Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pagsasalin sa Sikolohiya

Fildlar reporting ;; Samantha Kiana M. Manibog & Raul Martinez ;; S16: Computer Science
by

Samantha Manibog

on 4 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pagsasalin sa Sikolohiya

-Rogelia Pe-Pua Ang Pagsasalin
sa Sikolohiya PANIMULA: Noong nagsimula ituro ang sikolohiya sa Filipino, isa sa pangunahing paraan ng pagdedebelop ng mga materyal ay ang pagsasalin sa Filipino ng mga babasahin mula sa kanluran na nakasulat sa wikang ingles. Ang unang aklat na pagsasalin ng isang aklat sa sikolohikal ay ang talambuhay ni Virgilio Enriquez na ginawa niya noong 1973. -Sa pagdaan ng mga tao, itinuon pansin sa pagbubuo ng mga
orihinal na materyal sa Filipino bilang pagkilala sa mga likas na yaman
ng kulturang Pilipino na batayan ng sikolohiya. Ito ay bunga na rin ng
pagpapalaganap ng isang oryentasyong tinatawag na sikolohiyang Pilipino.

-Sa larangan naman ng pagsukat, marami ring pagsasalin ng mga
panukat na sikolohikal ang isinagawa dahil walang orihinal na panukat
na nasa wikang Filipino. Noong 1973, dinebelop nina Enriquez ang
unang panukat ng pagkatao na nasa Filipino na mayroon salin sa 12
na wika bukod sa Filipino, Ingles, Hapon, Waray, Chabacano, Ilocano,
Maranao, Kapampangan, Bahasa-malayo at iba pa. 2. Iba't ibang Paraan ng pagsasalin sa Sikolohiya Pagbasa at Pagsulat sa iba't ibang
Disciplina/Larangan -Iba't ibang paraan ng pagsasalin ng terminilohiya ang sinusunod sa 2.1 Saking-angkat- Tahasang panghihiram -Ayon kay Enriquez ang saling angkat ay tumutukoy sa mga ideya at salitang hiram mula sa ibang wika at kultura na ginagamit ayon sa orihinal na kahulugan
at anyong pasulat nito. Ang mga ingles ay tahasang hinihiram at hindi binabago; hindi rin binabago ang pakahulugan dito. Ipinilagay na may pagkabillinggwal ang mga estudyante, at higit sa dalawa ang alam na wika. Ito ay isang pag-aangkat
sapangkat hindi maikakaila ang banyagang pinagmula nito. sikolohiya ng iba't ibang pagsasalin. Pitong paraan ang itinala ni Enriquez sa kanyang papel tungkol sa intelektuwalisasyon ng wikang Filipino sa sikolohiya. Halimbawa ng mga saling-angkat: Neurosis (ingles)
Chronic psychotic condition (ingles)
Nadir (Arabic)
amae (hapon)
nakem (ilocano)
kakugi (ilonggo)
encounter group (ingles) sarigawa (masturbation)
pagtatalik (sexual intercourse) 2.3 Saling panggramatika 2.2 Saling paimbabaw -Hinihiram ngunit binabago ang tunog at baybay. reimporsement (reinforcement)
amnesia (amnesia)
repleks (reflex)
kognsyon (cognition) 2.5 Saling angkop -Binabago ang ponolohiya subalit ang kahulugan ay tulad din ng pagkahulgang orihinal.
reaksyon (reaction)
depresyon (depression)
emosyonal (emotional)
abnormal (abnormal)
i 2.4 Saling Tapat -Pagtugaygay sa orihinal o pinaghiramang wika at kultura.
pagtutunguhan (social interaction)
paniniwala (belief)
pagpapahalaga (value)
pag-unlad (development) -Ito ay paghahanap ng katumbas sa pinagsasalinang wika na mas makabuluhan kaysa tahasang pagsasali na tapat o orihinal. tulay (contact person, go-between)

isip-bata (emotionally immature)

nakikiugaling pagmamasid (participant observation) 2.6 Saling hiram
-paghuhugas-isip (mula sa brainwashing at paghuhugas-utak)

-pagbabagyo ng isip (mula sa brainstorming at pagbabagyo ng utak

-alon ng utak (brainwaves) 2.7 Saling-likha Paglikha at pagbuo ng bagong salita. Hindi kilala ang sikolohiya ng Pilpinas sa paggamit ng mga imbeto o likhang salita. May mga salitang likha na ginagamit minsan bagamat nagging tapunan ng biro. 3.1 Ang pagkabihasa sa isang Taguri
Madalas gamitin ang salita
Sanay na ang mga tao sa salita 3. Batayan ng pagpili ng mga Salita 3.2 Ang pagkakaraoon ng maunlad na literatura Literatura sa alinmang wika na maalala at magagamit kaugnay ng isang taguri. 3.3 Ang maugnayin at teoretikal ng ideya (concept formation) -May kaugnayan sa teorya o sa sistema ng mga magkaugnay na konseptoa iba pang nauugnay na mga salitang makikita sa wika. 3.4 Ang kalinangan ng etika -May kani-kaniyang pamantayan sa pagkilos at panlasa na nagtatakda ng salitang pipilin. 3.5 Ang kulturang pinagmulan ng isang konsepto Kapag ang isang konsepto ay binuo, nagkakaanyo at nagpaunlad sa ibang kultura at kapag madaling
makita na ito ay mahigpit a nagkaugnay sa kulturang iyon. 3.6 Mga pahiwatig at konotasyon ng mga salita para sa konsepto -Mga nauugnay na kahulugan, namamalayan man o hindi ang pinakamahirap na harapin sa isaalang-alang sapagkat ang isang salita ay maaring magkaraoon ng maraming pahiwatig sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Gawa ni: Samantha Manibog at
Raul Martinez
Full transcript