Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

monopolisation

No description
by

Serkan Sengul

on 8 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of monopolisation

MONOPOLISATION
INDEX
Properties of Monopoly
Firm Equilibrium in Monopol
Measuring Monopoly Power
Price Discrimination
Properties of Monopoly
Many buyers but only one seller
No close substitute

Less choice
High prices
Restricted output
Less consumer surplus
Asymmetric information
Productive inefficiency
Allocative inefficiency
Net welfare loss
Less employment

Firm Equilibrium in Monopol
Total Revenue - Total Cost
B
A
A'
B'
Şekle göre bir monopol firması için toplam hasılat ve toplam maliyet eğrileri çizilmiştir. Buna göre toplam kar aşağıdaki gibi ifade edilir.
Toplam kar=Toplam Hasılat-Toplam Maliyet

Bu durumda TR=TC olan a(c) ve b(d) noktalarında firma başabaş noktasındadır. a(c) noktası, firmanın kara geçiş noktası iken b(d) noktası ise firmanın zarara geçiş noktasıdır. Bu noktalarda toplam kar sıfırdır (TP=0).
Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu IABI(IA'B'I) aralığında firmanın karı maksimumdur.
3 birimlik üretim düzeyi, toplam karı maksimum yapan üretim düzeyidir.
Marginal Revenue - Marginal Cost
Şekle göre kar maksimizasyonu marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada sağlanır (MR=MC). Ayrıca kar maksimizasyonunun sağlanabilmesi için MC eğrisinin eğimi pozitif olmalıdır.
MR'nin MC'yi kestiği A noktasında denge kurulur ve bu noktada Q(1) kadar üretim yapılır.
Denge noktasından talep eğrisine gidilir ve satış fiyatı (P) bulunur.
P. Q=TR (toplam hasılat) bulunur.
Denge noktasından AC (ortalama maliyet) eğrisine gidilirse maliyet fiyatı bulunur.
P'. Q=TC (ortalama toplam maliyet) bulunur.
Bu durumda NKLP(1) dörtgeninin alanı AR-AC'yi verir yani dörtgenin alanı monopolün toplam kar düzeyinin gösterir (taralı bölge).
3. Monopol (Tekelci) Gücünün Ölçülmesi
Lerner
I
ndex
is used to calculate monopoly power
4. Monopolde Arz Eğrisinin Olmaması
Monopol piyasası tam rekabet piyasasından farklıdır. Monopolde fiyat ile marjinal hasılat birbirine eşit değildir.
Bu nedenle monopol piyasalarında aynı fiyattan farklı miktarlarda mal üretilebilme veya aynı miktar malın farklı fiyatlardan satılabilme imkanı vardır.
Bu kapsamda monopol piyasalarında üretim miktarı ile fiyat arasında rasyonel bir ilişki mevcut değildir. Dolayısıyla da arz eğrisi
çizilemez
.
Price Discrimination
Fiyat farklılaştırmasında amaç, monopolcü karını artırabilmek ve tüketici rantını olabildiğince azaltmaktır.
Fiyat farklılaştırmasının gerçekleşebilmesi için piyasanın, talep esneklikleri farklı alt piyasalara bölünebilmesi gerekir.
5.1. Birimler Arası Fiyat Farklılaştırması (1. Derece Fiyat Farklılaştırması)
Monopolcünün, ürettiği malın her birimini tüketicilerin satın almaya razı oldukları en yüksek fiyattan satmasıdır.
Örneğin, bir köyde bir doktorun tanıdığı her kişiye farklı fiyat uygulamasıdır.
Bu uygulamaya aynı zamanda
tam fiyat

farklılaştırması
adı verilir.
5.2. Miktarlar Arası Fiyat Farklılaştırması (2. Derece Fiyat Farklılaştırması)
Monopolcünün ürettiği malın miktarlarını ayrıştırarak çeşitli fiyatlardan satmasıdır. Başka bir ifadeyle satın alınan mal miktarına göre farklı fiyat uygulanmasıdır.
Bir simitçinin sabahları simitin tanesini 0.5 TL'den satarken öğleden sonra 3 simiti 1 TL'den satması buna örnektir.
Benefits of Monopoly
Exploit economies of scale

Dynamic efficiency

Avoidance of duplication of infrastructure

Revenue
1. Aşağıdakilerden hangisi katı (doğal) tekel niteliğinde bir piyasadır?

A)
Elektrik üretimi
B)
Elektrik iletimi
C)
Demir-çelik üretimi
D)
Telekomünikasyon hizmetleri
E)
Sigortacılık hizmetleri
B
2.
Bir monopolcü Qbirim mal arz ettiğinde piyasada oluşan fiyat P=10-Q olmaktadır. Monopolcünün marjinal maliyeti 2 TL'dir ve üretim yaptığı takdirde lisans ücreti olarak devlete 18 TL ödemesi gerekmektedir.
Buna göre monopolcünün, karını en yükseğe çıkarmak için kaç birim üretim yapması gerekir?
A)
6
B)
4
C)
3
D)
2
E)
0

E
3. Tekelci gücün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Firmanın fiyatını marjinal maliyetin üzerinde belirleme kabiliyetidir.
B)
Firmanın marjinal maliyetini marjinal hasılatına eşit yapabilme kabiliyetidir.
C)
Firmanın fiyatını marjinal maliyetine eşitleyebilme kabiliyetidir.
D)
Firmanın fiyatını ortalama değişken maliyetinin üzerinde belirleyebilme kabiliyetidir.
E)
Firmanın mutlak değer olarak arz esnekliğini 1'den büyük olduğu fiyat (miktar) bölgesinde faaliyet gösterebilme kabiliyetidir.
A
4. Satın alınan mal miktarı değiştikçe farklı fiyatın uygulandığı fiyat politikasına ne ad verilir?

A)
1. dereceden fiyat farklılaştırması
B)
2. dereceden fiyat farklılaştırması
C)
3. dereceden fiyat farklılaştırması
D)
İki kısımlı fiyatlandırma
E)
Marj fiyatlaması
B
5. Fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada üretim yapan tekelci bir firmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Tekelci firma, karını maksimize etmektedir.
B)
Tekelci firma, karını minimize etmektedir.
C)
Tekelci firma, pozitif kar elde etmektedir.
D)
Tekelci firma, kar maksimizasyonu yapmamaktadır ve karını maksimize edebilmek için üretimini azaltmalıdır.
E)
Tekelci firma, kar maksimizasyonu yapmamaktadır ve karını maksimize edebilmek için üretimini artırmalıdır.
D
Slaytımda anlatımı daha da somutlaştırmak ve görselleştirmek aynı zamanda öğrenmeyi kalıcı hale getirmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin uzaktan eğitim programları kapsamında hazırlanmış olan yukarıdaki videoya yer vermekte fayda görmekteyim.
Desteğiniz için teşekkürler...
Barriers to entry: Capital costs, economies of scalde, legal barriers, marketing barriers

Costs of Monopoly
Three types and degrees of discrimination
Full transcript