Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

No description
by

phạm hoàng huy

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

DÂN SỐ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
ẢNH HƯỞNG MỨC TỬ ĐẾN PHÁT TRIÊN KINH TẾ
QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ
ẢNH HƯỞNG TĂNG TRƯỞNG ĐẾN MỨC SINH
DÂN SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÂN SỐ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÂN SỐ
ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TỬ VONG
ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
DÂN SỐ?
là số người trên một vùng lãnh thổ hoặc địa phương nhất định
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
SỰ TĂNG SẢN LƯỢNG HAY THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI THƯỜNG LÀ TRONG 1 NĂM
ẢNH HƯỞNG MỨC SINH ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP
ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP
+ Nước đang phát triển và cơ cấu dân số già: tác động theo chiều thuận
+ Nước phát triển và cơ cấu dân số trẻ:tác động theo chiều nghịch

+ Tỉ lệ nghịch: mức sinh cao, phụ nữ sẽ giảm các hoạt động sản xuất, nền kinh tế suy giảm
+tỉ lệ thuận: mức sinh cao,nhu cầu sản phẩm trẻ em và gia đình tăng lên, các ngành sản xuất đồ cho trẻ em phát triển
ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP
+ Mức chết cao, nhất là người trong tuổi lao động, những người có trình độ chuyên môn kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế rất lớn
+Mức chết giảm nhiều,đặc biệt ở trẻ em thì mức sinh cũng sẽ giảm.nếu mức chết vẫn giảm tức là tuổi thọ tăng lên, sẽ gây gánh nặng cho xã hội

ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP
Tỉ lệ chét tăng làm xã hội tốn nhiều nguồn lực như chi phí tang lễ... gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế
Q=L.W trong đó L: lực lượng lao động
W: năng suất lao động
Để tăng sản phẩm:
Tăng lực lượng lao động, tăng dân số
Tăng năng suất, cải tiến kĩ thuật....

Y=G(T,L,K)
Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cũng như số lượng nguồn nhân lực
Lao động là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế

Chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập quốc dân bình quân đầu người rGDP/P= [(100+ rGDP)/(100+ rP)- 1]*100
Trong đó: rGDP/P là tốc độ tăng TNQD bình quân đầu người giữa 2 thời kì (%),
rGDP là tốc độ tăng thu nhập quốc dân
rP là tốc độ gia tăng dân số


Nếu tốc độ gia tăng dân số nhanh hơn tốc độ gia tăng thu nhập quốc dân sẽ dẫn đến tình trạng thu nhập quốc dân bình quân đầu người giảm xuống và ngược lại.

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI VÀ GIỚI TÍNH
Q= P* (P15-59/P)*(Q/P15-59)
Q= P* (P15-59/P)*(PL/P15-59)*(Q/PL)
Q= P*(P15-59/P)*(PL/P15-59)*(PIM/PL)*(Q/PIM)
Q= P*(P15-59/P)*(PL/P15-59)*(PIM/PL)*(H/PIM)(Q/H)
tổng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào số lượng, cơ cấu dân số và mức năng suất lao động
Dân số trẻ sẽ là điều kiện tiềm năng cho phát triển kinh tế trong tương lai
dân số già và chiếm tỉ lệ cao thì chi phí chăm sóc người già sẽ trở thành một gánh nặng đáng kể đối với xã hội
tổng tỉ số phụ thuộc của dân số nước ta bắt đầu giảm sau năm 1975, tuy nhiên chỉ giảm nhanh từ giữa những năm 80. Chỉ số này giảm xuống dưới 50% vào khoảng năm 2010. Nước ta có tổng tỉ số phụ thuộc là 61% vào năm 2000, 50% vào năm 2005 và 43% vào năm 2010
ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN DÂN SÔ
Kinh tế chi phối mạnh mẽ đến dân số nhưng thường không trực tiếp mà theo con đường gián tiếp qua các yếu tố trung gian như: quan niêm hôn nhân, trình độ học vấn...
Tăng trưởng kinh tế cao là tiền để cho giảm sinh
Cùng với sự phát triển kinh tế,mức sống dân cư được cải thiện,trình độ học vấn được nâng cao,mạng lưới truyền thong ngày càng rộng rãi và chuyên nghiệp hơn giúp cho hiểu biết và nhận thức của người dân về hôn nhân,sinh đẻ,dân số ,KHHGĐ sâu sắc hơn,

THU HOẠCH
như vậy, dân số và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, ảnh hưởng đến nhau trong nhiều vấn đề, dù là tích cực hay tiêu cực thì mối quan hệ đó vẫn không thể tách rời
Ở nươc ta hiện nay, tình hình gia tăng dân số, đan ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế,để hạn chế sự gia tăng dân sô và hạn chế tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng thì các cơ cơ quan nhà nước cần có những giải pháp hiệu quả để thay dổi tình hình, đưanền kinh tế nước ta ngày càng phát triể nbeenf vững lâu dài
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
PHÂN BỐ VÀ SỰ DI CHUYỂN CỦA DÂN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN DI DÂN VÀ PHÂN BỐ DÂN SÔ
XẢY RA HIỆN TƯỢNG DI DÂN VÀ THAY ĐỔI DÂN SỐ
TẠO RA NHIỀU VÙNG CÔNG NGHIỆP, NHIỀU NGÀNH NGHỀ MỚI
PHÁT TRIỂN LƯC LƯỢNG SẢN XUẤT XÃ HỘI, TIẾN BỘ KHOA HỌC KĨ THUẬT, QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
NGUYÊN NHÂN
CÁC HỆ QUẢ
TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
Môi trường
Điều kiện sinh hoạt giảm
Các vấn đề về quản lí và tệ nạn xã hội
Gây chênh lệch giữa thành thị với nông thôn, miền núi với đồng bằng
Là xu hướng phát triển chung cảu thời đại. Tác động tích cực đến mọi lĩnh vực hoạt động của cả thế giới
Về kinh tế: làm chuển dịch các hoạt đông của dân cư từ khu vực I sang khu vực II và III
Văn hóa - xã hôi: đô thị hóa dẫn đến việc phổ biến lối sống thành thị,đô thị hóa làm thay đổi sâu sắc quá trình sinh tử và hôn nhân ở các thành phố.Đô thị hóa gắn liền với việc mở rộng và phát triển không gian đô thị, trên cơ sở đó đã hình thành môi trường đô thị
ẢNH HƯỞNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện nâng cao thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống
Nhu cầu vật chất ăn uống, đi lại được nâng cao, sức khỏe được chăm sóc, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ

