Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HOLANDIA

No description
by

Marta Marta

on 18 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HOLANDIA

HOLANDIA
Antykoncepcja
W Holandii dofinansowanie obejmuje większość środków antykoncepcyjnych, jeśli zgłosi się po nie kobieta mająca 21 lat lub mniej. Refundacja ta jest gwarantowana przepisami prawa jeśli nie przekroczy poziomu 350 €.
Prezerwatywy i kapturki antykoncepcyjne nie są refundowane.

Holandia jest krajem posiadającym system monitorowania i ewaluacji dofinansowań. Dzięki niemu programy refundacyjne są regularnie aktualizowane.

Dostępne środki:
- szeroko znane i popularne pigułki - pierwszy raz należy uzgodnić z lekarzem, wybierze on odpowiedni rodzaj tabletek i wypisze receptę; ceny tablatek bardzo różnią się od siebie
- plastry - kupuje się w aptece, pierwszy raz trzeba mieć receptę od lekarza domowego
- pierścień antykoncepcyjny (anticonceptiering)
- spirala
- implanty antykoncepcyjne
- zastrzyk antykoncepcyjny (prikpil)- zastrzyku dokonuje lekarz domowy
- wazektomia - sterylizacja mężczyzn

Eutanazja
Holandia była pierwszym krajem na świecie, który kwestie eutanazji uregulował w specjalnej ustawie.
Znalazł się tam zapis, mówiący o tym, że lekarz może dokonać eutanazji wyłącznie jeśli spełnionych zostanie 6 warunków. Niespełnienie choćby jednego z nich oznaczać może bardzo poważne problemy dla lekarza (z karą więzienia do 12 lat włącznie). Oto te warunki:
• Lekarz jest przekonany, że prośba pacjenta o dokonanie eutanazji jest dobrowolna i została głęboko przemyślana.
• Cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia i bez szans na poprawę (dwa słowa: ondraaglijk oraz uitzichtloos)
• Lekarz poinformował pacjenta na temat jego sytuacji oraz perspektyw (lub ich braku) na wyleczenie
• Pacjent i lekarz doszli do wniosku, że dla pacjenta nie ma żadnego innego sensownego rozwiązania
• Lekarz zwrócił się do co najmniej jednego, niezależnego lekarza, który zbadał pacjenta. Ten inny lekarz złożył następnie pisemne oświadczenie na temat sytuacji pacjenta.
• Lekarz przeprowadził eutanazję lub pomógł pacjentowi w samodzielnym zakończeniu życia w prawidłowy sposób z medycznego punktu widzenia.

Jeśli mieszkająca w Holandii kobieta zaszła w niechcianą ciążę, może zdecydować się na aborcję.

Oficjalnie aborcja możliwa jest do 24 tygodnia ciąży, ale w praktyce zdecydowana większość lekarzy skraca ten okres do 22 tygodni.

Aborcji dokonać można w Holandii jedynie w wyznaczonych klinikach i szpitalach. Obecnie funkcjonuje w Holandii 16 klinik aborcyjnych oraz 92 szpitali, przeprowadzających legalne aborcje.
W przypadku dziewczyn młodszych niż 16 lat potrzebna jest pisemna zgoda na zabieg od co najmniej jednego z rodziców.
Kobieta nie musi uzasadniać swej decyzji.

Zabieg jest za darmo dla kobiet, które mieszkają w Holandii. A zatem nie trzeba być Holenderką, by mieć prawo do darmowej aborcji w Holandii.
Należy jedynie w Holandii oficjalnie mieszkać.

Koszty zabiegu, przeprowadzonego w klinice aborcyjnej są pokrywane z ubezpieczenia AWBZ, które opłaca każdy mieszkaniec Holandii.

Zupełnie inaczej ma się to w przypadku Polek, które nie mieszkają w Holandii, a chciałyby przyjechać do Holandii jedynie po to, by przeprowadzić zabieg aborcji. Jest to oczywiście możliwe, w sieci znajdziemy nawet polskojęzyczne strony oferujące takie wyjazdy. Ale wtedy za zabieg należy zapłacić.

