Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAMAZAN YETGiN

No description
by

bşr trkz

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAMAZAN YETGiN

I.DÜNYA SAVAŞI
CEPHELER
Fransız Ihtilali'nden yayılan Ulusçuluk akımı
Rusya ile Avusturya-Macaristan Imparatorlugu'nun Balkanlar'da nüfuz elde etmek istemesi
Sanayileşmiş devletlerin sömürgecilik ve pazar arayışı
Rusya’nın Panslavizm ve sıcak denizlere inme politikası
Almanya ve Fransa arasındaki Alsas Loren bölgesi (kömür yatakları)
Ülkeler arası bloklaşma
Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi.
II. BALKAN SAVAŞI
I.Balkan Savaşı'nda karlı çıkan Bulgaristan’a karşı Sırbistan, Karadag ve Yunanistan aralarına
Romanya
’yı da alıp (I. Balkan'da yok, II. Balkan'da var.) Bulgaristan’a saldırdı. Osmanlı'da bu savaştan istifade edip
Dogu Trakya
’yı Bulgaristan’ın elinden aldı
.
I.BALKAN SAVAŞI
Savaşa katılan devletler;
Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadag'
dır
.
(Savaşı başlatan devlet)Bu devletlerin arkasında ise Rusya vardır. Savaşta en etkili devlet
Bulgaristan
’dır. Bulgar orduları aramızda sınır olan Meriç nehrini aşarak Istanbul’a kadar gelince Ingiltere araya girerek Bulgaristan ile Osmanlı arasında
Londra Antlaşması
imzalandı. Buna göre Osmanlı ile Bulgaristan sınırı Midye-Enez hattı oldu.Osmanlı bu hattın batısını kaybetti.
Osmanlı'dan ayrılan en son Balkan ülkesi
Arnavutluk'tur.
TRABLUSGARP SAVAŞI

Italya’nın siyasi birligini tamamlayıp sömürgecilik yarışına girmesi.
Osmanlının bölgeyi koruyacak güçte olmaması.
Italya’nın bölgeye Osmanlı'ya göre daha yakın olması.
Avrupalı devletlerin işgale onay vermesi.
Trablusgarp’ın zengin hammadde yataklarına sahip olması.

Anlaşma

(
Itilaf
):
Ingiltere
,
Fransa
,
Çarlık Rusya
ve
ABD

Bagdaşma
(
Ittifak
):
Almanya
,
Italya

Avusturya-Macaristan
,
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan
Bloklar;
65 bin askerin savaş öncesi terhis edilmesi
4 cephede birden savaşılması
Ordunun içine particiligin girmesi (Kaybedilmesizin en önemli nedeni)
Savaşın Kaybedilme Nedenleri;
Trablusgarp ve Bingazi italya’ya bırakılacak.(Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da topragı kalmadı.)
Trablusgarp halkı dini açıdan halifeye baglı hale geldi.
Balkan Savaşı sonuna kadar On iki Ada Italya’ya bırakılacak.
Kapitülasyonların kaldırılması için Italya Osmanlı'ya yardım edecek.

Nedenleri ;
UŞi ANTLAŞMASI (1912)
Savaşın Sonuçları;
En karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuş, II.Balkan Savaşı'na neden olmuştur.
Batı Trakya azınlık sorunu başlamıştır.
Arnavutluk savaş sırasında bagımsızlıgını ilan etmiştir.
Osmanlıcılık önemini yitirmiş Türkçülük fikir akımı önem kazanmıştır.
Yenilgiden hükümeti sorumlu tutan Ittihat ve Terakki
Bab-ı âli Baskını
yaparak hükümeti ele geçirmiştir.
Selanik, Makedonya, Ege adaları, Dogu Trakya, Batı Trakya ve Arnavutluk kaybedilmiştir.(Böylece Osmanlı'nın Balkanlar'da topragı kalmamıştır.)

