Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

No description
by

Veronika Szobi

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020
Kis Miklós Zsolt
Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár
Miniszterelnökség

Az agrár-vidékfejlesztési
támogatások új rendszere

(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,
mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)
közvetlen támogatások (uniós forrás) –
FM
piaci intézkedések (uniós forrás) –
FM

KAP II. pillér (2015-2020):
4 145 m € = 3,431 mrd € (EU)
+ 0,714 mrd € (HU)
vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás)
ME (Vidékfejlesztési Program – VP)
KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m €
Összesen: 12,133 milliárd €
(
több forrás
, mint a 2007-2013-as időszakban)
310 Ft/EURO árfolyamon: 3 761 milliárd forint.
Éves átlagban: 627 milliárd forint.
+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) –
FM
Legfontosabb
célkitűzések


+
2 tematikus alprogram
:
Rövid Ellátási Lánc (REL)
Fiatal Gazda (FIG)

Munkahelyteremtés
, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése
(kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar)
;
Mikro-, kis- és középvállalkozások
kiemelt fejlesztése, differenciált segítése;
Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;
Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság;
Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;
Területi kiegyenlítés és fókuszálás;
Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)

Főbb változások
a 2007-2013-as
időszakhoz képest

Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend
a VP végrehajtására
(az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett).
Merev tengelyek helyett rugalmas
prioritások
(6 prioritás).
A VP
középpontjában
is a
KKV-k
lesznek.
Munkaigényes ágazatok
kiemelt fejlesztése
(zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar)
Egyszerűsítés
Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése
(egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)
Egyszerűsített elbírálás
(adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása)
Az
előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás
, valamint a
használt eszköz
alkalmazásának lehetősége is megjelenik
Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások
A
tudásátadás és az innováció
előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben.
A
versenyképesség és életképesség
fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében.
Az
élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek
a mezőgazdaság terén történő előremozdítása.
A mezőgazdaságtól és erdészettől függő
ökoszisztémák állapotának helyreállítása
, megőrzése, javítása.
Az
erőforrás-hatékonyság előmozdítása
, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása.
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben
.

A VP benyújtása, a tervezés állása
A VP
tervezése jelenleg is folyik
: Magyarország Kormánya társadalmi egyeztetés után hivatalos tárgyalásra nyújtotta be a VP-t az Európai Unió számára, tartalma kapcsán folyamatosan zajlanak az egyeztetések az Európai Bizottsággal;
Február 28-án zárult a program teljesen nyilvános
társadalmasítása
, jelenleg az ott kapott észrevételek feldolgozása zajlik;
A program
Stratégiai Környezeti Vizsgálata
márciusban zárult.
A VP EU-s elfogadása
2015. májusra
várható;
Az elfogadását követően az egyes pályázatok meghirdetése
2015 nyarától.
Tervezett VP források
Tervezett VP források megoszlása
Tervezett beruházási források
Támogatások agrárgazdálkodóknak
Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):


Vízgazdálkodási célú beruházások
: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés
ÚJ!
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: min. 50 MFt-tól)
Állattenyésztés:
technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító ber., trágyatárolás – közös is
(az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!),
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
Kertészet
: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, termék-feldolgozás
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
Környezet, erdő és gazdálkodás
Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól
ÚJ rendszerben
és Genetikai erőforrások megőrzése és javítása - 2016-tól
ÚJ rendszerben
Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) -
ÚJ rendszerben

NATURA 2000 kifizetések
ÚJ!
Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben.
Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása
ÚJ!

Erdők esetében:
egységköltség alapú fejlesztések, pl:erdősítés, fásítás, agrár-erdészeti rendszerek, erdőpotenciál károsodás (megelőzése és helyreállítása) stb.
Intenzitás: max. 50%, (kollektív: +10%)

Fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú)
ÚJ!
Erdő telepítése esetén első időszakban (két év) lehet területalapú támogatást igényelni.
+
ÚJ!
Kis gazdálkodók számára
(3000-6000 STÉ között):
átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben (összesen: 15 000 EURO/5 év)
Kis méretű szántóföldi terménytároló és szárító létesítése és korszerűsítése
(dohányágazat is)
Támogatási mértékek: 40-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 200 MFt/ projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
Kockázat-megelőző beruházások
(jégháló, talajgenerátor, stb.)
ÚJ
Támogatási mértékek: 50-80% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt/ projekt
Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai
(pilote)
ÚJ
Nagyságrend: max. 300-500 MFt/ projekt (min. 5-15+ termelő tag)
Kertészeti támogatások
Tervezett keret:

220 millió euró, mintegy 70 milliárd Ft
(csak a kertészeti ágazat, de akár öntözésfejlesztési, élelmiszeripari és kockázatmegelőző beruházásokon keresztül is).


Műveletek
:
Kertészet versenyképességének javítása.
Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása a kertészeti ágazatokban.
Fiatal Gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése.
Fő célterületek:

Új, építéssel járó kertészeti technológia:
fedett termesztő-berendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók, kapcsolódó beépített technológia stb.
Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés:
erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközei.
Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés
: új ültetvények telepítése, meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
Erőforrás-hatékonyság javítás:
épületenergetikai, épületgépészeti felújítás, technológiai korszerűsítése, megújuló energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.
Geotermikus energiaellátás:
termálkút beruházások, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, korszerűsítése, visszasajtolást szolgáló beruházások.
Szőlészet és borászat
A borászat versenyképességének javítása külön jogcím lesz! (4.2.3)
2015-2020 között
20 milliárd Ft elkülönített forrás
, így nem kell a teljes élelmiszeriparral versenyezni.
A beruházás versengő pályázatos: a benyújtandó  pályázat, különösen üzleti terv egészének értékelése alapján rangsorolva kerül felállításra a ponthatár.

Támogatási irányok:
hozzáadott érték növelése, kapacitásbővítés (az értékelés fókusza: versenyképességi cél);
erőforrás-hatékonyság javítása (az értékelés fókusza: környezeti és klíma célok);
vegyes célú/tartalmú beruházás.

Közös beruházások
előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.)

Elismerhető költségek:
borászati technológiai beruházások;
a technológiai célokat
közvetlenül szolgáló építési munkák
(de: ingatlanvásárlás NEM);
informatika, know-how;
járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)
Élelmiszer-feldolgozás és minőségirendszerek
Jogosultak:

Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások
(középvállalkozások: GINOP!)
Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik
(minden vállalkozás méret)

Keretösszeg:
200 milliárd Ft
(ebből
20 milliárd Ft

borászat)

Támogatási mértékek:
30-50%; nagyságrend: max. 500 millió Ft/projekt (kollektív: max. 1,5 milliárd Ft)
Témakörök (műveletek)
:
Hozzáadott érték növelése (bevétel)
Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás)
Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés)
REL csoportok tagjainak beruházásai
Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote)
Annex I.:
az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott lista
Fiatal gazdák támogatása
a VP 2014-2020 keretében
Cél:
Fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek számára lehetőség biztosítása új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására.

Keretösszeg:
122 millió euró

Támogatás mértéke:
legfeljebb
40.000 eurónak
megfelelő forint összeg,két részletben 75% + legkorábban 36 hónap elteltével, 25%.
Fiatal Gazda Tematikus Alprogram (FIG)
Jogosultsági feltételek:
a pályázat benyújtásakor
40 évesnél nem idősebb
természetes személy;
első alkalommal
kezd a gazdálkodásba;
legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ
értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználati bejelentés);
a pályázat benyújtásától számított
6 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt kezdeményezett
az illetékes hatóságnál;
gazdasági tevékenysége fejlesztésére megalapozott, fenntartható
üzleti tervet nyújt be
;
elismert mezőgazdasági jellegű
szakismerettel rendelkezik
.
Fiatal gazdák beruházás támogatási kedvezményei
Mezőgazdasági beruházási támogatások esetén
(pl. kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés)
külön
130 millió eurós
f
orráskeret fiatal gazdák számára.

Az a pályázó, aki a benyújtás időpontjában:
41. életévét még nem töltötte be,
nem régebben, mint öt éve gazdálkodik,
az a tervezetten 50%-os alaptámogatási intenzitás mellett
+10% többlettámogatási intenzitásban részesül
, függetlenül az előző vagy mostani időszak FIG induló támogatás elnyerésétől.

