Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cyflwyniad - Ysgol David Hughes 26/02/13

No description
by

Rhodri Evans

on 26 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cyflwyniad - Ysgol David Hughes 26/02/13

gan Dr. Rhodri Ll. Evans, Prifysgol Bangor Y Gymraeg... Rhywfaint o gyd-destun... Y Gymraeg a chi... * Y Gymraeg yw un o ieithoedd hynaf Ewrop. Ei llenyddiaeth gynharaf yn dyddio'n ôl i'r 6ed Ganrif * 65% o holl staff y Brifysgol yn siarad Cymraeg yn rhugl neu'n ddysgwyr Y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor * Bedwyr Lewis Jones (1933-92) Canolfan Bedwyr Y Cynllun Iaith * Addysg

* Gwaith

* Byw * Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 19% o boblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg * Mae 57.2% o boblogaeth Ynys Môn yn siarad Cymraeg * 15-19 oed - 72.8% * 100% o holl adrannau academaidd y Brifysgol yn cynnig rhywfaint o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg * Mae gan fyfyriwr hawl i gyflwyno'i waith a sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg * Uned Iaith y Brifysgol
- http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/index.php.cy? Datblygiadau diweddar yn hanes y Gymraeg * Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 - y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal o ran statws yng ngweithredoedd y sector cyhoeddus.
* Cyrff cyhoeddus yn gorfod llunio a gweithredu Cynllun Iaith
* Hawl i ddefnyddio'r Gymraeg mewn llys barn yng Nghymru
* Defnyddio rhai dogfennau swyddogol heb gyfieithiad Saesneg
*Creu Bwrdd yr Iaith i oruchwylio defnydd o'r iaith gan gyrff cyhoeddus * Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
* Rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru
* Sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg
* Gwneud darpariaeth ynglyn â hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg
* Sefydlu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg
* Sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg
* Diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg Swyddog Datblygu a Hyrwyddo'r Gymraeg * Sicrhau bod gofynion y Cynllun yn cael eu hateb

* Rhoi cyngor ac arweiniad i staff a myfyrwyr

* Creu rhaglenni newydd a chydweithio gydag adrannau penodol

* Delio â chwynion

* Llunio Adroddiad Blynyddol

* Cynrychioli Prifysgol Bangor ar bwyllgorau a fforymau trafod

* Hyrwyddo gwaith Canolfan Bedwyr * Pwrpas y Cynllun yw dangos sut y bydd y Brifysgol yn gwneud yn siwŵr bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal. Mae hyn yn golygu y bydd staff, myfyrwyr a’r cyhoedd yn gallu defnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg pan maen nhw’n delio â Phrifysgol Bangor.
* Y gefnogaeth sydd ar gael i staff weithredu gofynion y Cynllun Iaith
*Darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg y Brifysgol
Full transcript