Bulgaristan ile Balkan ülkeleri arasında
Bükreş Antlaşması
imzalanırken, Osmanlı Devleti Bulgaristan’la
Istanbul
, Yunanistan’la
Atina
, Sırbistan’la da hiçbir toprak baglantısı olmadıgı halde arada bulunan Türklerin haklarını korumak için
Istanbul Antlaşması
imzalandı.
Bulgaristan bu toprak kayıplarının telafisi için I.Dünya Savaşı’na katılacaktır.
Savaşın Nedenleri
Almanya’nın Osmanlı Devleti'ni yanında savaşa sokma nedenleri;
Yeni cepheler açılmasını saglayarak kendi savaş yükünü azaltmak.
Osmanlı'nın demografik (nüfus) gücünden yararlanmak.
Osmanlı'nın dini gücünden faydalanmak
Osmanlı'nın jeopolitik gücünden yararlanmak.
Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girme nedenleri
;
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak.
Ittihat ve terakkinin Alman hayranlıgı.
Kaybettigimiz toprakları geri almak.
Almanların Türk ve Müslüman bir sömürgeye sahip olmaması.
Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinin sonuçları;
Kutsal cihat ilan edildi.(Ilan eden Osmanlı Padişahı
V. Mehmet Reşat
)
Bogazlar kapatıldı ve kapitülasyon-lar tek taraflı kaldırıldı.
Yeni cepheler açıldı ve Almanya’nın savaş yükü hafifledi.
Savaşın süresi uzadı.
TAARRUZ
: Kafkasya ve Kanal Cephesi (Bizim açtıgımız cephelerdir.)

SAVUNMA
:
Çanakkale, Suriye-Filistin, Irak, Hicaz-Yemen cepheleri

YARDIM
:
Makedonya, Romanya, Galiçya
2004
2007
2013
2010
2001
1998
ÇANAKKALE CEPHESi (Savunma)
Açılma nedenleri
;
Rusya’ya yardım götürmek.
Rusya’nın buğdayından faydalanmak.
Kararsız kalan Balkan ülkelerini kendi yanlarına çekmek.
Osmanlı Devleti'ni yenip Osmanlı'yı savaş dışı bırakarak savaşın süresini kısaltmak.
IRAK CEPHESi (Savunma)

Açılma nedenleri
;
Çarlık Rusya’ya karadan yardım götürmek.
Musul ve Abadan petrollerini ele geçirmek.
Türklerin Iran üzerinden Hindistan’a ulaşmasını engellemek.

Osmanlı bu cephede
Kut’ül Amare
mevkiinde Ingilizleri yenip 25.000 Ingiliz subayını esir almasına ragmen savaşı ilerleyen zamanlarda kaybetti.

HiCAZ – YEMEN CEPHESi (Savunma)

Kutsal toprakları korumak adına gittigimiz bu cephede Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile Ingiltere
Mac Mahon
gizli anlaşmasını yaparak bölge Araplarını Osmanlı'ya karşı savaştırdı.Osmanlı Devleti burada savaşı kaybetti. Böylelikle Ümmetçilik politikası burada da sona erdi.
Not:
Fahrettin Paşa "
Medine Müdafaası
" adlı eserinde burada geçirdigi savaş yıllarını kaleme almıştır.

SURiYE – FiLiSTiN (Savunma)

Filistin Ingilizler tarafından işgal edilirken Suriye cephesinde ise Mustafa Kemal Halep’in kuzeyinde (Hatay’ın girişinde) Ingilizleri durdurmuştur.

KAFKASYA CEPHESi (Taarruz)
Açılma nedenleri
;
Kars, Ardahan, Batum’u Rusya’dan geri almak.
Bakü petrollerine ulaşmak.
Türk ırkı ile buluşup Turancılık'ı (Pantürkizm) gerçekleştirmek.
KANAL CEPHESi (Taarruz)

Almanların istegi üzerine Mısır’ı geri alabilmek için açıldı. Iki kez taarruz etmemize ragmen Ingiltere’nin sömürgeleri ile olan baglantısını kesemedik. Burada bulunan Mısır Arapları Ingilizlerin yanında yer alınca savaşı kaybettik.Böylece
Ümmetçilik
politikası sona erdi.

