücuda yerleştirilen metal veya plastik
protezlerin, vücudun uygun yerlerinden alınacak dokularla doldurulması gerekmektedir. Son
derece güç olan bu işlemin yerine önerilecek en uygun çözüm, doku-kültürü teknikleri
kullanılarak gerekli dokunun in vitro koşullarda üretimi ve daha sonra vücuda
yerleştirilmesidir.

Yeni bir doku yaratmada 3 strateji mevcuttur:
1- Izole edilen hücrelerin infüzyonu,
2- Doku uyarıcı maddelerin (büyüme faktörleri), üretimi ve taşınımı,
3- Hücrelerin matrikslerin üzerinde veya içerisinde konumlanmaları (implante edilerek veya
ekstrakorporeal aygıtların kullanımı).

Polimerik malzemelerin doku mühendisliğinde kullanılabilmeleri için bazı özelliklere
sahip olması gerekmektedir.
1. Biyobozunurluk
2. Biyouyumluluk
3. Mekanik dayanım
4. Uygun yüzey kimyası
5. Yüksek gözeneklilik. Bu özellikleri taşıyan polimerlere biyopolimer denir.

HÜCRE KÜLTÜR REAKTÖRLERİ
Döner kap (Spinner flask) reaktörleri
Mikrota Ģıyıcı-destekli reaktörler
Döner-duvarlı biyoreaktörler (Rotating wall vessels, RWVs)

ISKELE HAZIRLAMA YÖNTEMLERI
Partikül uzaklaıtırma (Solvent Casting / Particle Leaching) yöntemi
Lif bağlama (Fiber Bonding) yöntemi
Dondurarak kurutma (Freeze-Drying) yöntemi
Gazla köpüklendirme (Gas Foaming) yöntemi

Amerika'da üç boyutlu fotokopi makinesi tekniğiyle organ yapıldığını söylüyor: Bu yöntemle üretilen böbrek, bir çocuk hastaya takılmış. Üstelik bu yapay böbrek, çocuğun vücudunda çalışmış. Bu, çok heyecan verici bir gelişme. Ne var ki; bu yöntemin araştırma safhası hâlâ devam ediyor. Bu nedenle de şu an geniş bir uygulama alanı yok.
22.10.2013 kuzey Carolina eyaletinde 1996 yılında yapılan mesaneden bu yana, bilim insanları giderek daha da karmaşık organlar üretmeyi başardı. O zamandan bu yana beş adet soluk borusu nakli yapıldı. . Londralı araştırmacı Alex Seifalian, hastalarına laboratuvarda üretilmiş gözyaşı kanalı ve atardamar nakli yapıyor. Seifalian, bu yıl sonunda burnunu cilt kanseri nedeniyle kaybetmiş bir hastasına yapay burun nakli yapmayı planlıyor.
1980 sonlarına kadar az sayıda bilim insanı insan organı üretiminin mümkün olabileceğine inanıyordu çünkü insan hücrelerini laboratuvar ortamında çoğaltmak çok zor bir işti. Bu iş bilim insanlarının büyüme faktörü olarak bilinen kimyasalları bulmasıyla kolaylaştı. Vücut kendisi de hücre çoğalmasını desteklemek için bunları kullanıyor.
Dr. Seifalian, 2011 yılında bir hastanın hücrelerinden soluk borusu üretti. Hastanın kanserli soluk borusu üretilen yeni soluk borusuyla değiştirilerek hastanın hayatı kurtarıldı.
Dr. Seifalian ve 30 bilim insanı şu an bir gırtlak, kulak, burun, idrar yolu ve safra kanalı üretmek için çalışıyor.
Laboratuvarda üretilen tüm organların kaynağında kök hücreler yatıyor. Kök hücrelerse kemik iliği, yağ doku ve vücudun diğer yerlerinde bulunabiliyor. Kök hücreler diğer hücrelerden farklı olarak vücudun diğer dokularına dönüşebiliyor bu da her bir organ için temel yapı taşları olmalarını sağlıyor.

Burun örneğinde hastanın yağ dokusundan alınan kök hücreler hücre gelişimini kontrol eden kimyasallarla birlikte kalıba dökülüyor. Kök hücreler laboratuvar yapımı burnun gözeneklerine işliyor ve kademeli olarak farklılaşarak kıkırdak dokuyu oluşturan hücrelere dönüşüyor.
Biyomühendislik alanında çalışan araştırmacılar bugüne kadar lenf nodu, kalp kapaçığı ve kulak gibi birçok organı üretmeyi başarmıştı. Yeni yapılan bir çalışma ilerde sinir hücreleri için de biyomühendislikten faydalanılabileceğine dair umut veriyor. Yapay organ üretiminde en önemli noktayı, üretilmek istenen organ türünü oluşturacak hücrelerin üzerinde büyüyeceği ve gelişeceği iskelet oluşturur.
Bu iskelet için yaygın olarak kullanılan malzemeler seramik, metal ve polimerlerdir. Hücrelerin bu malzemelere tutunma yeteneği yoktur. Dolayısıyla bu malzemeler, üstüne hücrelerin tutunacağı ve gelişeceği matriks proteinleri adı verilen proteinlerle kaplanır. Son aşamada ise araştırmanın amacı için gerekli olan hücre türlerinin, bu iskeletin üzerine bırakılarak öncelikle tutunmaları ve gelişmeleri daha sonra da gerekli hallerde istenen hücre türüne farklılaşmaları gerçekleştirilir.
Stockholm’deki Karolinska Üniversitesi’nden araştırmacılar Biomaterials dergisinin Ocak sayısında yayınladıkları araştırmada, jelatinden yapılmış bir iskelet üzerine tamamen hücrelerinden arındırılmış küçük bir sıçan beyni yerleştirerek sinir hücrelerinin farklılaşması ve gelişmesi için uygun bir ortam yaratmaya çalıştı. Araştırmacılar bu karışımın üzerine, başka bir farenin kemik iliğinden elde ettikleri mezenkimal hücreleri koyduklarında bu hücrelerin sinir hücrelerine farklılaştığını gözlemledi. Bu araştırmayla birlikte ilk defa olarak laboratuvar ortamında yapay sinir hücrelerinin başarılı olarak farklılaşması sağlanmış oldu.
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2013/11/14/fotokopi-makinesiyle-yapay-organuretildi
http://w3.gazi.edu.tr/~mkaradag/tezler/anilyetim.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-destegiyle-yapay-deri-ve-yapay-kemik-uretildi
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/ekYapayOrganlar.pdf
http://www.genetikbilimi.com/genbilim/yapayorganlar.htm
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-organ-muhendisliginde-kok-hucre-uygulamalari-47259.html
http://teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/05_2010_1_1_80_507.pdf
http://biyologlar.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=73&id=2261&Itemid=129
http://www2.bayar.edu.tr/saglik/docs/sagliktabirikim/5/8.pdf
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/yapayasam.pdf
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/ekDokuMuhNano.pdf
SEMRA ARIKAN
10105061 BIYOLOJI
2. ÖĞRETIM
Full transcript