Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları,

No description
by

enes erkan

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları,

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.

Koç Holding’in 80. yılında hayata geçen “Ülkem İçin” Projesi, 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli başarılara imza atmaktadır.

• ''Ülkem İçin'' projesinin 2012 – 2015 yıllarındaki teması ise, “
Ülkem İçin Engel Tanımıyorum
” olarak belirlendi.
Bu proje ile ülke nüfusumuzun %12,29’unu (8.431.937 kişi) oluşturan engelli bireylerin, toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca eşit olarak yararlanmasını sağlamak, iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarla rol model olmak ve bu konuda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulması amaçlanmıştır.
Projenin bu yılki ortakları UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve onun engellilik konusundaki ülkemizdeki partneri olan AYDER (Alternatif Yaşam Derneği)’dir.

“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” projesinin üç temel yaklaşımla uygulama alanları belirlendi:

“Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimleri”
“Engelli Dostu İşyeri”
“Engelli Dostu Ürün ve Hizmet”

Bu durum bireylerin günlük faaliyetlerini tek başına yapamamasına ve diğer aile bireylerine bağımlı kalmasına neden olur. Bir başkasına bağımlı olma durumu beraberinde psikolojik ve sosyal sorunları getirir

Engelliler de toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca yararlanma hakkına sahiptir.

Koç Holding’in her yıl düzenlediği ve bu sene ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum’ teması çerçevesinde yürütülen ‘Ülkem İçin’ projesine Arçelik A.Ş. çalışanları da destek vermiştir.

'' Ülkem İçin Engel Tanımıyorum'' Projesinde Arçelik 'in Yeri
Arçelik A.Ş., “Ülkem için Engel Tanımıyorum” projesine, ilk olarak Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) ile görme engellilerin yararlanabileceği sesli kütüphane için “kitap okuma” çalışması ile destek verdi.
Ayder desteğiyle 35 Arçelik A.Ş. çalışanının “Gönüllü Eğitmen Eğitimi” tamamlandı. Gönüllü eğitmenler, Haziran – Eylül 2012 arasında tüm Arçelik A.Ş. kampüslerinde “engellilik” konusunda 1600 çalışana eğitim verdi.
Çalışma ortamlarının engelli dostu haline dönüştürülmesi için ilk adım atıldı ve Çayırova kampüsünde gerekli düzenlemeler yapıldı. Arçelik A.Ş. ürünlerinin engelli dostu haline getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.
Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için “Engelliliğe ‘Doğru Yaklaşım’ Eğitimleri” düzenlemek,
İşyerlerinin fiziki şartlarını iyileştirerek engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve
Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile ana projeyi destekleyici faaliyetler geliştirmeyi amaçlayan Eskişehir Arçelik A.Ş aynı zamanda ''Engelli Dostu Ürün'' çalışmaları ile engelli insanların hayatını kolaylaştıracak ürünler tasarlayıp devreye almayı hedeflemektedir
Engelli hayatını kolaylaştıracak ürün çalışmalarının şuanda kavramsal tasarım aşamasında olduğu Eskişehir Arçelik Kampüsü konuyla ilgili olarak üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, 2013 yılında hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü ile çalışmalar yürütülmüş hem de Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde bir mezuniyet projesine destek olmuştur.
‘‘Engelli Dostu Buzdolabı’’ projesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Arçelik Eskişehir Kampüsü,

Hem engelli hem de engelli olmayan bireylerin rahatlıkla kullanabilecekleri buzdolabı tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.Buradaki esas amaç: ‘‘ engelli bireyler için buzdolabı tasarımı ’’ diyerek engelli kişileri ötekileştirmek yerine; hem engeli olmayan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği hem de engelli bireylerin ihtiyaçlarına çözüm sunabilen bir buzdolabı tasarımı yapmaktır.
Avrupa Birliği engellilik durumunu kişinin, sosyal yapılandırmalar dahil, çevresiyle  dinamik bir etkileşim sonucu ayırımcılık ve damgalanma ile karşılaşması olarak görmektedir.


Dolayısıyla bu engellerin kaldırılarak çevrenin bireye, engelliler dahil olmak üzere, uyumlandırılması gerekir.
Ayrıca tüm bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış ürünler ile sadece engelliler için değil, hayatının belirli bir döneminde engellilik durumu ile karşılaşabilecek ya da yaşlandığında hareket kabiliyeti azalacak kişiler için de esnek çözümler sunulmuş olacaktır.

