Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het Romeinse Rijk

1HV Memo H2 P 4-6
by

Annemiek Lubbers

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk
753 v. Chr. - 476 n. Chr.
ROME
- Romulus en Remus stichten Rome
- 753 v. Chr. : De Etrusken nemen Rome over
Rome lag op een heuvel en aan de rivier de Tiber - de perfecte plaats voor een handelsstad
Het begin van het Romeinse Rijk
753 v. Chr.753 - 510 v. Chr.510 - 31 v. Chr.
Het echte begin: Rome wordt overgenomen door de Etrusken.


Het Tijdperk van Koningen: Rome = een koninkrijk


Het Tijdperk van de Republiek:
Rome heeft geen koning meer en wordt bestuurd door rijke mensen (Patriciërs).
Het Rijk groeit...
Hoe doen ze het toch?
BeroepslegerBondgenootschappen
Het Romeinse leger bestaat uit soldaten die voor hun werk vechten. Zij worden dus betaald om te vechten.
Sommige staten horen bij het Romeinse Rijk doordat er een bondgenootschap is. Het volk besluit dan om samen te werken met de Romeinen. De Romeinen wilden daar vaak wel wat voor terug: iets met de handel bijvoorbeeld.
Wilden ze niet? Dan werd het leger erbij gehaald!
Carthago
Een grote vijand
In Noord-Afrika lag de stad Carthago: een van de grootste vijanden van de Romeinen.

Twee grote oorlogen over de overheersing in het Middellands Zeegebied: wie krijgt de macht?
- Eerste Punische Oorlog: de Romeinen winnen!
- Tweede Punische Oorlog: Hannibal en de Olifantentocht over de Alpen.
Carthago wordt overgenomen door de Romeinen.