In vitro
Górna granica wieku kobiety, która może poddać się zabiegowi in vitro to 50 lat.

Blisko 20% wszystkich zabiegów in vitro kończy się porodem. Jeśli odbyły się trzy zabiegi - istnieje 40-50% szans na dziecko.

W 2012 roku na terenie Holandii narodziło się 4723 dzieci dzięki metodzie IVF.
Refundacja in vitro możliwa jest maksymalnie w trzech cyklach, brak także ograniczeń co do partnerów - nie muszą posiadać ślubu, by otrzymać refundację. Możliwe jest mrożenie zarodków, a także przekazanie ich do adopcji lub badań naukowych.
Homoseksualizm
W 2001 roku osoby homoseksualne dostały możliwość zawierania nie tylko związków partnerskich, ale i małżeństw.
Dokładnie w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2001 roku cztery homoseksualne pary zawarły pierwszy w dziejach cywilny ślub osób tej samej płci. Pierwszy nie tylko w dziejach Holandii, ale i świata.

W świetle holenderskiego prawa nie istnieje jednak coś takiego, jak osobna forma małżeństwa dla gejów i lesbijek. To, co wydarzyło się w 2001 roku, to po prostu otwarcie istniejącej instytucji małżeństwa dla par złożonych z osób tej samej płci.
Nie ma zatem w Holandii żadnych osobnych przepisów regulujących „małżeństwa homoseksualne”

Adopcja
W przypadku małżeństw osób tej samej płci, w sytuacji gdy np. jedna z partnerek urodzi dziecko, jej partnerka, aby w świetle prawa uzyskać prawa do opieki nad dzieckiem, powinna dziecko to adoptować lub też zwrócić się do sądu o przyznanie jej prawa do opieki.

W przypadku, gdy ojciec dziecka zrzekł się praw rodzicielskich, żona matki otrzymuje te prawa automatycznie. Dosyć podobnie wygląda to w przypadku dwóch mężczyzn, kiedy jeden z nich oficjalnie stanie się ojcem.

Szkolnictwo
Nauczanie rozpoczyna się w wieku 4 lat w kleuterschool (przedszkole) w pierwszej grupie. Od grupy trzeciej (6-latki) rozpoczyna się właściwa basisschool (szkoła podstawowa) i trwa 6 lat do grupy ósmej.

Szkoły średnie typu gimnazjalnego dzielą się na trzy poziomy:
• Najniższy - V-MBO (4-letnie) - nauczanie niższe zawodowe. Z VMBO można kontynuować nauczanie zawodowe w średniej szkole zawodowej MBO dającej także wstęp do szkolnictwa wyższego.
• Średni - HAVO (5-letnie) matura uprawnia do dalszej nauki w szkolnictwie wyższym
• Wyższy - VWO (6-letnie) matura daje wstęp na uniwersytety.

Szkoły wyższe:
• Szkoły wyższe HBO (4-letnie) dają dyplom Bachelor (licencjat)
• Uniwersytety WO (4-5-letnie) dają dyplomy Bachelor (licencjat) lub Master (magister)
Holandia od lat siedemdziesiątych prowadzi oryginalną politykę odnośnie narkotyków. Najkrócej można by ją ująć w ten sposób:
- Narkotyki są w Holandii nielegalne
- Zażywanie narkotyków nie jest karalne
- Holenderskie prawo rozróżnia narkotyki “miękkie” (sofdrugs) oraz “twarde” (harddrugs), ponieważ różnią się one szkodliwością dla zdrowia
- Coffeeshopy sprzedające miękkie narkotyki są przez władze tolerowane.

Narkotyki
Coffeeshopy muszą ubiegać się o specjalne licencje, liczyć się muszą z częstymi kontrolami i nie mogą sprzedawać narkotyków niepełnoletnim. Sprzedaż i spożywanie alkoholu są tam zakazane, podobnie jest w przypadku twardych narkotyków. Coffeeshopy obowiązuje zakaz reklamowania się. Kilka lat temu wprowadzono również przepis, że nie mogą się znajdować w promieniu 250 metrów od szkoły.
Coffeeshopy
Aborcja
Holandia jest państwem przodującym w instytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi, gdzie większość ludzi w wieku podeszłym swój ostatni okres życia spędza w różnego typu placówkach opiekuńczych.