Artık günümüzde hem engelli hem de yaşlıların toplumun diğer kesimleri gibi benzer standartlara sahip olma hakkı olduğu bilinci gittikçe gelişmektedir. “Engelli ve yaşlı insanlar için yapılan iyi bir tasarım herkes için yapılmış iyi bir tasarımdır” * biçiminde formüle edilen görüş teknoloji üreticileri ve servis sağlayıcıları açısından da hızla kabul görmeye başlayan bir görüştür.


Yaşlı ve engelli kesimlerin pazar payının büyüklüğü de bu zihniyet değişiminde önemli bir nedendir.


Devlet İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına göre yaşlı nüfusun sayısının her geçen gün arttığının da altını çizen kurum ;yapılan araştırmalara göre,

2015 yılında Türkiye nüfusunun 8 milyonu,
2025 yılında ise 12 milyonu 60 yaş üstü

olacağını belirtti.

‘Herkese yönelik tasarım yapmak alışılagelmiş bir durum değildir. Etrafı çevreleyen tasarımların sayıca çok fazla ve üretilmesi pahalı olduğu için, normal çizginin dışındaki azınlık grup için tasarım yapmak sıra dışı bir durum olarak düşünülmektedir’ (Alvin, 1993).
Bu noktada evrensel tasarım devreye girdi.

Ürünlerin, hizmetlerin ve ortamların, kişiye özel adaptasyon yada özel sunumlara gerek duyulmadan tüm insanlar tarafından mümkün olan en geniş ölçüde kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmasına evrensel tasarım denir.


Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen günümüz Türkiye'sinin yeni yeni ''evrensel tasarım'' kavramına aşina olduğu şu günlerde, Arçelik Buzdolaplarının evrensel tasarım üzerinden okunması mutfakların ayrılmaz bir parçasını oluşturan buzdolaplarında farkındalık yaratmak, konunun önemine dikkat çekerek engelli kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmasına olanak vermek, aynı zamanda üreticilerin pazar paylarına ciddi oranlarda katkı sağlayabilecek sonuçlar doğurması açısından yapılmış ilk analiz çalışması olması bakımından önem arz etmektedir.

Çalışma kapsamında Arçelik'in tek kapılı buzdolapları, çift kapılı buzdolapları, kombi tarzı buzdolapları ve SBS (side by side) buzdolapları olmak üzere toplamda 4 kategoride , 11 farklı buzdolabı incelenmiştir :

• Tek Kapılı : 3011 NY ve 3021 N modelleri

• Çift Kapılı: 4022 TNY , 5287 NFIY ve 5847 NFY modelleri

• Kombi Tarzı: 2490 CNG , 2486 CEI ve 2475 CEI modelleri

• SBS : 2485 CEI, 8821 SBS NY ve 8845 SBS NY modelleri


Evrensel tasarıma uygunluğu açısından temelde 3 farklı yönden incelemeye alınan Arçelik buzdolapları:
• İlk olarak, engelli gruplarının büyük bir yüzdeliğini ( yüzdesi?) oluşturan ortopedik/ yürüme engellilerin, buzdolaplarının boyutlarından kaynaklanan ulaşım sorunlarını saptamak adına derinlik ve yükseklik analizleri yapılmıştır. Aynı zamanda '' en sık kullanılan en ulaşılabilir'' mantığıyla no frost buzdolaplarının kombi tarzı buzdolaplarına dönüşümü incelenerek; freezer ve freshfood kısımlarının yer değiştirmesinin kullanıcıya getirileri incelenmiştir.
• İkinci olarak tek kapılı buzdolaplarından gardrop tipi olarak adlandırılan SBS tarzı buzdolaplarına doğru bir geçiş yaşayan Arçelik buzdolaplarının kapıları, açıldığında taradığı alan bakımından incelenerek engelli kullanıcıların buzdolabının kapısını açarken yaşayabileceği zorluklar analiz edilmiştir.
• Son olarak bütün buzdolaplarında, ara yüzlerinden kapı kulplarına kadar bütün ekipmanları evrensel tasarıma uygunluk açısından incelenerek, kullanıcıya getirilen yenilikler, kolaylıklar ve eksiklikler saptanmıştır.
Evrensel Tasarımın kurucusu ‘’ Ron Mace’’

* Evrensel tasarımın başlangıcı...................> 1950

* Amerika , Avrupa ve Japonya’da ortaya çıkmıştır.