Veroverde volken
Hoe houdt je zo'n groot rijk bijeen?
Goede behandeling
Romeinen waren tolerant en lieten veel bij het oude
Goede bescherming
Langs de grenzen (limes) van het Rijk
werden veel forten gebouwd.
Zo werd het Rijk beschermd.
Julius Caesar
100 - 44 v. Chr.
Julius Caesar is vooral bekend om zijn militaire successen!
- Hij was bestuurder van Gallië
(provincies in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk)
- De Gallische oorlogen maken hem wereldberoemd:
Hij wint daarmee van de Gallische stammen.
Julius Caesar
In opstand tegen de Romeinen
52 v. Chr.
Alles lijkt goed te gaan, maar niets is minder waar:
- Onder leiding van Vercingetorix komen de Gallische stammen in opstand tegen de Romeinen.
- Tactiek van de verschroeide aarde
- De Stad Alesia wordt belegerd, Caesar wil de Galliërs laten verhongeren.
- De Romeinen winnen uiteindelijk de strijd.
Caesar krijgt vijanden
Niet iedereen is blij met Caesar - velen vinden dat hij teveel macht krijgt.
Senaat
Een machtige raad van bestuurders in Rome.
Caesar moet niet teveel macht krijgen, dus bedenken zijn vijanden een plan. Hij moet de leiding over zijn legers neerleggen, maar dat wil hij niet.
49 v. Chr.
Caesar steekt met zijn leger de rivier de Rubicon over en dit was eigenlijk een oorlogsverklaring.
De oorlog die volgt wordt door Caesar gewonnen en zo kreeg hij nog meer macht.
Caesar in Egypte
Caesar reist naar Egypte
Caesar komt in Egypte terecht, omdat hij zijn grootste vijand volgt. Hij wil hem voorgoed uitschakelen.
In Egypte heerst de kindkoning Ptolemaios over het land. Zijn zus Cleopatra wil de macht en daar vechten ze nu al jaren over.
De machtige Caesar zou misschien daar iets aan kunnen veranderen?
De Egyptische prinses Cleopatra
Cleopatra ontmoet Caesar
Liefde of tactiek?
Caesar kiest Cleopatra's kant en krijgt haar uiteindelijk op de troon.
- Daarna vertrekt Caesar naar Rome
- Cleopatra is zwanger, krijgt een zoon Ptolemaios (kind Caesar?)
Hielden ze echt van elkaar of was het een politiek spel?
Een complot tegen Caesar
44 v. Chr.
Caesar krijgt heel veel eer als hij terugkeert in Rome. Ze geven hem de allerhoogste titel ooit. Hij wordt daarmee een dictator en mag alles doen wat hij wil.
Heel veel Senatoren zijn woedend! Nu hadden ze weer een koning! En dat wilden ze niet!? Er moest iets veranderen!!
Caesars moordcomplot
Zijn grootste tegenstanders besluiten hem te vermoorden.
Ze wachten hem op in het theater, omsingelen hem en vermoorden hem!
Caesar is dood
Wat nu?
De Romeinen hadden Caesar alle macht gegeven, maar hij was nu dood. Wat ging er nu met die macht gebeuren?
Marcus Antonius
- Beste vriend van Caesar
- Tweede man van het Rijk
Dacht de macht zo over te kunnen nemen
Octavianus
- Caesars geadopteerde zoon
- Erfgenaam van Ceasar
Werd door Marcus Antonius niet serieus genomen.
Marcus Antonius in Egypte
Macht uitbreiden?
In Egypte kon Marcus Antonius zijn macht uitbreiden.
- Cleopatra aan zijn zijde krijgen
- Veroveringstochten
Wat gebeurt er echt?
- Trouwt met Cleopatra (veel Romeinen vinden dit gevaarlijk)
- Veroveringstochten mislukken
Hierdoor wordt hij bij de Romeinen steeds minder populair
Ondertussen in Rome...
Octavianus
31 v. Chr.
Octavianus is sterk genoeg (legers/vloot) om nu de macht te grijpen.
De strijd tussen Octavianus en Marcus Antonius
Slag bij Actium (31 v. Chr.)
In deze zeeslag voor de kust van Egypte verliest Marcus Antonius.
Hij en zijn vrouw Cleopatra zien nog maar 1 uitweg: zelfmoord.
Gevolgen
31 v. Chr.
- Eerste Keizer (Caesar):
Keizer Augustus
- Alle macht naar 1 persoon
Pax Romana
- Vrede in het Romeinse Rijk
- Goed voor de handel

De vrede wordt streng bewaakt door een heel sterk leger van de Romeinen.

Het rijk had een goed bestuur en duidelijke wetten die over golden.
Octavianius hoort dat er allemaal roddels over Marcus Antonius rondgaan en verspreid ze zelf ook. HIerdoor wordt Marcus Antonius nog minder populair.
0 - 200 n. Chr. (ongeveer)
Leven als een Romein
Klassieke Cultuur
De Grieks-Romeinse cultuur.

Toen de Romeinen de Griekse gebieden overnamen, konden ze ook veel van de Griekse cultuur overnemen. Deze kregen vaak wel een Romeinse naam.
Zeus = Jupiter
Aphrodite = Venus
Ook de bouwkunst leek natuurlijk op elkaar (klassieke bouwkunst)
Romeinse Cultuur
De Romeinen namen natuurlijk niet alles gewoon over van hun voorgangers. Ze hadden zelf ook hun eigen gewoonten en gebruiken.
Toga
Latijn
Amfitheaters
Gladiator
Badhuizen
Aquaduct
Gebied van de Germanen
mensen die oorspronkelijk in het gebied van Duitsland en Nederland leefden
Germanen
De Bataven
De Bataven woonden in het Rijngebied.
De Germaanse stammen
Kleine Dorpen
Landbouw
Ruilhandel
Alles wat de Germanen zelf niet konden gebruiken, ruilden ze met andere Germanen.
Godsdienst
- Donar (god van de donder)
- Freya (godin van de liefde)
- natuur: vuur, water, aarde en bomen
Dus goden en de natuur worden aanbeden
"Onder deze volkeren vallen de Batavi op door hun moed. Zij bewonen een niet zo groot gebied aan de zeekust, maar ook een eiland in de Renus. Ze zijn afkomstig van de stam der Chatti (Katsberg).
De Bataven hebben de eer en voorrecht van een oude alliantie met de Romeinen reeds onder Julius Caesar. Vrij van lasten en belastingen stellen zij zich beschikbaar voor de krijgsdienst bij de Romeinen."
De Romein Tacitus over de Bataven:
- Lijfwachten van de Romeinen

