Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jenis Pentaksiran

No description
by

pie brien

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jenis Pentaksiran

Pentaksiran Autentik
Pentaksiran
Performance Based
Pentaksiran
&
Hasil Pembelajaran
PENTAKSIRAN
&
TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
Apakah Pentaksiran?
Jenis Pentaksiran
Busyroni Idris
Fairuz Liyana Zaini
M. Affandi Abd Aziz

Menurut Dunn (1991), pentaksiran ialah satu proses pengumpulan maklumat oleh guru tentang pelajarnya dan oleh pelajar sendiri tentang kemajuan mereka.
Jenis Pentaksiran
Auntentik
Performance Based
Pentaksiran & Hasil Pembelajaran
Pentaksiran & TIndakan Penambahbaikan
Pentaksiran & Motivasi
Aspek Nilai & Sahsiah
Pembentukan Watak
Pembentukan Komputer
Kendiri
PENTAKSIRAN & MOTIVASI
PENTAKSIRAN
ASPEK NILAI DAN SAHSIAH
PENTAKSIRAN
PEMBENTUKAN WATAK
PENTAKSIRAN
BERBANTUKAN KOMPUTER
Konsep pentaksiran kendiri
• Definisi
Satu proses pengawalan yg berlaku
apabila menggunakan maklumbalas
yg diperolehi untuk membuat pembetulan,
penyesuaian & perubahan dalam
apa yang mereka fahami.
7 PRINSIP
1.Memberi peluang dan maklumbalas serta mencipta peluang kendiri
2. Pelajar perlu mengetahui dan memahami apakah yang mereka cuba dan mahu capai.
3. Menjadi sebahagian daripada perancangan efektif pengajaran dan pembelajaran.
4. Perancangan hendaklah termasuk strategi bagaimana untuk mencapai maklamat yang ditetapkan
dan kriteria yang hendak dicapai dalam sesuatu tugasan pelajar.
5. Penghakiman terhadap aktiviti yang dijalankan akan dibuat untuk mengetahui sama ada pembelajaran boleh dipertingkatkan.
6. Merupakan keperluan utama amalan di dalam kelas dan melibatkan guru dan pelajar dalam refleksi,dialog dan membuat keputusan.
7. Guru perlu yakin serta bersedia memberitahu komen dan rasional gred yang diberikan supaya murid dapat melakukan penambahbaikan

-Proses yang memerlukan guru membantu dan membimbing pelajar mempraktikkan atau menambahbaikan karya seni.


-Guru boleh menggunakan pentaksiran sebagai alat untuk memperolehi maklumat tentang kebolehan pelajar.


-Guru memberi informasi untuk memberi maklumbalas kepada pelajar untuk mempertingkatkan pembelajaran mereka.


-Informasi yang diperolehi akan menjadi asas bagi menentukan apa yang akan dilakukan seterusnya bagi membolehkan pelajar lebih maju ke tahap berikutnya .

Ciri-Ciri
• Mengimbangkan proses pdp

• Mengenalpasti keperluan pembelajaaran

• Memilih & menyesuaikan bahan & sumber pdp

• Memilih & menyesuaikan bahan & sumber pdp

• Mencipta strategi pengajaran yang berlainan
bagi membantu pelajar bergerak maju

• Menyediakan maklumbalas & arahan
segera untuk penambahbaikan
PERANAN GURU
KEBAIKAN
• Meningkatkan motivasi & komitmen untuk
pembelajaran
• Guru dapat menukarkan budaya bilik darjah kepada
satu kaedah pengesanan prestasi pelajar
• Guru menggunakan laporan prestasi pelajar bagi
tujuan perkembangan yang berkesan dan
bersistematik .

Definisi
- Suatu faktor yang berubah-ubah
yang digunakan untuk menerangkan ciri-ciri dalam individu,yang dapat membangkitkan,mempertahankan & menyalurkan tingkah laku ke arah
suatu tujuan tertentu.