* Türkiye ‘de 1997 ’’ Özürlüler İdaresi ve Başkanlığı’’ .......> ‘’ Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuatta’’ evrensel tasarımın tanımına yer verilmiştir. (2008)
* Amerika.......> Universal Design

*Avrupa..........> Design For All
Lifetime Design
HEDEF .........>> dezavantajlı gruptaki bireylerin ihtiyaç ve beklentileri + farklılık + estetik
Evresensel tasarım...>> engelli kişinin kendini iyi hissetmesinden sosyal entegrasyonuna kadar uzanan bir yelpaze
EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ


İlk zamanlar estetik pazarlanabilirliği azaltıyor gibi görünüyordu.......>> DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ: ‘’ Geçmiş 50 yıl ve Gelecek 50 yıl kestirimleri

1995-2000 2045-2050

Dünya Geneli 65 yaş 76 yaş
Gelişmiş Ülkeler 76 yaş 82 yaş
Gelişmekte Olan Ülkeler 63 yaş 75 yaş


>> AB nüfusunun 2050’de %30 nun 65 yaş üzeri olacağı (135 milyon)
(şuanda %17 / 75 milyon)

TSE 4257 ve 6384' e göre mutfak tezgahı alt ve üst dolap ölçüleri


EVRENSEL TASARIM ve MUTFAK

‘’ Mutfak ulaşılabilir ve çok nesilli olmalı’’

Konut içerisinde

yiyeceklerin depolanması
hazırlanması
servisi
bulaşıkların yıkanması

gibi bir çok ev işi faaliyetinin yürütüldüğü, ev kadınlarının evin diğer alanlarına göre daha fazla zaman geçirdiği, enerji harcadığı ve en fazla sorunla karşılaştığı bir mekan olan mutfağın, engelli kullanıcılar ve herkes için ergonomik olarak düzenlenmesi konutun diğer alanlarına göre öncelik taşımaktadır.

Bir alanın mutfak olarak tanımlanabilmesi için mutlaka yer alması gereken üç temel donanım;
buzdolabı (yiyecek stoklama ve koruma),
evye(yiyecek yıkama ve hazırlama)
ocaktır (yiyecek pişirme).
Günümüzde bu donanımlar çok farklı özelliklere sahip olabilir. Ancak bu üç işlevi mutlaka sağlamak gereklidir.

>>> MODA RENKLER, GÜNCEL ESTETİK ÇİZGİLER,DESENLER,DOKULAR
Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi kapsamındaki faaliyetlerin bir ayağı da Eskişehir Arçelik Buzdolabı İşletmesi tarafından yürütülmektedir.
*TAŞKIN Yıldız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler İçin Geleceğe Bir Kapı Açmak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na göre engelli insan; “normal bir kişinin kişisel yada sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişiler” olarak tanımlanmaktadır


KENDİ TARZINDAN VAZGEÇMEK ZORUNDA DEĞİLSİN!
Basit ve Sezgisel
Kullanım Prensibi
Tasarımda Hata
Payı Prensibi
Düşük Fiziksel
Çaba Prensibi
Algılanabilir Bilgilendirme
Sistemi Prensibi
Kullanımda Esneklik
Prensibi
Eşit Kullanım
Prensibi
Yaklaşım ve Kullanım İçin Boyut ve Mekan Prensibi
Farklı yetenekteki kişiler için kullanılabilir, satın alınabilir
Herhangi bir kullanıcıyı ayırmaktan yada açığa çıkarmaktan kaçınma
Örnek :
Dokunsal özellikler
Yüksek kontrastlı göstergeler
Sesli uyarıcılar
Kişisel tercih ve yeteneklere göre kullanım aralığının genişliği