1915- Enver paşa
Sarıkamış Harekâtı
'nı yaptı.
1915-
Tehcir Kanunu
çıkarıldı. (Zorunlu göç-Ermeniler)
1916- Mustafa Kemal,
Muş
ve
Bitlis
’i Ruslardan geri aldı.
1917-
Ekim Devrimi
yapıldı.(Bolşevik ile Çarlık Rusya yıkıldı yerine Sovyet Rusya kuruldu.)
1918- Sovyet Rusya ile
Brest-Litowsk
Antlaşması imzalandı.Sovyet Rusya işgal ettigi topraklardan geri çekildi ve Elviye-i Selase’yi (
Kars, Ardahan
ve
Batum
) Osmanlı'ya geri verdi.(Osmanlı Devleti başarısız olmasına ragmen toprak kazandı.)
18 Mart 1915’de Çanakkale Deniz Savaşı'nı kazandık. Bunun üzerine Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaran Itilaf devletlerini ise Mustafa Kemal,
Arıburnu
,
Conkbayır
ı,
Anafartalar
mevkiinde maglup etti.Mustafa Kemal burada "
Ben size taarruzu degil ölmeyi emrediyorum
" demiştir.
Savaşın sonuçları
;

Rusya’daki ekonomik kriz derinleşti.
Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girdi.Böylece Bulgaristan’ın savaşa girmesiyle Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara baglantısı saglanmış oldu.
Mustafa Kemal’in rütbesi
Albaylıga
yükseltildi.
Savaşın süresi en az iki yıl uzadı.
Mustafa Kemal Anadolu’da tanınan bir komutan oldu.
Yarım milyon insan hayatını kaybetti.

GiZLi ANTLAŞMALAR
It
ilaf devletleri arasında imzalanmıştır.
Savaş sırasında yapmaların nedeni, savaş sonunda birbirlerine düşmek istememeleridir.
Bu gizli antlaşmaları dünyaya duyuran
Sovyet Rusya
'dır.
Bu antlaşmalar şunlardır
;
Saint Jean de Maurienne
Petrograd Protokolü
Mc Mahon
Bogazlar
Londra
Skyes-Picot

PARiS BARIŞ KONFERANSI
(
18 Ocak 1919
)

Yenen devletlerle yenilen devletler arasında yapılacak olan barış görüşmelerinin şartlarının belirlendigi konferanstır.
Konferansta daha önce Italya’ya bırakılan Izmir ve çevresi Ingiltere’nin destegi ile Italya’dan alınıp Yunanistan’a bırakılmıştır. Bunun üzerine Italya konferansı terk etmiştir. Bu durum Itilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılıgıdır.
Konferansta
Milletler Cemiyeti
kurulmuştur.
Devletler Ateşkes Barış Konferans
Almanya Rethondes Versay Paris barış konf
.
Bulgaristan Selanik Nöyyi Paris barış konf.
A.Macaris. Villa gusti M\Triyanon
A\Sen germen
Osmanlı Mondros Sevr San Remo konf.
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)
Osmanlı adına Rauf Orbay, Itilaf devletleri adına Amiral Calthorpe tarafından imzalanmıştır.
Anlaşmanın maddeleri
;
Itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı karışıklık çıkması durumunda işgal edecek (7.madde).
Yorum
: Bu madde ile Anadolu işgale açık hale gelmiştir.
Vilayet-i sitte (Van, Erzurum, Sivas, Bitlis, Elazıg, Diyarbakır) de bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecek.(24.madde)
Yorum
: Megalı Armenia devleti yeni büyük Ermenistan devleti kurulması amaçlanmıştır.
Osmanlı ordusu terhis edilecek, tüm silahlar ve cephaneler Itilaf devletlerine teslim edilecek.(Ülke savunmasız bırakılmak istenmiştir.)
Tüm ulaşım ve haberleşme araçları, geçitler, tüneller ve köprüler Itilaf devletlerinin denetimine girecek.(Bu madde ile Türk milletinin işgaller karşısında örgütlenmesi engellenmeye çalışılmıştır.)
Osmanlı elindeki esirleri serbest bırakacak ancak Itilaf devletleri elindeki esirleri serbest bırakmayacak. (Uluslar arası eşitlik ilkesine ters bir karar alınmıştır.)
Bogazlar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek.