Opieką domową zajmują się organizacje zapewniające taką opiekę, jak również domy opieki. Klient sam wybiera organizację udzielającą pomocy.

Opieka nad osobą starszą lub chorą
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie dodatkowe pokrywają koszty leczenia.

Ubezpieczenie podstawowe jest obowiązkowe.

Osoby bez ubezpieczenia mogą spodziewać się kar i muszą natychmiast zostać ubezpieczone.
Pomoc socjalna
Polacy zatrudnieni w Holandii nabywają prawa do tych samych świadczeń, z których na co dzień korzystają rodowici mieszkańcy tego kraju.

Osoby o niskich dochodach lub będący w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o przyznanie zasiłku socjalnego.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pomocy socjalnej państwa jest zameldowanie na terenie Holandii oraz posiadanie numeru BSN.
Zasiłek dla bezrobotnych
Aby uzyskać prawo do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych Werkloosheidswet (WW) trzeba przepracować w Holandii co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 9 miesięcy.

Minimalny okres wypłaty świadczenia trwa 3 miesiące. Przy dłuższym stażu pracy może on wynieść maksymalnie 38 miesięcy.

Bezrobotni w Holandii otrzymują do 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 177,03 euro na tydzień.
Zasiłek socjalny
Osoby nieposiadające prawa do holenderskiego świadczenia dla bezrobotnych, a będące jednocześnie w trudnej sytuacji finansowej mogą wystąpić o przyznanie zasiłku socjalnego - Wet werk en bijstand (WWB).
Mieszkanie socjalne
Gdy pracuje się oraz jest się zameldowanym w Holandii, można wystąpić o wynajem mieszkania socjalnego, bądź mieszkania z wolnego sektora - vrije sector huur woningen.

Mieszkania socjalne są tańsze od mieszkań z wolnego sektora, ale też z reguły zdecydowanie dłużej się na nie oczekuje, należą do spółdzielni mieszkaniowych.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny, który otrzymujemy automatycznie, kwartalnie, po urodzeniu dziecka. Przysługuje on również dzieciom nie urodzonym w Holandii, które mieszkają na jej terenie. Ubiegać się o ten zasiłek mogą również rodzice pracujący w Holandii, których dzieci przebywają w Polsce.

Kwota zasiłku jest zależna od wieku dziecka i oscyluje od 188,57 euro dla dzieci do 6-tego roku życia do 269,39 euro dla dzieci w wieku od 16-18-tego roku życia, na jedno dziecko.
Dodatek na dziecko
Otrzymuje się go równolegle z zasiłkiem rodzinnym.
Jest on wkładem do kosztów, jakie przeznacza się na wychowanie dziecka.

Jest przyznawany automatycznie, bądź trzeba samemu o ten wkład wystąpić za pośrednictwem belastingdienst.

Jego wysokość jest uwarunkowana od dochodu, ilości dzieci oraz ich wieku.
Przyznawany jest co miesiąc do 18-tego roku życia dziecka.
Zasiłek macierzyński
Na pieniądze od państwa może też liczyć przyszła matka. W trakcie urlopu macierzyńskiego należy się jej dodatek w wysokości uzyskiwanego dotąd wynagrodzenia.
Jest on jednak ograniczony limitem określonym na podstawie dziennej stawki, która wynosi 174,64 euro. W sytuacji, gdy matka zarabiała powyżej tej kwoty, jej dochody w czasie trwania urlopu ulegają zmniejszeniu.

Każdej ciężarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się 4 lub 6 tygodni przed wyznaczona datą porodu, oraz trwa 10 lub 12 tygodni po porodzie.

Zasiłek dla ojców
W przypadku mężczyzn istnieje także możliwość otrzymania zasiłku dla ojców (vadersverlof), który wynosi 2 dni po porodzie.
Karolina Chociej
Marta Załoga ;)
Full transcript