# Sağ el-sol el erişimi ve kullanımı

#Kullaıcı hızına uyum sağlama
Tecrübe, dil önemli değil
Karmaşıklıktan uzak
Kullanıcı beklenti ve iç güdüleri ile uyumlu
Geri bildirim alınabilen
Detaylı görsel anlatım
Ürünün formunun nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi vermesi
Bilgiyi sunmak için farklı ortamlar (resimli,sözel, kabartmalı)
En üst seviyede 'okunabilirlik'
Güçlü renk kodlamaları
Tüm kullancıları tehlike ve kazalardan korumalı
Dikkat isteyen işlemlerde sınırlayıcı önlemler
En çok kullanılan elemanlar en erişilebilir, tehlikeli elemanlar çıkarılmış-izole edilmiş
Yanlış yapmayı engelleyen düzenekler
minimum yorgunluk ve zorlanma
doğal vücut pozisyonun korunması
tekrarlanan hareketlerin azaltılaması
Basıncı ve kuvveti azaltacak bir öneri
Oturan yada ayakta kullanıcı için açık görsel bakış
Daha rahat uzanım
El ve tutma boyutlarındaki çeşitlilik
Ağır yük ve işlerin altına girebilen sağlıklı ve zinde kişiler
normal yeterlilikteki bireyler
Tasarlanan çevre, düzenleme yada tasarımın uygunluğuna göre engelli grubuna giren kişiler
Evrensel tasarımın temel aldığı kullanıcı grubunu oluşturur.
Çünkü bu sınıftaki kullanıcı grubu için yapılmış tasarım kendi alt grubundaki kişileri de içine alarak daha kapsayıcı olmuş olacaktır.
Evrensel Tasarım Piramidi Goldsmith 1998, s.3
'Tasarımın herkes için yapılması şüphesiz mümkün değildir ancak kapsayıcı olması da engellenemez.'
'Herkes için tasarım kavramı, özel tasarım ve uyarlamalara gerek duymaksızın , potansiyel maksimum sayıdaki insan tarafından kullanılabilen çevre ve ürünlerin tasarımını ifade etmektedir.'
(Tutal,O)
(Tutal,O)
Şimdiye kadar ortalama insan grubu için tasarlanmış ürünlerin kapsayıcılığından bahsetmek, toplumu oluşturan her birey farklı boy, kilo, yaş vb özelliklere sahipken pekte mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla herkes için tasarım yapmak; özelleşmiş çözümler sunmak, probleme katkı sağlayan artı bir detay eklemek yada uyarlama yapmaktan öte kullanıcıların tüm yaşam evrelerinde ve hallerinde düşünülmeyi gerektirmektedir.
Potansiyel maksimum sayıda kullanıcıya ulaşma anlayışının en güzel açıklanmış hali Goldsmith 'in 'Evrensel Tasarım Piramidi'nde görülmektedir.
Evrensel Tasarım Nereye Gidiyor?
Evrensel tasarımı ‘’ yeni davranış tarzı ve biçimleri önermesi’’ ve ''kullanıcı dostu ürünleri'' ile yenilik potansiyelini arttırır.
Yoğun ve stresli yaşam içinde basitliğe olan ihtiyaç artmıştır!
Hayat standartı artan toplum ürünleri talep edecek> artan talep evrensel tasarım pazarını arttıracak
*Türkiye sektörü konuya yeni yeni ilgi göstermekte,bu yüzden kaynak sıkıntısıda mevcut!

*2001’den itibaren aktif olarak Bologna sürecinde bulunan Türkiye’nin Avrupayı yakalaması için evrensel tasarıma önem vermesi gerekir.
Evrensel Tasarım

YAŞAM BOYU TASARIM

YERİNDE YAŞLANMAK

ÇOK NESİLLİ TASARIM

ÖMÜR BOYU TASARIM

şeklinde yeni isimlendirmeler almaya başlamıştır.

‘’Lifespan Design’’ (ömürlü tasarım,yerinde yaşlanma) yükselen bir trend
(Mark J. Johnson)
Yaşlanan nüfusun değişen demografisi evrensel tasarıma açık çağrı
(Gönen ve diğ., 1989; Mutluer, 1997).

Özürlülerin kullanımına da uygun kapı genişlikleri, koridor, tuvalet, banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, mutfak donatılarının ölçüleri gibi temel boyutları tüm konutlarda sağlamak temel amaçtır.
Bu özelliklere göre yapılacak konutlar, yapım maliyetini artırmayacağı gibi, özürlü olmayanların hayatını da kolaylaştırıcı çözümler sunacaktır. Böylece sadece özürlüler için değil, hayatının belirli bir döneminde özürlülük durumu ile karşılaşacak ya da yaşlandığında hareket kabiliyeti azalacak kişiler için de esnek çözümler sunulmuş olacaktır

