Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velfærdsteknologiske muligheder på psykiatriområdet, KL, 11. april 2013

Af Kasper Nizam - kn@sus.dk - Socialt Udviklingscenter SUS

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velfærdsteknologiske muligheder på psykiatriområdet, KL, 11. april 2013

Borgerlog Koordinering Velfærdsteknologiske muligheder Hvad taler vi om? Nedbryd murene!
Co-production - vi samskaber
Brugerindflydelse & bruger-frivillighed Strøomninger Digitaliseringsbølger
Arbejdskraftfrigørelse
Implementering
Borgernær it: Livskvalitet, selvhjulpenhed og læring "Det største sociale problem i dag" Smart home & Sundheds it Social it Mobile sociale medier & apps
it-ambassadorer
"Online buddies" & it-frivillige
Learning by doing-caféer
Smartphone er digital SKP'er
Håndholdt video-vejledninger
Skype-vejledning Brugernes behov & vores tænkning om it i centrum - hvad skal it bruges til? Øget fokus på koordinering i borgerforløb
FØP-reformens ressourceforløb og rehab-teams Innovationsstroømmen økonomisk pres Hvordan kan vi gøre hinanden bedre og bruge ressourcerne mere effektivt? Udfordring Ishockey assisting & ny incitamentstruktur?
Fremskudt koordinerende sagsbehandler Tæt brugerinvolvering i udviklingsprocessen
Logbog til egen tekst, foto og lyd - deling
Huskeliste - forslag til spørgsmål
Video: behandling og undersøgelse
Find nærmeste rådgivning
"Det sker" feed Kaptajn i eget forløb Sms KBapp til 1277 inspiration Tendenser - samlende plan for borger – borgers egen plan - et koordinationsomdrejningspunkt - Borgerlog'en gør det nemmere at koordinere indsatsen, og gør indsatsen mere overskuelig for borger - på psykiatriområdet social it
digital borger it
smart home
sundheds it
omsorgs- og plejeteknologi Social it Monarca - selvmonitorering Min vej - kriseplan app IT-rygsæk i Fremskudt Sagsbehandling IT-muligheder Borgerlog MemoActive: Selvhjulpenhed og kommunikation Digital dagstruktur
Full transcript