Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi voorlichting Project BRAM

Kennisdeling rond LVB voor zittingsmedewerkers van de rechtbank
by

MEE TWENTE

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi voorlichting Project BRAM

Project Bram

Voorlichting
MEE Twente

Informatie LVB

psychiatrisch
sociale
lichamelijk
Matig tot geen zelfinzicht
Zelfoverschatting
Niet onder willen doen voor anderen
Zorg en ondersteuning mijden
Overvraging leidt tot frustatie en onhandelbaar gedrag

Bijkomende
problemen
:

Motorische stoornissen
Epilepsie
Autisme
Probleemgedrag
Psychische stoornissen

Bijkomende
handicaps

Kenmerken
van een LVB-er

Hersenbeschadiging
Stoornissen in erfelijk materiaal (Downsyndroom)
Zwangerschapsstoornissen (vergiftiging, medicijnen)
Problemen tijdens de geboorte
Problemen na de geboorte (infecties van de hersenen)

Oorzaken
van verstandelijke beperkingen

Een paar
getallen
(3)

Een aangeboren of in de vroege jeugd verkregen stoornis van de cognitieve functies
Tegelijkertijd sprake van 2 of meer beperkingen van de volgende vaardigheden:

Mensen met een (
licht
) verstandelijke beperking

LVB, mensen met een licht verstandelijke beperking
Over wie hebben we het eigenlijk?
Achtergronden – oorzaken
Wat kenmerkt de doelgroep? Herkenning
Getalsmatig inzicht

Korte
inleiding

Mogelijke thema’s

Herkenning
Benaderen – communicatie / attitude
Eigen regie
Verschillen platteland en stad (bijv. wijkteams Enschede)
Samenwerken – hoe? Bijv. Informatie-uitwisseling
Preventie – ideeën
Casuïstiek

In
gesprek

Er gaat veel mis bij het begrijpen en begrepen worden.
LVB-ers zullen niet gauw zeggen dat ze iets niet begrijpen.
Gebruik simpele maar geen kinderachtige taal!
Herhaal, herhaal, herhaal en vat voortdurend samen.
Check regelmatig of de boodschap begrepen is.

Tip
10 Communicatie

Moeite met onderkennen en benoemen/onderscheiden van eigen
gevoelens
Staan
egocentrisch
in het leven
– houden weinig rekening met belangen, interesses en gevoelens van
anderen
.
Zwakke
impulscontrole

Grote wens om sociaal
geaccepteerd
te worden en competent te zijn.
Onvermogen tot uitstel van
behoeftenbevrediging

Gevaar van
zelfoverschatting
en daardoor
overvraging
door derden.
Verminderd
leren door ervaringen.
Situaties minder goed kunnen overzien /
inschatten
.
Minder ontwikkelde
gewetensfunctie
.
Zwart – wit denken
, alles of niets, weinig tot geen nuances.

Top
10 Herkennen
In Nederland:

Een paar
getallen
(2)

In de dagelijkse praktijk noemen we iedereen met een IQ tussen de 50 – 85 licht verstandelijk beperkt terwijl dat ‘formeel’ (volgens DSM V) dus niet zo is.

IQ < 50 matige en ernstige beperking
IQ 50 – 70 licht verstandelijke beperking
IQ 70 – 85 Zwakbegaafd (bijkomende problemen)

Een paar
getallen
(1)

Levenslang
Levensbrede ondersteuning,
aandacht
begeleiding

Mensen met
een (licht) verstandelijke beperking (
LVB
)
MEE Twente
MEE Twente
MEE Twente
MEE Twente
Communicatie
Zelfverzorging
Wonen - sociale vaardigheden
Deelname aan de samenleving
Zeggenschap
Gezondheid en veiligheid
Toegepaste kennis
Vrijetijdsbesteding en werk


MEE Twente
MEE Twente
Het gaat dus om mensen die een licht verstandelijke beperking hebben:

laag intellectueel functioneren (IQ 50 - 85)
beperkt sociaal aanpassingsvermogen
bijkomende problematiek hebben
ernstige gedragsproblemen vertonen
behoefte hebben aan chronische ondersteuning

MEE Twente
MEE Twente
MEE Twente
IQ < 50: 66.000
IQ 50 - 70: 110.000
IQ 70 - 85: 2.200.000

MEE Twente
MEE Twente
MEE Twente
MEE Twente
Verdeel ingewikkelde zaken in stapjes
Bouw stiltes in voor verwerking.
Kom bij vervolggesprekken altijd even terug op het voorafgaande.
Ondersteun waar mogelijk het gesprek ook visueel! Teken het uit.
Pas het / je tempo aan.
MEE Twente
Oorzaken - kenmerken
Inleiding en
algemene informatie
Cijfers
Top en Tip 10
MEE Twente
Maakt
Meedoen
Mogelijk
MEE Twente
Full transcript