Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên (theo J.G.Black)

No description
by

Nguyễn Thanh Phúc

on 27 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên (theo J.G.Black)

Vòng tuần hoàn nitơ trong tự nhiên (theo J.G.Black)
CHU TRÌNH NITƠ
Gồm 4 giai đoạn
Cố định Nitơ phân tử.
Amon hóa.
Nitơrat hóa
Phản nitơrat hóa
Giai đoạn 1:
Cố định Nitơ phân tử.
Sấm Chớp
3NO2 + H2O  2H+ + 2NO3- + NO

Phương trình phản ứng:
N2 + O2 2 NO
2NO + O2  2NO2
Vi khuẩn và tảo
Azotobacter
Tảo lam
Vi khuẩn sống cộng sinh trên nốt sần rễ cây họ đậu
Vi khuẩn sống cộng sinh trên nốt sần rễ cây họ đậu
Trong công nghiệp
sản xuất phân bón như amoni nitrat
Giai đoạn 2:
Amon hóa
Nitơ hữu cơ
Nitơ
vô cơ
Cơ chế
pepton
peptit
Axit amin
protein
Amoniac
enzyme thủy phân ngoại bào
men khử amin nội bào
Nhiều loại vi khuẩn sử dụng urê
làm nguồn Nitơ
(NH2)2CO + H2O 2NH3 + CO2

Giai đoạn 3:
Nitơrat hóa
Oxi hóa muối amon thành Nitơrit
Nitrosomonas
đóng vai trò tích cực nhất
oxi hóa Nitơrit thành Nitơrat
Nitrobacter
Nitrobacter
đóng vai trò tích cực nhất
Giai đoạn 4:
Phản Nitơrat hóa.
Nitơrat
Nitơ
phân tử
Bacterium
nhiều sản phẩm trung gian
được giải phóng
NO
N2O
SVTH:
1. Nguyễn Dương Nam
2. Hà Thị Tố Quyên
3. Phan Thị Tuyết Nga
4. Nguyễn Lưu Khánh
5. Phan Ngọc Hồ
Full transcript