Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nasyonalismo sa Asya

No description
by

Jd purples

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nasyonalismo sa Asya

NASYONALISMO SA ASYA
Ang nasyonalismong nabuo sa Asya ay maaaring ituring na reaksiyon sa mapaniil na patakaran ng mga dayuhang imperyalista.
Ang mga pag-aalsa at paghihimagsik na naganap sa iba't ibang bahagi ng Asya sa ika-19 na siglo ay bilang pagtutol sa mga partikular na patakarang ipinatupad ng mga kanluranin sa kani-kanilang kolonya.
India
Mga English ang namayani sa India simula ika-1siglo matapos nitong matalo ang mga french sa
Seven Years' War.
China
Sa China, ang pinasiklab ng mga rebelyon tulad ng
Rebelyong Taiping
laban sa Dinastiyang Qing at
Rebelyong Boxer
laban sa mga dayuhan ay pagpapakita ng kagustuhan ng mga Tsino na lumaya sa mga dayuhan.
Pilipinas
- sinakop ng mga Español simula 1565. Sa loob ng 333 taon, nakaranas ang mga Pilipino ng pagmamalupit at pang-aabuso sa kamay ng mga Español sa pamamagitan ng mga patakarang hindi makatuwiran gaya ng sapilitang paggawa o
polo y servicio
, buwis o tributo, at sapilitang pagbebenta ng produkto o
bandala.
Ang pang-aabuso ay dulot din ng malawakang diskriminasyon laban sa mga Pilipino na ipinatupad ng mga Español.
Ang kanilang tagumpay sa pagsupil sa mga lokal na pinuno sa India ay dahil sa tulong ng mga sepoy.
ay mga katutubong Indian na ginawang sundalo ng mga Englsih upang talunin ang mga lokal na hari at labanan ang mga kaaway ng mga English sa ibang lupalop gaya ng Burma.
Noong 1857-1858, sumiklab ang Rebelyong Sepoy sanhi ng mga riple na ibinigay ng mga English sa mga Sepoy noong 1857. Kumalat ang maling balita na ang mga
cartridge
para sa mga bagong ripleng Enfield na ipinapagamit sa mga Sepoy ay pinapahiran o ginagamitan ng langis na galing sa taba ng baka at baboy
(animal fat)
Dahil hindi kinakain ng mga Hindu ang baka at sa mga Muslim naman ay baboy, nagalit ang mga Sepoy at nag-alsa ngunit nasugpo rin ng kalaunan ng mga English ang pag-aalsang ito.
Rebelyong Taiping
- pinasimulan ni Hung Hsiu-Chuan, na itinuturing ang sarili bilang nakababatang kapatid ni Hesus. Ninais niyang maipalaganap ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kristiyanismo.
- Umabot ng 14 na taon ang rebelyon bago ito nagapi ng
Ever Victorious Army,
isang hukbong Tsino na pinamunuan ng Amerikanong si Frederick Ward at nang lumaon ay ang English na si Charles George Gordon.
Rebelyong Boxer
- Ang pamamayani ng kapangyarihang Kanluranin sa China ay isinisi ng mga Tsino sa Dinastiyang Manchu. Upang maibaling ang galit ng mga Tsino, nagbigay ng lihim na suporta si Ci Xi sa grupong
Boxers
upang patalsikin ang mga kanluranin mula sa China.
higit na kilala sa katawagang
Empress Dowager.
Ang
boxers
ay nabibilang sa isang kilusang tinawag na
Society of Righteous and Harmonious Fists
. Ang mga kasapi nito ay nakilala bilang
boxers.
Naganap ang
Boxer Rebellion
mula 1898-1900. Noong 1900, sinalakay ng mga
Boxer
ang Peking at pinatay ang maraming dayuhan
Nagpadala ng mga sundalo ang mga Kanlurinanin, hanggang sa masugpo nila ang rebelyon. Nagkaisa rin ang Great Britain, Russia, France, Germany, Japan, at America na ipatupad ang
Boxer Protocol
(1901) na nagbigay-daan upang maparusahan at magmulta ng malaking halaga ang China.
- Mula ika-16 siglo ay sumiklab na ang mga pag-aalsa laban sa mga Español.
- Ang mga pag-aalsang ito ay nagsilbing reaksiyon laban sa mga patakaran mapaniil ng mga Español.
Pagdating ng ika-19 na siglo, dalawang uri ng pakikibaka ang inilunsad ng mga Pilipino. Ang Kilusang Propaganda at Himagsikang pinangunahan ni Bonifacio.
Kilusang Propaganda
- pinangunahan ng mga ilustrado o mga pilipinong nakapag-aral sa Pilipinas at maging sa Europe, gaya nina Jose Rizal, Graciano-Lopez Jaena, at Marcelo del Pilar.
- Sila ay nag-aral sa Madrid kung saan naglathala rin sila ng pahayagang naglalaman ng mga hinaing ng mga Pilipino laban sa pamahahalaang kolonyal sa Pilipinas.
- Inilathala rin nila dito ang mga repormang nais nilang maipatupad sa kolonya gaya ng: gawing lalawigan ito ng Spain, representasyon sa lehislatura ng Spain, kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagtatatag ng samahan, at iba pang kalayaang makabubuti sa kalagayan ng mga Pilipino.
- Itong pakikibaka ay sumiklab noong 1896 nang inilunsad ang himagsikang pinangunahan ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan.
- Layunin ng kilusang ito na patalsikin angmga Español sa Pilipinas at makamit ang ganap na kasarinlan.
- Ito ay humantong sa deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas noong 1898 sa Kawit, Cavite at sa pasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo.
PAGHAHAMBING SA NASYONALISMO SA EUROPE AT ASYA
Nasyonalismo sa Europe
Nasyonalismo sa Asya
Parehong nakatuon ang nabuong nasyonalismo sa pagtanggal ng nananaig na dayuhang puwersa, mula sa kaayusang naging resulta ng Congress of Vienna sa Europe at ang kolonyalismo at manghihimasok ng mga Europeo sa Asya.
- Ang pagkakamit ng nasyonalismo ng mga bansang Europeo ay nagkaroon ng mga positibong epekto sa kanilang ekonomiya
- Ang nasyonalismo sa Asya ay humantong sa pagkakamit ng kalayaan, karamihan sa mga bansang Asyano ay nanatiling hindi umunlad at hindi industriyalisado.
- nakatuon sa pagtutol sa tradisyunal na monarkiya, pagkakaroon ng kinatawan sa pamahalaan, at pagkakaroon ng konstitusyon.
- nakatuon ang pagtuligsa sa mga partikular na patakarang kolonyal o kaya ay pagpapatalsik sa dayuhang kapangyarihan.
Full transcript