Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ukryty Internet - nowe podejście

Prezentacja przygtowana na potrzeby referatu Ukryty Internet - nowe podejście, wygłoszonego na ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, Ostromecko 8-9 X 2014
by

Natalia Pamuła-Cieslak

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ukryty Internet - nowe podejście

Ukryty Internet - nowe podejście
dr Natalia Pamuła-Cieślak (napa AT umk.pl)
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMKOgólnopolska konferencja naukowa
Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie WEB 2.0
Ostromecko, 8-9 październik 2014

Strony, pliki i inne, często wysokojakościowe informacje dostępne poprzez sieć WWW, których wyszukiwarki internetowe nie mogą, z powodów ograniczeń technologicznych albo nie chcą, z powodów uznaniowych, dodawać do swoich indeksów. (Ch. Sherman, G. Price, 2003)
Deep Web Sieć Głęboka
Strony wykreowane dynamicznie w wyniku wyszukiwania szczegółowego, prowadzonego przez wewnętrzne narzędzia wyszukiwawcze (M. K. Bergman, 2001)
Invisible Web + Deep Web
zasoby nieindeksowane z powodów technologicznych;
zasoby nieindeksowane z powodów uznaniowych;
bazy danych z interfejsem sieciowym, które muszą być przeszukiwane za pomocą narzędzi wyszukiwawczych dedykowanych specjalnie ich zawartości.
Ukryty Internet jest akademicki, a może nie warto o nim mówić?
Kognitywne spojrzenie na Ukryty Internet
Cognitive invisiblity (N. Ford, Y. Mansourian, 2006);
Problemem nie jest samo istnienie zasobów Ukrytego Internetu, lecz jest nim niewiedza użytkowników o kanałach dystrybucji informacji w Internecie, metodach docierania do nich i narzędziach ułatwiających ich wyszukiwanie (N. Pamuła-Cieślak, 2011);
Cognitive Invisible Web (J. Devine, F. Egger-Sider, 2014).
Ukryty Internet - terminologia i przyjęte definicje
Invisible Web Ukryty Internet
(Y. Mansourian, 2003)
Academic Invisible Web:

Część sieci WWW zawierająca wszystkie bazy danych i zbiory stosowne dla środowiska akademickiego, lecz nie wyszukiwane przez niewyspecjalizowane wyszukiwarki internetowe (D. Lewandowski, P. Mayr, 2006)
Plan prezentacji
Academic Web
niezwykle trudne jest określenie, która część Internetu o charakterze akademickim jest ukryta, a która powierzchniowa;
należy upowszechniać wszelkiego rodzaju informację akademicką, nie próbując rozdzielać jej na zasoby powierzchniowe i ukryte.
(D. Lewandowski, P. Mayr, 2006)
Ukryty Internet dziś i w przyszłości
Stałe czynniki
bazy danych
Sieci społecznościowe
czynnik ludzki w wyszukiwaniu;


Mobilny Internet
Semantic Web
cechy semantyczne wyszukiwarek
Zachowania i nawyki wyszukiwawcze
przywiązanie do marki wyszukiwawczej
Ukryty Internet nie jest user-friendly
wiele rozproszonych zasobów
limitowanie indeksowania
czynniki związane z rankingiem:
pozycjonowanie,
organizacja wyników;

bańka filtrująca, personalizacja
Facebook - nowy Google?
zanurzenie vs wykluczenie
problem indeksowania aplikacji
mobliny Internet jest społecznościowy
nowe wyszukiwanie
dzisiejsze wyszukiwarki a ontologie
wyszukiwanie i interpretacja danych
dużo rezultatów by wykorzystać niewiele
wyszukiwanie mam być proste i szybkie

wiele dedykowanych narzędzi
wiele kroków by zdobyć informację
Tradycyjne pojmowanie UI;
Nowe spojrzenie;
Ukryty Internet dziś i jutro:
stałe czynniki;
nowe technologie;
użytkownicy;
cechy UI.
świat informacji się zmienił;
zmienia się sposób dostępu do informacji;
nieindeksowane staje się indeksowane;
nowe przestrzenie niewidzialności.
Nowe spojrzenie na UI
Rozwiązanie?
Edukacja
brak motyacji by sięgać po więcej skoro ma się wystarczająco wiele
Full transcript