Tervezetten lehet mikrohitellel kombinálva vagy “hozott hitelhez” kamattámogatás egybeszámítása is (kivéve a FIG induló támogatást).
Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram (REL)
Cél:
közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása,
pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb.

Rövid lánc:
max.
1
közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos)
Szereplők:
(= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM
Mezőgazdasági mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5)
REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet)

Tevékenységek:
Képzés (kötelező és a tagok által választott)
Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott)
Közös /egyéni piacra jutási beruházások

Támogatás menete
– 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő:
Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek)
Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi)
Vidéki térségek eszközei
Jogosultak:
vidéki térségek = mint az előző programban
(falvak + városok 10 000 lakosig)
Diverzifikáció (on-farm):
mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése.

Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet.
Átalány-költség (egyszerűsített): 40 000 €/5 év - üzleti terv alapján.
Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai
(kézműves, turisztika, stb.)

Hagyományos beruházási projekt (számlás) mikro/kisvállalkozás.

Támogatási intenzitás: 50% (max.: 100.000 EUR)
Együttműködési:
Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései.

A közös beruházás és az együttműködés költségei – pl. piacra jutáshoz közös hűtőpult.
Együttműködési:
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Min. 1 mg-i termelő és min. 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó – szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási –szereplő.
Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései

Ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladatot lát el, de ahhoz kapcsolódhat, Pl. főzőkonyha fejlesztés falvakban, külterületi utak karbantartó gépei, stb.
Változás:
új épület NEM, költségtakarékosság IGEN!

Támogatás összeg: 6-100 MFt,
támogatási intenzitás: max. 95%
Helyi alapszolgáltatások fejlesztései

Ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladat ellátás, de azt kiegészítheti. Pl. falugondnoki autó (ha nincs vagy 7 évnél idősebb), eszköz, „Jelenlét program”

Támogatás: 75-95%; támogatási összeg: 12-300 MFt

helyi fejlesztési stratégiák készítése;
helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás);
együttműködések;
szervezés és működés (feladat-finanszírozás)

Támogatás: 50-100%,
támogatási összeg (2. műveletben) max.: 20 MFt / projekt
ÚJ: vállalkozás-félék: csak mikro- és kisvállalkozások részére elérhető!!!

ÚJ:
A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített lesz, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”.
LEADER (4 művelet)
Aktuális pályázati kiírások
2015. április-május
Települési alapszolgáltatások fejlesztése
DIT-ÚMVP 321. intézkedés

Rendelet: 2015. április 17-én
jelent meg
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet

A pályázat keretében
két célterület
került megnyitásra:
1. célterület:
támogatás vehető igénybe már meglévő
falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás fejlesztésére;
2. célterület:
egyéb
szociális, bűnmegelőzési és közösségi
szolgáltatások fejlesztése.
Kedvezményezettek köre:
települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházi jogi személyek.

A pályázat keretében
új gépjármű
beszerzéséhez lehet támogatást igényelni.
A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó, egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege:
terepjáró esetében:
nettó 5 millió Ft,
mikrobusz esetében:
nettó 8 millió Ft.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

A támogatható települések köre (MvM rendelet 1. és 2. számú melléklete):
5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)
Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések

Településenként
legfeljebb három
gépjárműbeszerzés támogatható!
Fontos határidők:

Támogatási kérelem benyújtása:
2015. május 4-től forráskimerülésig, de legkésőbb május 13-ig

Fejlesztés befejezésének határideje
:
2015. szeptember 21-ig

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje
:
2015. október 5-ig
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
DIT-ÚMVP 112. intézkedés
Kertészeti gépek beszerzése
DIT-ÚMVP 121.1b. intézkedés
mindkét jogcím esetében:

Keretösszeg mindkét intézkedés esetében:
10 milliárd Ft

Jogcímrendelet
szakmai egyeztetés alatt áll,várható megjelenése:
2015. április második felében.

Tervezett pályázási időszak:
2015. május 18 – június 1.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Full transcript