Sesuatu yang menggerakkan seseorang dalam
tindakannya sama ada secara negatif atau positif

1. Pengarah tuju dan penggerak tindakan

2. Tahap kesungguhan

3. Stimulator / semangat

kategori
motivasi
• i. Motif Primer
* Dibawa sejak lahir &
bukan proses belajar

* Psikologikal

* Keinginan utk makan & minum.

• ii. Motif Umum
• iii. Motif Sekunder
*dibawa sejak lahir dan bukan hasil
proses belajar.

•Tidak berhubungan dengan proses
psikologikal badan manusia

•Memerlukan kasih sayang,rasa ingin
tahu dan perhatian.

•Wujud sebagai hasil proses belajar

•Tidak berhubungan dengan proses
psikologikal

•Keinginan untuk meningkatkan
prestasi dan berkuasa.

Definisi
perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dlm hubungannya sesama manusia, alam & Tuhan.
- "Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia"
(Wan Mohd. Zahid, 1988)

Aspek Nilai & Sahsiah Murid Yang Dinilai

i. Amalan nilai-nilai murni

ii. Menghormati & mematuhi arahan

iii. Sifat menghargai hasil kerja sendiri,
kumpulan & rakan sebaya

KEBAIKAN NILAI-NILAI
• Menyedari & menerima kepentingan keharmonian antara
manusia dengan alam sekitar

• Memahami & menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia

• Memupuk semangat kerjasama

• Sentiasa berfikiran positif

• Dapat menyelesaikan tugasan mengikut masa yg
ditetapkan.

SAHSIAH
Definisi
Sahsiah merupakan keperibadian,
peribadi;
yang utama ialah menuntut ilmu & melengkapkan proses pembinaan peribadi atau sebagai insan yg terpuji

TUJUAN
Menilai penghayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup murid mengikut norma masyarakat Malaysia
Pentaksiran sahsiah dilakukan
secara pemerhatian melalui aspek :
-Perkembangan Diri
-Keamanan dan keharmonian
-Demokrasi

CIRI-CIRI
• Pemerhatian secara tidak formal
• Pemerhatian tidakperlu dilakukan secara serentak untuk semua murid

KEBAIKAN
• Murid lebih berani bercakap dan yakin
• Menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka
• Murid boleh berinteraksi sesama
sendiri ,bekerjasama dan bertolak ansur

Definisi
Proses mendapatkan maklumat & seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.
Bahagian
1. Maklumat – mendapatkan maklumat tentang produk.
Cara penghasilan (proses) asas seni - reka yang ingin digunakan. Tema karya.
2. Proses- Proses penghasilan produk. Cara seniman bekerja.
3. Produk – Produk seni yang dihasilkan.
4. Penghakiman – Penilaian dan pentafsiran produk.
5 kategori
• Sikap- sikap pengkarya dalam berkarya.

• Perwatakan umum & perkembangan emosi –
Perwatakan pengkarya dan perkembangan emosi pelajar mampu
mempengaruhi produk yang dihasilkan. Contohnya pengkarya
menghasilkan karya yang berkaitan dengan kehidupan atau
perasaan dalaman mereka.
• Minat dan keutamaan- Lazimnya pengkarya lebih suka
menghasilkan karya mengikut minat & keutamaan mereka.
• Trait tingkahlaku- Tingkah laku pengkarya mampu mempengaruhi
produk. Contohnya cara bekerja, & stail mereka dalam
menghasilkan karya.
• Konsep kendiri – Pengkarya mampu menaikkan konsep kendiri
dlm karyanya dgn menunjukkan stail tersendiri dlm
menghasilkan produk.

• Merupakan satu pentaksiran menggunakan komputer
sbg medium untuk merekod data supaya lebih tepat
dan cekap.

• Ia menjamin data yg diperolehi disimpan dgn lebih
tersusun dan bersistematik.