Tăng trưởng kinh tế nhanh tạo tiền để vật chất để Nhà nước và người dân chăm lo hơn cho phát triển yếu tố con người, cho giáo dục, cho y tế,… Người dân sẽ có nhiều cơ hội, khả năng để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Kinh tế phát triển vững chắc, tạo điều kiện vật chất để phát triển văn hóa xã hội, củng cố chính trị, an ninh quốc phòng. Tạo điều kiện để cuộc sống con người them phong phú, sinh động hơn, chất lượng dân số nâng cao.
Tuy nhiên vấn đề đánh mất bản sắc dân tộc, sự tha hóa về lối sống đạo đức, coi trọng đồng tiên. Lối sống thiếu lành mạnh của giới trẻ, nạn tham nhũng của các quan chức. Truyền thống văn hóa bị biến chất.
Tuy nhiên vấn đề đánh mất bản sắc dân tộc, sự tha hóa về lối sống đạo đức, coi trọng đồng tiên. Lối sống thiếu lành mạnh của giới trẻ, nạn tham nhũng của các quan chức. Truyền thống văn hóa bị biến chất
TỈ SUẤT SINH CỦA 1 SỐ NƯỚC CHÂU Á
-Tăng trưởng kinh tế,nâng cao thu nhập tạo điều kiện vật chất để khống chế mức chết-tiền đề cho việc hạ giảm mức sinh 1 cách vững chắc:
Mức sinh thấp luôn có nguồn gốc từ mức tử vong đã được cải thiện và đều có liên quan đến mức thu nhập cao và nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
Nguyên nhân:nếu mức chết cao,thì mỗi cặp vợ chồng sẽ có mong muốn đẻ thêm do đó làm tăng mức sinh.
-Tăng trưởng kinh tế,quá trình đô thị hóa và sự biến đổi mức sinh:
Đi kèm với sự tăng trưởng kinh tế luôn là quá trình công nghiệp hóa,đô thị hóa diễn ra nhanh=> tỉ trọng dân cư thành thị tăng lên.Cuộc sống đô thị nhiều khó khăn với chi phí đắt đỏ làm cho những người thu nhập thấp và trung bình không muốn đông con và do đó giảm thiểu mức sinh.
-Tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện KHHGĐ,điều chỉnh mức sinh:
Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho Nhà nước đầu tư nhiều hơn vào nhân,tài,vật,lức cho chương trình dân số-KHHGĐ,tạo điều kiện cho người dân điều chỉnh hành vi sinh đẻ của mình.

TỔNG TỈ SUẤT SINH TỪ 1999 - 2009
Tăng trưởng kinh tế,nâng cao thu nhập tạo điều kiện vật chất để mở rộng mạng lưới y tế công cộng,tăng cường đội ngũ cán bộ ý tế,hoàn thiện hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tăng trưởng kinh tế cũng tạo tiền đề để cải thiện điều kiện dinh dưỡng,nâng cao sức khỏe,kéo dài tuổi thọ,do đó làm giảm mức chết.
Ở châu Phi,do nền kinh tế kém phát triển,tình trạng nghèo đói còn phổ biến,do đó có tỉ suất chết cao nhất thế giới (40 ‰) và tuổi thọ trung bình rất thấp. Còn ở nước tăng trưởng mạnh như Nhật Bản,tuổi thọ trung bình cải thiện rất nhanh,trong giai đoạn 1985-200,tuổi thọ của nữ tăng từ 54 lên 82 tuổi,nam từ 50 lên 76 tuổi.

Phân bố dân cư bất hợp lý
Dân số tập trung chủ yếu ở đồng băng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng(chiếm 42,8% dân số cả nước), trong khi đó diện tích của 2 vùng này chỉ chiếm 16,6% diện tích cả nước
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC
Đối với đồng bằng và đô thị: dân cư tập trung đông gây sức ép lớn với vấn đề giải quyết việc làm , ô nhiễm môi trường,giải quyết vấn đề về phúc lợi xã hội
Đối với trung du và miền núi, nông thôn:tài nguyên phong phú nhưng ít dân nên khó khai thác
ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC
Dân số vừa là lực lượng sản xuất vừa là lực lượng tiêu dùng.
Quy mô dân số lớn , nên lực lượng lao động rồi dào.
Việt Nam vừa có khả năng phát triển toàn diện các ngành kinh tế vừa có thể chuyên môn hoá lao động sâu sắc tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy xã hội phát triển. Lực lượng lao động nước ta vào loại trẻ giữa chuyển dịch và tạo ra tính năng động cao trong hoạt động kinh tế .


Dân số và phát triển kinh tế xã hội luôn có mối quan hệ quan hệ biền chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người và phải là con người có sức khỏe và trí tuệ. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt khi chất lượng dân số được nâng cao, quy mô, tốc độ tăng trưởng, sự phân bố dân cư và nguồn nhân lực phù hợp với đạc điểm kinh tế ở mỗi vùng địa phương.
Full transcript