Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inwentaryzacja podziemnego uzbrojenia terenu.

Plan i założenia pracy inżynierskiej. Grzegorz Nowosad, Tomasz Słowikowski
by

Tomasz Słowikowski

on 9 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inwentaryzacja podziemnego uzbrojenia terenu.

INWENTARYZACJA
POWYKONAWCZA UZBROJENIA
PODZIEMNEGO TERENU

Autorzy:
Grzegorz Nowosad
Tomasz Słowikowski Cel pracy Dlaczego ten temat? WKŁAD WŁASNY: Spis treści: Celem pracy jest prezentacja i szczegółowa analiza poszczególnych elementów całego procesu inwentaryzacji elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Problem zostanie zobrazowany na bazie konkretnej inwestycji realizowanej w powiecie lubelskim, którą jest dom jednorodzinny wraz z wszystkimi przyłączami oraz przydomową oczyszczalnią ścieków.

od początku zainteresowanie praktycznym tematem
rozszerzenie wiedzy teoretycznej o tym częstym rodzaju zleceń geodezyjnych
możliwość przeanalizowania całego procesu - od momentu zlecenia do momnetu przygotowania gotowego operatu
przydatność w późniejszej pracy
Wkładem własnym w pracę będzie pomiar inwentaryzacyjny oraz opracowanie wyników pomiaru przyłączy (wodnego, gazowego, elektrycznego, przydomowej oczyszczalni ścieków) do budynku jednorodzinnego położonego w powiecie lubelskim.

Efektem końcowym będzie operat gotowy do przekazania do zasobu. 1.WSTĘP
2.PODSTAWA PRAWNA INWENTARYZACJI UZBROJENIA PODZIEMNEGO TERENU
2.1.Ustawa z dnia 17.05.1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
2.2.Rozporządzenia
2.3.Instrukcje i wytyczne
3.METODY GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU
3.1.Metody bezpośrednie
3.2.Metody pośrednie
3.3.Metody pomiarów wysokościowych
4.METODYKA INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU
4.1.Zgłoszenie pracy geodezyjnej
4.2.Wywiad terenowy i sporządzenie mapy wywiadu terenowego
4.3.Pomiar aktualizacyjny
4.4.Opracowanie wyników pomiarów
4.4.1.Winkalk
4.4.2.Mikromap
4.5.Sporządzenie operatu
- sprawozdanie techniczne
- szkic osnowy
- szkic z inwentaryzacji powykonawczej
- mapa
4.6.Przekazanie operatu do ODGK celem kontroli
4.7.Przyjcie operatu do zasobu
5.ZAKOŃCZENIE
6.BIBLIOGRAFIA
Bibliografia (m.in): - Ustawa "Prawo geodezyjne"
- Rozporządzenia
- A. Jagielski, B. Marczewska, "Geodezja w gopodarce nieruchomościami", Kraków 2010;
- J. Lamparski, K. Świątek, "GPS w praktyce geodezyjnej", Katowice 2007;
- red. J. Beluch, "Ćwiczenia z Geodezji I", Kraków 2007;
- A. Sikora, "Vademecum prawne geodety", Katowice 2010;
- A. Jagielski, "Geodezja I", 2005;
- J. Beluch, "Ćwiczenia z Geodezji II", 2008;
- J. Gocał, "Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 3", 2010.
- Instrukcja0 programu WINKALK, MIKROMAP

i inne...
Full transcript