KELEBIHAN
• Data dapat disimpan lebih lama.
• Lebih sistematik & tersusun
• Dapat memudahkan guru untuk merekod, menyimpan
& menyusun maklumat pentaksiran murid.
• Dapat memotivasikan, meningkatkan kefahaman,
merangsang penglibatan, mengekalkan minat pelajar
terhadap pelajaran serta meningkatkan tahap
pembelajaran murid.
• Lebih bersifat peribadi

• Bull (1999) mendapati bahawa para pelajar lebih suka pentaksiran berasaskan komputer kerana dapat memberikan maklum balas serta analisis statistik secara tepat dan tepat dari penandaan automatik.
Definisi
Proses menganalisis dan membuat refleksi terhadap penilaian mengenai dirinya sendiri itulah menjadi “penilaian kendiri”
• samada anggapan positif atau negatif

ciri-ciri
Dua cara pembinaan konsep kendiri
(Staats, 1963):
• Tanggapan diri seseorang individu
• Proses yang menentukan tingkah laku
seseorang individu

Fungsi
• membolehkan pelajar secara individu, mengukur & membuat refleksi
terhadap kekuatan & kelemahan kendiri dalam penguasaan sesuatu
kemahiran.
• memberi panduan kpd pelajar tentang dari mana dia harus memulakan
perancangan bagi pembelajaran seterusnya.
• memberi keyakinan kpd pelajar tentang peranannya dlm menilai
perkembangan diri & pencapaiannya.
• mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dlm menilai kelebihan &
kekurangan/kekuatan & kelemahannya dlm sesuatu bidang/kemahiran.
• membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya.

Kaedah
Bagi memastikan penilaian kendiri dilaksanakan dengan berkesan dan menepati matlamatnya guru hendaklah:

*meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri
dalam proses pembelajaran.
*mengemukakan soalan-soalan yang boleh membantu pelajar
membuat penilaian kendiri.
*melatih pelajar menilai setiap langkah / pembelajaran
mereka berpandukan instrumen spt senarai semak / alat rubrik.
*membimbing pelajar melaporkan dapatan penilaian
masing-masing, & kesannya terhadap proses pembelajaran

Pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna.
Rudner & Boston (1994)
proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran & strategi dgn memberi maklum balas atau hasilan dlm konteks atau realiti yang bermakna
merupakan satu sistem penilaian yang sesuai untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam bidang pendidikan seni visual dengan rasional lain seperti yang berikut:
a) Perlu ada sistem yang mentaksir secara autentik @ bermakna untuk perkembangan kanak-kanak:
-
Eisner (1980)

kanak-kanak membuat pengamatan,membuat tafsiran &
tanggapan seterusnya melahirkan konsep.

-
Brown (1980)

mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati
ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran
yang kritis

b) Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yg telus utk ibu bapa & kanak-kanak
c) Perlu ada program tambahan di sekolah dgn program sedia ada di sekolah &
kesinambungan subjek.
i. Menilai pemahaman melalui penampilan
tugasan yang dilaksanakan.
ii. Indikator profisensi melalui aktiviti
melakukannya.
iii. Subjek menganalisis, mensintesis dan
mengaplikasi.
iv. Subjek membina maksud yang tersirat.
v. Berpusatkan kanak-kanak.
Ciri- ciri
* Persembahan tarian
* Mempersembahkan karya tulis asli kpd
rakan- rakan sebaya

* Mendemostrasikan hasil karya dalam
pameran seperti Science fair (pameran
Sains) @ Art show (pertunjukan Seni)
* Menunjukkan keterampilan yang dimiliki
dalam bentuk pengumpulan portfolio.
Contoh;
Kelebihan kpd Murid
Dapat mengungkapkan secara total
seberapa baik pemahaman akademik mereka.

Menghubungkan pembelajaran dgn pengalaman mereka sendiri, dunia mereka & masyarakat luas.

Mengungkapkan & memperkuatkan penguasaan kompetensi

Menangani teknologi dan berfikir sistematik.
Full transcript