Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Aralin 17 >AP IV

No description
by

Kidmar Narido

on 7 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Aralin 17 >AP IV

Daloy ng Salapi Bilang Kabayaran sa Dalawang Sektor
Aralin 17
"Masusing Paglalarawan ng Ekonomiya"
Sa pamamagitan ng Paikot na Daloy ng produkto at serbisyo ay mailalarawan ang kaganapan sa buong ekonomiya. Dito ipinakikita ang ugnayan ng sambahayan, bahay-kalakal, at pamahalaan sa tulong ng iba't ibang pamilihan.
Submitted by:
Isabela Alexandria B. Belen
IV-Socrates
S.Y. 2013-2014

Paikot na Daloy ng Produkto at Serbisyo
Ugnayan ng Sambahayan at Bahay-kalakal
Daloy ng Pag-impok at Pamumuhan
Ekonomiya
Ang Tungkulin ng Pamahalaan at Panlabas na Sektor
Ang macroeconomics ay tumutokoy sa pag-aaral ng kabuuang dimensyon ng ekonomiya. Pinagtuunan nito ng pansin ang GNP, GDP, Implasyon, Patakarang Pisikal, at Pananalapi ng bansa sa pag-aaral ng macroeconomics.
Ang Tableau Economique ay naglalarawan ng paikot na daloy ng produkto at serbisyo. May dalawang sektor dito, Ang sambahayan at bahay-kalakal na gumaganap ng kanilang tungkulin. Ang sambahayan ay nagkakaloob ng ng mga salik ng produksyon(lupa,paggawa,kapital at Entreprenyur) at tumatanggap ng mga yaring produkto(serbisyo at produkto) mula sa pamilihan. Samantalang, ang bahay-kalakal ay lumilikha ng mga yaring produkto at tumatanggap ng sahod; tubo at interest; at upa mula sa pagkonsumo ng mga salik ng produksiyon. Ang ganitong gawain ng dalawang sektor ay nagbubunga ng balanseng ekonomiya.
>manggagawa
-tatanggap ng sahod
>entreprenyur at may-ari ng kapital
-tatanggap ng tubo at interes
>may-ari ng lupa
-tatanggap ng upa
Ang sambahayan at bahay-kalakal ay nagkaroon ng ugnayan sa pagganap sa gawaing pamproduksiyon at distribusyon.
Ang mga salik ng produksiyon ay gagamitin ng bahay-kalakal sa paglikha ng mga yaring produkto na ikukunsumo naman ng sambahayan.
Ang pamilihan ng mga salik at yaring produkto ang pinagdadalhan ng mga bagay na isu-supply nga dalawang sektor.
Balanseng ekonomiya
Parehong ikokonsumo ng dalawang sektor(sambahayan at bahay-kalakal) ang kanilang tinatanggap; salik ng produksyon sa bahay kalakal, yaring produkto, at serbisyo sa sambahayan.
Sa panalabas na daloy na nagmumula sa bahaya-kalakal, ang perang ipinagkakaloob ng bahay-kalakal bilang kabayaran sa mga ginamit na mga salik ng produksiyon ay tatanggapin ng sambahayan bilang kita. Ang tinanggap na kita ng sambahayan ay ginagastos sa pagkonsumo at pagbabayad sa mga yaring produkto mula sa bahay-kalakal na kung saan ito ay tinatanggap bilang kita.
Ang kinikita ng sambahayan ay gagstusin
lahat

sa pagkonsumo ng mga yaring produkto na nagsisilbing kita ng bahay-kalakal.
kita
kita
pagkonsumo
kabayaran
Pag-iimpok
-isa sa mahalagang gawain ng sambahayan na kailangan ng ekonomiya.
-pagtatabi ng ilang bahagi ng kita upang gamitin sa hinaharap.

Ang kita na tinanggap ng sambahayan na mula sa bahay-kalakal para sa pagkonsumo ay may bahaging napunta sa pag-iimpok. Dahil dito, nababawasan ang salapi na gagamitin sa pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo na ipinagbibili ng bahay-kalakal. Ang ganitong sitwasyon ay hindi makabubuti sa ekonomiya. Ito ay nangangahulugan na maraming produkto ang hindi mabibili.

Pag-iimpok ng sambahayan
-isang dahilan ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng disekilibriyo sa ekonomiya
-isang
outflow
sa paikot na daloy
-kailangang maging kapaki-pakinabang na dapat ilagay sa mga instisuyong pinansyal(bangko o pamilihan ng kapital) upang magamit ng bahay-kalakal
Pamumuhunan
-pagdaragdagng kapital para sa hinaharap upang palawakin ang produksyon
-mangagaling sa bahay-kalakal na magiging
inflow
sa paikot na daloy
Depresasyon
-unti-unting pagkasira at pagkaluma ng mga pisikal na kapital
Ang perang inimpok ng sambahayan ay maibabalik sa paikot na daloy sa pamamagitan ng pamumuhunan ng bahay-kalakal.
___________________________
NOTE:
Magkatumbas ang halaga
ng perang inimpok ng sambahayan at perang pamuhunan ng bahay-kalakal upang maging balanse.
Pamahalaan
-ikatlong sektor na may tungkuling gninagampanan sa ugnayan ng sambahayan at bahay-kalakal sa ekonomiya.
-gumaganap bilang konsyumer at supplier ng mga salik ng produksiyon at yaring produkto
-nakikipag-ugnayan sa mga pamilihan sa labas ng bansa upan matustusan ang
pangangailangan ng bansa
>mga stock- kabilang sa imbentaryo ng bahay-kalakal
>imbentaryo-dami ng mga produktong itinaatago upang ipagbili sa darating na panahon
Pump priming
-isang hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang gawing aktibo ang mga sektor ng ekonomiya at pasiglahin ang mga gawaing pangkabuhayan
Halimbawa:
Ang pamahalaan ay nagpagawa ng iba't
ibang imprastraktura
Ang pamahalaan ay may tungkulin na maningil ng buwis sa sambahayan at bahay-kalakal upang magkaroon ng pondo na gagamitin sa pagbibigay ng serbisyong panlipunan.
Panlabas na sektor
-ang sektor na kung saan lahat ng sektor sa ating ekonomiya ay nakikipag-ugnay
-natutugunan ang ibang pangangailangan ng ating ekonomiya
- mahalaga ang kontribusyon sa pag-unlad nga ting ekonomiya
Ang perang ibinayad ng dalawang sektor sa pamahalaan ay nagsisilbing outflow sa paikot na daloy. Ang pamahalaan ay magkaloob ng subsidy sa bahay-kalakal at mga transfer payment na magkatumbas sa halaga na ibinayad ng dalawang sektor. Ito'y nagsisilbing inflow sa paikot na daloy.
Full transcript