Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ochrona żywności i wody w przypadku zagrożeń

No description
by

Anna Tyburska

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ochrona żywności i wody w przypadku zagrożeń

Ochrona żywności i wody w przypadku zagrożeń. Ochrona żywności hermetyzację pomieszczeń,
przechowywanie w szczelnych pojemnikach ( z szkła, metalu, itp.)
wymianę zapasów na świeże
zabezpieczenie wody z zbiornicach wolnych ( studnie, pompy, itp. należy zakrywać drewnianymi pokrywami, foliami). Przyczyny skażeń: -promieniotwórczo,
-biologicznie,
-chemicznie
Środki chemiczne mogą wnika do wntrza produktów żywnociowych i tym samym sprawiać, że staj się one nieprzydatne do spożycia i trzeba je zniszczy.
Spożywanie pokarmów poddanych takim procesom może w póniejszym okresie doprowadzi nawet do śmierci. Postępowania ze skażoną żywnością i woda: Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i paszy: odprowadzanie do wody (lub gruntu) wyłcznie ścieków oczyszczonych,
stosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym wyłącznie środków ulegających szybkiej biodegradacji,
odizolowanie wysypisk śmieci i hałd odpadów przemysłowych od wód podziemnych,
odsalanie i oczyszczanie wód odprowadzanych z kopalni oraz z ulic. dezaktywacja usuwanie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze przez:
-osadzanie płynów,
-usuwanie z tłuszczów utwardzonych górnej warstwy,
odkażanie wody przez:
-filtrację,
-chlorkowanie ,
-gotowanie przez 1,5-2 godz..
dezynfekcję gromadzenie zapasów w specjalnie przystosowanych budynkach,
wzbogacanie gleby w wapń i potas,
nawadnianie, spulchnianie i nawożenie środkami azotowo-fosforowymi, upraw skażonych środkami chwastobójczymi, Ochrona wody
Full transcript