Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Probleemanalyse OGO

No description
by

Sally Klinkhamer

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Probleemanalyse OGO

Bevindingen
dossieronderzoek Literatuuronderzoek Probleemanalyse Sally klinkhamer, Verpleegkundig specialist GGZ i.o. Focusgroep interviews Interviews met ouders Probleem-en doelstelling: PROBLEEM:
- Binnen Herlaarhof zien we regelmatig dat ouders van kinderen met autisme met een (nieuwe) hulpvraag komen
- Zodra het dossier gesloten is en ze terugkomen met een hulpvraag komen ze op de wachtlijst. Ouders kunnen mogelijk niet gelijk terecht en problematiek kan in tussentijd verergeren.
- De procedure van her aanmelden binnen Herlaarhof verloopt mogelijk niet optimaal en de huidige werkwijze sluit volgens de onderzoeker onvoldoende aan bij de zorgbehoeften.

DOEL:
Inzichten verkrijgen in de (onvervulde) zorgbehoefte van ouders m.b.t. toegankelijkheid en continuïteit van zorg en wat hiervan de gevolgen zijn. kwantitatieve & kwalitatieve onderzoeksmethoden; oriënterende gesprekken literatuurstudie - Oriënterende gesprekken,
- literatuurstudie,
- Dossierstudie,
- Drie focusgroepinterviews,
- Individuele interviews
- semigestructureerde interviews met ouders
- Tevens is een logboek bijgehouden Bruikbaarheid, betrouwbaarheid & validiteit;
- Infomed consent
- coderen van data
- op audiotape opgenomen
- a.d.h.v (semi-gestructureerde-) vragenlijsten
...
.... Resultaten Beschreven a.d.h.v de verschillende databronnen
- Tijdig ingrijpen is gewenst om de gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk te beperken (Concept MDR ASS, 2012)
- Door wachttijden, bureaucratie rond het aanmelden en onvoldoende opvang-mogelijkheden duurt het al snel veel te lang voor passende hulp wordt ingezet

Algemene aanbevelingen m.b.t. continuïteit;
- Eén of twee centrale behandelaren fungeren als aanspreekpersoon
-wachtlijsten gelden voor gehele programma, dus niet per module
- client kan gebruik maken van 24uur telefonische bereikbaarheid, advies en ondersteuning (Aanbevelingen voor het hulpaanbod, 2002) BEHOEFTEN;
- meer anticiperen op problematiek van kinderen
- aanspreekpunt voor en na aanmelden
- betere informatie voorziening wachttijd; tussentijds telefoontje & meedenker voor vragen en advies "mensen willen iets horen en niet; het duurt lang"

"...anders zit je je alleen maar op te vreten en duurt het voor je gevoel nog langer". 26-2-2013 Totaal 10 prarticipanten, drie focusgroepinterviews - Kinderen ontwikkelen zich in fasen
- Autisme kan gepaard gaan met problemen bij specifieke ontwikkelingsfasen: overgang van school, puberteit, etc.
- De ervaring is dat ouders en kind vaak niet geholpen zijn met eenmalige hulpverlening en terugkomen op het moment dat ouder en kind vastlopen.


Casus:
Kind en ouders zijn vastgelopen; kind gaat niet meer naar school, zondert zich af, ouders hebben de regie niet meer over hun kind, loopt thuis uit de hand--> ouders melden zich aan op Herlaarhof Praktijkprobleem Autisme is een chronische stoornis en heeft
grote invloed op de ontwikkeling en het
functioneren van het kind en het gezin. Vraagt om optimale stimulering van de ontwikkeling bij kinderen met autisme in iedere levensfase “In elke fase van de ontwikkeling wordt van ouders en de omgeving meer dan gemiddeld tijd en energie gevraagd” ( citaat uit MDR ASS, 2012) Zorgbehoeften; De behoefte van zorg zoals door de ouder zelf wordt geformuleerd en die vertaald is in een hulpvraag (Smits, Droomers M, Westert, 2002) Toegankelijkheid; “Er is sprake van toegankelijke zorg als personen die zorg behoeven, zonder grote drempels toegang hebben tot de zorgverlening” (Smits,Droomers M, Westert, 2002) Continuïteit; ‘Continuïteit van zorg is zorg zonder overlappingen, tegenstrijdigheden en hiaten (Grypdonck, 1989)

continuïteit van zorg is zorg die vervolgd wordt, aansluitend op de zorgbehoeften van ouders van dat moment - Bevindingen uit dossieronderzoek
- Bevindingen uit literatuuronderzoek
- Bevindingen uit intervieuws
- Bevindngen uit focusgroepinterviews- - Bureaucratie van regels bij aanmelden; bij (schrijnende) hulpvragen niet tijdig hulp kunnen bieden

- Bereikbaarheid behandelaren

- Aanspreekpunt tijdens wachten; telefoontje voor praktische tips, waar ouders met hun vraag terecht kunnen. 2 participante hebben gehad dat ouders op wachtlijst stonden; maar hulprvaag voor elders was!

- Flexibiliteit behandelaren; tgv vooruit plannen Bevindingen focusgroep
intervieuws 1 - Druk op caseload neem toe

- Ouders die niet willen afsuiten i.v.m. lange wachtlijst

- Als gevolg van lange wachttijd; problemen zodanig dat daardoor langer traject nodig is

- procedure heraanmelden niet even duidelijk bij ieder Bevindingen focusgroep
intervieuws 2 Meest belangrijk:

Vaste behandelaar (4)
(tussentijds) aanspreekpunt (5)

Maakt zorg Laagdrempelig
Zo nodig tussentijds contact met BC voor advies bij problemen Interviews 2 Conclusie:
Met name tijdens de wachttijd en na het afsluiten van de zorg onstaan er problemen en sluit niet aan bij zorgbehoeften

- Behoeften aan een aanspreekpunt tijdens wachttijd?
- levensfase-aanbod creeeren ?

Vraag:
Wat is de best mogelijke (oplossing) aanbod in de continuïteit en toegankelijkheid van zorg voor ouders van kinderen met autisme in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar? Validatiemoment Interviews 3 "Het water stond ons aan de lippen"
"Het kostte ons bijna de kop" - Confrontatie met wachtlijst; ouders wachten met aanmelden (4)
- Bureaucratie van regels bij heraanmelden;

- Tijdens wachttijd zijn problemen verergerd (3); Hulp net op tijd (2)

- Bereikbaarheid behandelaar; telefonisch niet goed wel per mail (5)

- (lange) wachtlijst; ouders zijn wanhopig problemen vererge-ren, zoeken elders hulp
(langste 8 maanden, kortste 1 dag t.g.v. crisisopname) Interviews Methoden n=5 Toegangelijkeheid continuiteit Toegankelijkheid; Continuiteit: Ontstaan er problemen door de beperkte toegankelijkheid en continuïteit van zorg binnen Herlaarhof, voor ouders van kinderen gediagnosticeerd met autisme tussen de 4 en 18 jaar die zich heraanmelden? Centrale onderzoeksvraag:
Full transcript