Mondros’tan sonra başlayan
işgaller;

Ilk işgale uğrayan Osmanlı toprağı
Musul
'dur.( Ingiltere )

Anadoluda ilk işgale uğrayan yer
Hatay
'dır. ( Fransa )
IZMiR’iN iŞGALi (
15 Mayıs 1919
)

Ilk kurşunu burada Hasan Tahsin (Osman Nevruz Bey) attı. Yunanlılar iki gün içinde beş bine yakın Türk'ü katledince Izmir’in işgali başta (ilk protesto)
Havza
olmak üzere tüm yurtta protesto edildi.
Bunun üzerine ABD başkanı Wilson, Amiral Bristol’u bölgeye gönderdi. Bristol yaptıgı incelemeler sonucunda Türklerin işgaller karşısında haklı oldugunu, Yunanlıların Türklere oranla az oldugunu belirten
Amiral Bristol Raporu
'nu yayınladı.
Bu rapor Türklerin haklılıgını belirten ilk uluslar arası belgedir.
1918
1918
1918
Yararlı Cemiyetler
Izmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

: Izmir ve çevresinde Yunan işgalini engellemek amacıyla kuruldu.
Reddi ilhak :
I
zmir ve çevresinde Yunan işgalini engellemek amacıyla kuruldu.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti:
Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek için kuruldu. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili oldu.
Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti:
Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek için kuruldu.Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili oldu.Le pays (Fransızca) ve Albayrak gazetelerini çıkardı.

Zararlı Cemiyetler
Azınlıkların kurdugu
;
Mavri Mira
: Megali ideayı gerçekleştirmek için kuruldu. Kardos, Patrikhane, Rum izcilik ve göçmenler Komisyonu bu cemiyete destek verdi.
Etnik-i Eterya
: Mavri Mira ile aynı amaç için kurulmuştur. ( Mondros’tan önce kuruldu. )
Pontus Rum

: Trabzon’da Rum devleti kurmayı amaçladı.
Hınçak ve Taşnak
(Sütyun) : Ermeni patriği
Zaven Efendi
tarafından bir Ermeni devleti kurmayı amaçladı.
Alyans Israiliti
(
Maccabi
) : Kudüs’de Israil Devleti kurmayı amaçladı.
Türklerin Kurdugu Zararlı Cemiyetler
Wilson ilkeleri
: Kurtuluşu ABD himayesine girmekte gördü. ( Halide Edip Adıvar başlarda bu cemiyetin üyesiydi. )
Ingiliz Muhipleri
:
Kurtuluşu Ingiliz himayesine girmekte gördü. ( Padişah Vahdettin ve Damat Ferit tanına üyeleridir. )
Sulh Selameti Osmani

: Kurtuluşu Osmanlı halifesine bağlı kalmakta gördü.
Teali Islam
: Kurtuluşu Osmanlı halifesine bağlı kalmakta gördü.
Kürt Teali

: Diyarbakır merkez kendi devletlerini kurmayı amaçladı.
Hürriyet ve Itilaf

: Milli Mücadele'nin gereksiz olduğunu savundu.
CEMiYETLER
Kilikyalılar (Adana) :
Fransa ve Ermenileri Adana ve çevresinden çıkarmayı amaçladılar.
Milli Kongre
: Işgalleri basın-yayın yoluyla protesto etti. Dr. Esat Işık ilk kez "Kuva-i milliye" den bahsetti.
Trakya Paşaeli
: Trakya’yı Yunan işgalinden kurtarmayı amaçladı. Osmanlı Devleti yıkıldığı takdirde "
Trakya Cumhuriyeti
" adında bir devlet kurmayı amaçladılar.
Milli Karakol (mim-mim)
: istanbul’dan Anadolu’ya silah sevkiyatı yaptı.
Anadolu Kadınları
: Mustafa Kemal’in isteğiyle Sivas’ta kuruldu.
Vahdet-i Milliye
- Tüm cemiyetlerin birleştirilmesi fikrini savundu.
Full transcript