(Olguntürk, 2007)
MUTFAKTA NELER YAPILMIŞ?
Döner dolap kapakları
Hareketli musluk
ürünler için özelleşmiş depolama alanları
kiler tipi dolaplar
altı açık mutfak tezgahları
ürünlerin kolay transeferine yardımcı tezgah yüzeyleri
transparan dolap kapakları
ittirerek açılan çekmece-dolap kapakları
flexible mutfak
dolapları
flexible
ürünler

maksimum depolama alanı
ürün transferini kolaylaştıran yüzeyler
kapı yüzeyinde depolama

tekrarlanan hareketleri azaltan yüzeyler
rahat görüş açısı sağlayan birimler
depolama birimlerinden maksimum fayda
yardımcı yüzeyler
Evrensel Tasarım
için
Peki Herkes İçin Tasarlanmış Bir Mutfakta Neler Olmalı?

* Kolay okunur grafik

* Duyuru panosu
(unutkanlık için)

Peki böyle bir mutfakta nasıl bir buzdolabı olmalı?

*Güvenlik
*Manevra
*Adapte olabilirlik

*Özellikle pişirme aletleri için ısı geçirmez yüzeyler

*Tezgah kenarına dökülmesini engellemek için görsel yada dokunsal farklılıklar

* Keskin köşe ve kenarları ortadan kaldırmak

*Görsel kontrastlık (ışıkla da mümkün)

* Tezgah kenarını tanımlamak için zıt renkler kullanın

*Zıt renkli duvar karosu

*Parlamayan döşemeler
* Tencere ve tavaların kolayca kayması için pürüzsüz set üstü

* Temizliği kolay tezgahlar
BUZDOLAPLARINDA NELER YAPILMIŞ?
kombi tarzı buzdolapları
(teleskopik dondurucu)
Mutfak ortasında bir ada buzdolabının alternatif çalışma
alanı yaratması
çapraz bulaşmayı önlemek için separatörler
Dökülmeye karşı raflar
vakumlu sebze bölmesi

Evrensel Tasarım
için
piktogramlarla
basit algılama
su sebilleri
silindirik buzdolapları
transparan sebzelikler
tezgah altı çekmeceli buzdolapları
kaydırmalı
kapılar

Gardrop Tipi
Buzdolabı
su sebili
mini mar
boydan boya tutamak
esnek malzemeler
tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahat yaklaşabilmesi için yükseltilmiş buzdolapları
*dönen
* yukarı-aşağı hareket eden raflar
sık kullanılanlar
kapısı
gruplandırma yapmaya yardımcı birimler
*buzmatik
* kapıda depolama
dokunmatik kontroller
transparan
kapılar
enerji kaybını önleyen
kapılar
(gruplandırmaya yardımcı)
modüler
soğutucular
Peki herkes için tasarlanmış bir buzdolabı nasıl olmalı?
MANTIKSAL, SIRALI ve RUTİN HAREKETLERİ TANIMLAMAK ÖNEMLİ!
EN ÇOK KULLANILAN EN ERİŞİLEBİLİR, EN TEHLİKELİ ELEMANLAR ÇIKARILMIŞ
(Fresh food üstte , rafların önünen engel , kapı açık uyarısı)
dokunsal
+
görsel
+
işitsel geri bildirim


*HACİMLERDEN MAKSİMUM FAYDA

*İYİ ORGANİZE ETMEYE YARDIMCI

*KAPIDAKİ DEPOLAMA ALANLARINDA ARTIŞ

* RAF ARALARINDA ESNEKLİK (bir uzay içinde çeşitli boyutlarda konteynırlar yerleştrimek için)

*KAPIYI AÇARKEN SIKMA, TUTMA,BÜKME OLMAMALI (KÜREK AKTİVASYONU için iTME KUVVETİ kullanılmalı)

*ELE YAKLAŞIK 2 kg kuvvetten fazla kuvvet vermemeli


*Otomatik düğmelerde işlem kontrol aşamaları iyi seçilmeli

* Çocukların ulaşmaması gereken yükseklikler unutulmamalı
Peki Arçelik buzdolaplarının evrensel tasarıma uygunluğu nasıldır?
ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI OLARAK BUZDOLAPLARININ EVRENSEL TASARIM ÜZERİNDEN OKUNMASI :

'' Arçelik Buzdolaplarının İncelenmesi ve Analizi Örneği ''
Full transcript