The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'oració (6è de primària)

Explicació de l'oració, subjecte i predicat per a educación primària
by

Víctor Fernández

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'oració (6è de primària)

L'ORACIÓ
Què és?
És un conjunt de
paraules
amb
sentit complet
.
Ha de tindre
verb
.
E
l pare de Carles
treballa
amb ma tia Júlia.
Comença amb
majúscula
i acaba amb punt (.), interrogació (?) o exclamació (!).
E
l
pare
de
Carles
treballa
amb
ma
tia
Júlia
És un conjunt de
paraules
amb
sentit complet
.
Ha de tindre
verb
.
E
l pare de Carles
treballa
amb ma tia Júlia.
Comença amb
majúscula
i acaba amb punt (.), interrogació (?) o exclamació (!).
E
l
pare
de
Carles
treballa
amb
ma
tia
Júlia
Quines parts té?
SUBJECTE
PREDICAT
El pare de Carles
treballa amb ma tia Júlia.
EL SUBJECTE
Indica
qui
fa l'acció o
de qui
diem alguna cosa.
SUBJECTE
PREDICAT
Indica
qui
fa l'acció o
de qui
diem alguna cosa.
El
NUCLI
pot ser...

Un substantiu
Un pronom
Un Grup Nominal
Tipus
AGENT
El subjecte
fa l'acció
del verb
Andreu canta en la dutxa.
Subjecte agent
Predicat
Verb
El gos jugava amb la pilota.
Subjecte Agent
Predicat
Verb
Nucli

(Substantiu)
Ella va ser operada del genoll.
Subjecte pacient
Predicat
Verb
Nucli
(Pronom)
Vosaltres estudieu valencià.
Subjecte Agent
Verb
Nucli

(Pronom)
Predicat
El Tirant lo Blanc va ser escrit per Joanot Martorell.
Subjecte Pacient
Nucli

(Grup Nominal)
Predicat
Verb
PACIENT
El subjecte
rep
l'acció del verb
La casa ha sigut construida per una empressa del poble.
Subjecte pacient
Predicat
Verb
EL·LÍPTIC
El subjecte
no apareix
directament en l'oració. Podem saber quin és per la desinència del verb.
Teniu molta sort últimament.
Predicat
Verb
(Vosaltres)
Subjecte el·líptic
Què és el predicat?
És tot allò que diem del subjecte.
Exemple:
Andreu sap francés.
Subjecte:
Andreu.
Predicat:
sap francés.
Què diem d'Andreu?
Sempre conté un
verb

Nucli
PREDICAT
NOMINAL
PREDICAT
VERBAL
Si és copulatiu
Ser, estar, paréixer
Si no és copulatiu
Verb copulatiu +
ATRIBUT
Substantiu
Pronom
Grup nominal
Adjectiu
Complement amb preposició
Mon pare és fuster
Subjecte Agent
Nucli

(Substantiu)
Predicat
Verb
copulatiu
Atribut
(Substantiu)
Eixe llibre és meu
Subjecte
Nucli

(Substantiu)
Predicat
Verb
copulatiu
Atribut
(Pronom)
Esta és la llibreta nova.
Subjecte
Nucli

(Substantiu)
Predicat
Verb
copulatiu
Atribut
(Grup Nominal)
El company nou pareix simpàtic.
Subjecte Agent
Nucli

(Grup Nominal)
Predicat Nominal
Verb
copulatiu
Atribut
(Adjectiu)
El seu amic era de Sevilla
Subjecte Agent
Nucli

(Grup Nominal)
Predicat Nominal
Verb
copulatiu
Atribut
(Complement amb preposició)
El verb pot ser...
Verb intransitiu
Pot apareixer sol
(sense complements)
Exemples
Brindar
Dormir
Els familiars brindaren.
El gat dorm.
Verb transitiu
Ha d'anar acompanyat d'un
Complement Directe.
Exemples
El CD es pot substituir pels pronoms:
el, la, l', els, les
i
ho.
Ells pintaven les flors.
Subjecte Agent
Predicat Verbal
Verb Intransitiu
Nucli (Substantiu)
S.Agent
Predicat Verbal
Verb transitiu
C.Directe
Nucli
(Pronom)
les
Ells
les
pintaven.
Nosaltres compràrem aigua.
en
Nosaltres
en
compràrem.
S.Agent
Predicat Verbal
C.Directe
Nucli
(Pronom)
Verb transitiu
Full transcript