Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategi for udsatte grønlændere

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategi for udsatte grønlændere

I: Den overordnede ramme
Samarbejdsmodel
Styrke
samarbejdet
mellem kommune og private/frivillige tilbud for socialt udsatte grønlændere og hermed sikre en målrettet, helhedsorienteret og koordineret social indsats
Grønlænderstrategi
II: Borgerforløb
En model i to niveauer
Overordnede mål:
Bedre inklusion af socialt udsatte grønlændere i DK
Færre socialt udsatte grønlændere i DK
Bedre trivsel for udsatte grønlandske børn og unge
Satspuljeaftale
: 13,4 mio. i årene 2013-2016
Fokus på
- brobygning mellem offentlige og private/frivillige indsatser
- modtagelsen af nyankomne
Fem kommuner
inviteret til at deltage:
København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg
Overordnede aktører:
Socialstyrelsen, SUS og SFI


Rammen indeholder følgende temaer:
Organisering af indsatsen
Kommunikation
Borgerens planer
Redskaber, værktøjer og skabeloner
Samarbejdsaftaler
Tilbudsoversigt


I: Den overordnede ramme
Via
analyse af og fælles viden
om eksisterende forhold skabes grundlaget for at sikre en helhedsorienteret og velkoordineret indsats for socialt udsatte grønlændere.

Det er projektlederen der er ansvarlig for beskrivelsen med inddragelse af projektgruppen. Dokumentet præsenteres og godkendes af styre-gruppen i den enkelte kommune.
II: Det enkelte borgerforløb

Målene
med samarbejdsmodellen fokuserer derfor på, at:

• borgeren er
inddraget
i alle beslutninger i sin egen sag.

• aktører, der er involveret i indsatsen for socialt udsatte grønlændere, har
let adgang til viden
om relevante tilbud og hvordan indsatsen er organiseret.

• der er
tydelige kommunikations- og informationsveje
i samarbejdet, således at borgere og involverede aktører ved, hvem der skal kontaktes og hvordan.

•der er
klare arbejdsgange, tydelig rollefordeling samt entydig placering
af handleansvar mellem de involverede aktører.

• der er
fælles viden om og accept af
den konkrete indsats for borgeren.

• der
samarbejdes
med relevante aktører ved behov.

SUS´ opgaver

Videndeling og understøttelse af udvikling blandt aktører på området (Bl.a. netværksmøder to gange årligt)

Formidling af viden og metoder - www.udsattegrønlændere.dk
Brugerinddragelse
Rådgivning & vejledning
Samarbejdsmodel - udvikling, afprøvning og sparring til kommunerne
Strategi for socialt udsatte grønlændere
beskriver og analyserer samarbejdet på tværs af kommune, private og frivillige aktører.


Fokus på rolle- og ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og indsatser i de enkelte borgerforløb.
Tovholderfunktion
retningslinjer til samarbejdet.
som udgangspunkt den person, som har en særlig positiv eller hyppig kontakt til borgeren. Der betyder, at det kan variere fra borger til borger, hvem der er tovholder i det konkrete borgerforløb.
en støtte til den udpegede tovholder, så denne kan sikre et helhedsorienteret og velkoordineret borgerforløb i samarbejde med borger og relevante samarbejdspartnere.
Full transcript