- 69 - 70 n. Chr.: De Bataafse Opstand
De Friezen
Zij woonden in de noordelijke provincies.
Dichtbij de zee, dat had voor- en nadelen.
Zij bouwden terpen
Romanisering
Romanisering
Romeinse bestuurders, soldaten en handelaren gingen in de nieuwe gebieden wonen en namen de Romeinse cultuur met zich mee. De plaatselijke bevolking mochten hun eigen cultuur houden, maar ze werden nieuwsgierig naar die van de Romeinen. Langzaam aan namen ze steeds meer over.
Romeins burgerrecht
Burgerrecht (Romeins) = het geheel van voorrechten die sommige mensen in het Romeinse Rijk hadden.
- Minder belasting betalen
- Je wordt beter behandeld
- Baan in het bestuur

Andere godsdiensten in het Romeinse Rijk
Hoe gingen de Romeinen om met andere godsdiensten in hun Rijk?
Het Jodendom
Wie?

wat?

waar?

hoe?
Joden

Zij geloofden in 1 God die in de Hemel woont.

Judea (een deel van het huidige Israël)

Zij waren een volk met eigen gebruiken, de Romeinen zagen het niet als een bedreiging.
Monotheïsme


Polytheïsme
Een godsdienst met 1 God
(mono = 1)

Een godsdienst met meerdere goden
(poly = veel)
Jezus van Nazareth
Wie?

Wat?

Waar?

Hoe?
Jezus van Nazareth, geboren in Bethlehem.
Zoon van Maria en Jozef. Hij was een jood
en groeide op met het jodendom.
Hij trok toen hij volwassen was rond en
predikte over verdraagzaamheid, naastenliefde
en vergiffenis.
Hij deed dit in Judea in het Romeinse Rijk.

Zijn leven en dood werden wereldberoemd.
Hij werd als een gevaar gezien door sommige joden, zij wilden hem dood hebben.
Jezus Christus
en de christenen
Jezus stierf door middel van kruisiging. De pijnlijkste en meest vernederende dood die de Romeinen kenden.

Zijn volgelingen (de christenen) geloven dat Jezus na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan en daarom de Verlosser van de mensen is. Hij werd daarom Christus (de gezalfde) genoemd. Zij noemden zichzelf naar hem: de christenen.
Het Christendom
De volgelingen van Jezus schreven zijn verhalen en leven op in verschillende boeken die samen het Nieuwe Testament vormen. Deze voegden zij bij het Oude Testament (dat de joden al hadden). Dit werd hun Bijbel.
Keizer Nero
Christenen en de Romeinen
De christenen weigerden de keizer te vereren.
Keizer Nero was woest en ging ze vervolgen.
Zijn opvolgers deden hetzelfde.
Romeinse keizers en het christendom
Christenvervolgingen
De Romeinen grijpen in... Ze gaan de christenen opsporen, martelen en zelfs doden. Alles om de groep een stuk kleiner te krijgen!
Keizer Constantijn
In strijd voor de titel van keizer moest hij veel vijanden verslaan. Toen kreeg hij een visioen!

Met hemelse hulp wist Constantijn de overwinning te behalen!
Keizer Constantijn
Staatsgodsdienst
Hij zorgde ervoor dat het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk werd.
Er werden in een korte tijd veel kerken gebouwd.
Full transcript