Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENERGIEFFEKTIVISERING (lång version)

Projekt för PROEFF.
by

Energikontoret Skåne

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENERGIEFFEKTIVISERING (lång version)

"att med minskad energianvändning uppnå samma nytta
eller att med samma energianvändning uppnå
en större nytta än tidigare"

ENERGIEFFEKTIVISERING
MILJÖPÅVERKAN
Den globala medeltemperaturen har under den senaste 100-årsperioden ökat med drygt 0,7 grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning.
DEN GLOBALA ENERGIUTMANINGEN
Även i Sverige har utvecklingen gått mot högre temperaturer - det senaste decenniet är det varmaste som hittills har uppmätts i vårt land!
- Ekodesigndirektivet
- Energimärkningsdirektivet
- Energitjänstedirektivet
- Miljöbalken
- kunskap
- energihushållning
- förnyelsebara energikällor
- "bästa möjliga teknik"
ENERGIANVÄNDNING SVERIGE
2009 stod industrin för 36% av Sveriges totala energianvändning.
Av detta bestod 36% av elenergi och 38% av biobränslen.
Mycket snack, men ganska lite verkstad
Enligt Energiindikatorn 2010 säger sig 56% göra tillräckligt för att effektivisera sin verksamhet.

69% av undersökta företag har genomfört ett eller flera interna energiprojekt. Men...
...42% vet inte vad det gav.
VARFÖR ENERGIEFFEKTIVISERA?
Därför att ur företagsekonomisk synvinkel är energieffektivisering oftast lönsamt!
Ett exempel:

För ett företag med en vinstmarginal på 5% motsvarar 10 000 kr i energieffektivisering, 200 000 kr i ökad försäljning.
Dessutom;
många företag kan spara upp till 15% av sin energianvändning utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.
ATT DRIVA VERKSAMHET KOSTAR
= ökade energipriser leder till förlorade pengar om inget görs.
Det innebär att företag måste energieffektivisera bara för att hålla samma kostnadsnivå som idag.
Företag som
energieffektiviserar
bibehåller sin
konkurrenskraft.
BÖRJA I RÄTT ÄNDE
- energieffektivisera i stället för att energiekonomisera!
När energipriserna ökar måste användningen minska. Varje sparad kWh är en ökad vinst för företaget!
Det är en win-win situation
Öka vinsten och spara miljön!
PAY OFF vs LCC
Life Cycle Cost
5 VIKTIGA SKÄL FÖR ATT ENERGIEFFEKTIVISERA
LÖNSAMHET
LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH MYNDIGHETSKRAV
KUNDERNAS KRAV
KLIMAT OCH MILJÖ
IMAGE OCH PR
HUR GÖR MAN?
ANALYSERA
VÄRDERA
ÅTGÄRDA
ISO 50001
KARTLÄGGNING
- Energistatistik
- Nattvandring
(fakturor, mätningar etc)
Gör en översikt av energianvändningen när arbete/produktion står stilla
Titta på timvärderna! Hur mycket energi används när ingen arbetar?
BESPARNINGSPOTENTIAL
BYGGNAD
Byte/tätning av portar, isolering, fönster mm. 5-10%
VÄRME OCH VARMVATTEN
Byte av termostater, rumsgivare, reglerutrustning mm 10-30%
Snålspolande munstycke, blandare mm 5-20%
LUFTKONDITIONERING/KYLSYSTEM
Reduktion av kylbehov pga värmekällor, solskydd mm 5-80%
Kombinera kylmaskin/värmepump 50-100%
Frikyla i stället för kylmaskin 30-60%
Frekvensstyrning av fläktar och pumpar 10-20%
BELYSNING
Modern lysrörsarmatur 40%
Behovsstyrning (närvaro, ljusinsläpp, sektionering) 30-60%
VENTILATION
Värmeåtervinning från/tilluft 50-80%
Behovs/tidsstyrning 10-80%
Byte/underhåll av fläktar/motorer 10-30%
TRYCKLUFT
Värmeåtervinning 50-80%
Reduktion av driftstryck 0,5 bar = 3%
VAD SKA MAN TITTA PÅ?
VÄRME & VENTILATION
- Reglering
- Ventilationsflöde
- Värmeåtervinning
TRYCKLUFT
- Spillvärme
- Driftstryck
- Läckage
BELYSNING
- "Rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid"
PUMPAR & MOTORER
- Frekvensstyrning
- Dimensionering
- EG godkänd
DET FINNS EKONOMISKT STÖD ATT SÖKA FÖR:
ENERGIKARTLÄGGNING
SOLCELLER
VAD KAN NI SOM FÖRETAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA
ENERGIEFFEKTIVISERING?
BETEENDE & ATTITYD
UTBILDA PERSONAL
ANVÄNDA LCC
VINSTDELNINGS-
SYSTEM
Och till slut, några drivkrafter:
- Minskade kostnader
- Myndighetskrav
- Ekonomiskt stöd
- Tekniskt möjligt
satsar på uppföljning och utvärdering
KORT FAKTA


Nordic Sugar A/S omsatte cirka DKK 5,9 Mdkr


500 000 MWh/år (Nordic Sugar Örtofta)


100 000 MWh per år sedan 2005 (Nordic Sugar Örtofta)
OMSÄTTNING 2010:
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
BESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
MAGNIHILL
har fått energikartläggningscheck och biogasstöd
KORT FAKTA


106 Mkr


3 337 MWh


600 MWh per år sedan 2010
OMSÄTTNING 2010:
TOTAL ENERGIANVÄNDNING 2010:
BESPARING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER:
Här kommer några
goda exempel.
20 - 20 - 20
EU Energitjänstedirektivet
Driften är
fem till
tio gånger
dyrare än investeringen.
Elanvändning
Timvärden och peakar
NORDIC SUGAR
ELEKTROKOPPAR
Återvinner sin värme
Full transcript