Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BALANCED SCORE CARD

No description
by

semih çetin

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BALANCED SCORE CARD

HAZIRLAYAN
SEMİH ÇETİN
KAYNAK HOLDİNG-
STRATEJİK PLANLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ

Balanced Scorecard
BSC, Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi Profesörü Robert S. Kaplan ile bir danışmanlık firması
olan Renaissance Solutions'un kurucusu ve başkanı David P. Norton tarafından geliştirilmiş
bir stratejik yönetim metodolojisidir.
BSC NEDİR?
“Örgütün misyonu ve stratejisini
ayrıntılı bir performans ölçüm setine çevirerek stratejik ölçüm ve yönetim için bir çerçeve oluşturmak”

BSC, organizasyona bütünsel
yaklaşmaya, öğrenme ve iyileştirmeyi geliştirmeye, örgütsel amaçları belirlemeye ve
stratejik planlama ve geribildirim sağlamaya yönelik bir araçtır.
Balanced Scorecard
BSC, organizasyonun vizyonu ve stratejilerine yönelik hedeflerin belirlenmesi
ve bu hedeflere uygun performans göstergelerinin/ölçülerinin dengeli bir şekilde
oluşturulmasını, performansın değerlendirilmesini ve böylelikle organizasyonun
uzun ve kısa vadeli stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını amaçlayan bir yönetim
sistemidir.
BSC bir performans ölçme sitemi olmakla beraber, tek amacı
ölçümleme yapmak değildir, aynı zamanda stratejilerin uygulanmasını sağlayan bir
yönetim sistemidir

NEDEN BALANCE SCORECARD?
“Kâra bakarak bir firmayı yönetmek dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer.
Dikiz aynası nerede olduğunuzu gösterir ancak nereye gittiğinizi göstermez”.
(Deming)

Kurumsal karne uzmanları bu değerleri 4 ana perspektif altında toplamışlardır:
• Finansal Perspektif
• Müşteri Perspektifi
• İç süreçler Perspektifi
• Çalışanlar Perspektifi

BSC, uygulayan kuruma şu faydaları
sağlar:
1. stratejinin bir vizyondan somut
adımlara indirgenmesini sağlayan düşünce
sürecinin yaşanması;
2. kurumun stratejik yönetime ilişkin
değişim sürecinde planladığı projelerin
birbirleriyle tutarlı olması ve önemli bir
boşluğun kalmaması;
3. stratejinin kurum içinde iletişiminin
sağlanmasını ve yürütülen projelerle
strateji arasındaki sebep-sonuç ilişkilerine
ait varsayımların paylaşılması;
4. takım ve kişi hedeflerinin stratejiyle
tutarlı ve bütün olarak kapsayıcı olması;
5. yetkinlik geliştirme programlarının
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi;
6. performans yönetimi ve ödüllendirme
sistemlerinin stratejiyle ilişkilendirilmesi;
7. kurumsal öğrenme süreçlerinin ve
stratejinin geliştirilmesi için bilgi toplama
sistemlerinin geliştirilmesi.
Finansal amaçlar BSC’de yer alan tüm diğer boyutların amaç ve ölçüleri için odak
noktası niteliğindedir. Seçilen her ölçü, finansal performansta bir gelişme yaratacak
sebep-sonuç ilişkilerinin bir parçası olmalıdır.
FİNANS BOYUTU
Finansal boyuttaki stratejik hedefler, gelirleri artırmak, maliyetleri düşürmek
ve aktiflerin kullanımını artırmaktır.
BSC’de her organizasyon için stratejik hedeflere
ulaşmada kullanılan genel ölçüler yatırımın kârlılığı ve ekonomik katma değer
olarak belirlenmiştir. Ancak bu genel ölçülerin yanı sıra, her organizasyonun kendi
stratejisine göre farklı amaçlar konabilir ve buna göre ölçüler farklılaşabilir. Örneğin;
stratejik hedeflere ilişkin finansal ölçüler özellikle işletmenin yaşam döngüsünde yer
aldığı devreye (büyüme, sürdürme, hasat gibi) göre değişir
Müşteri boyutuna ilişkin stratejik ölçüleri belirlemeden önce organizasyonlar detaylı
bir pazar araştırması yaparak, farklı müşteri ve pazar kesimlerini belirlemeli, onların
ürün ve hizmetlerin fiyat, kalite, iş yapma, görüntü, tanınma ve hizmet gibi faktörleri
ile ilgili tercihlerini ortaya çıkarmalıdır.
MÜŞTERİ BOYUTU
Müşteri boyutuyla ilgili genel sonuç ölçüleri, müşteri tatmini, müşterinin muhafaza edilmesi, yeni müşteri kazanma, müşteri karlılığı ve hedeflenen kesimlerdeki pazar ve müşteri payları gibi konulardaki ölçüleri kapsar
SÜREÇ BOYUTU
Bu boyutta yöneticiler işletmenin hangi önemli iç işleyiş yöntemlerini
geliştirmesi ve mükemmel hale getirmesi gerektiğini belirlemektedir. Bu yöntemler
işletmenin hedeflenen pazar kesimlerindeki müşterileri çekecek ve muhafaza etmeyi
sağlayacak değerler sunmasını ve hissedarların finansal kar beklentilerini karşılamasını
sağlamaktadır.
Bu nedenle iç süreçler boyutunda yer alan verimlilik, süreç zamanı, kalite, maliyet, yeni ürün sunumu gibi ölçütler müşteri tatmini ve işletmenin finansal amaçlara ulaşmasında önemlidir
ÖĞRENME-GELİŞİM BOYUTU
Öğrenme ve gelişme boyutu, daha önce açıklanan finansal boyut, müşteri boyutu ve iç süreçler boyutunu tamamlamaktadır. Bu üç boyutta tanımlanan stratejik hedef ve ölçüler, personelin, sistemlerin ve yöntemlerin mevcut performansları ile organizasyonun ileriye doğru bir atılım yapmasını sağlayacak performans gereksinimleri arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
Bu ölçüler: çalışanların tatmini, eğitimi ve yetenekleri gibi geniş kapsamlı sonuç ölçülerinin yanı sıra, bu ölçülerin yeni rekabetçi ortamın gerekli kıldığı özel yeteneklerin organizasyonun ticari faaliyetine yansıyan göstergeleri gibi daha özel ve detaylı ölçüleri de kapsamaktadır.
BSC’de yer alan dört boyutun her biri için dört ile yedi arasında değişebilen
ölçü/gösterge belirlenebilir. Bu da yaklaşık 25 ölçü demektir.
Balanced Scorecard Oluşturulması
1) Ölçülerin/Göstergelerin oluşturulması,
2) Stratejik amaçlar üzerinde fikir birliği sağlanması,
3) Ölçülerin/Göstergelerin seçilmesi ve tasarlanması,
4) Uygulama planının hazırlanması.
TEŞEKKÜRLER..
Full transcript