Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG PAGMAMARKA

No description
by

Camille Ross Ann Rudio

on 20 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG PAGMAMARKA

ANG PAGMAMARKA
(Highlighting)

Ano ang pagmamarka?
> Paraan na ating ginagawa upang mapadali natin matandaan at maunawaan ang ating binasa.

> Ito rin ang mabisang paraan upang hindi mawaglit sa ating isipan at paningin ang mga keywords na dapat tandaan.

> Mabisa ito para sa pagrerebyu, pananangguni, at muling pag- basa (re-reading) Cruz(2004)
Mga Dahilan Sa Pagmamarka
1. Salitang nakapagpapamulagat ng ating sensibilidad.

2. Salitang nagbibigay ng mga bagong impormasyon.

3. Salitang nakapaglilinaw ng mga isyung nais masagot.

4. Salitang nakasentro sa diwang gustong mabatid.
Anu-ano ang Minamarkahan?
1. Ang mga (content words) at (keywords)

2. Mga pangalan ng tao

3. Pangyayari na mahirap nating matandaan

4. Mga teorya

5. Mga kaisipang inilantad ng materyal sa atin.


6. Mahalagang puntos, paksang pangungusap,
mga susing pangungusap at salita.

7. Talataang nag-iisa-isa, nag-eenyumereyt o bumabanggit ng proseso o mga hakbang.

8. Idinagdag na sariling komentaryo, tanong at adisyonal na impormasyon.

9. Mga talang marginal.

Ano ang Talang Marginal ?
> Ito ang mga simbulo, salita, o drawing na nakatala sa gilid o margin/ palugit ng pahina na ginagamit ng sanay na sa gawaing pagmamarka.

> Wala itong format o formulana sinusunod at maaaring sariling likha lamang ng gumagawa nito ang mga simbulo upang madaling matandaan at maunawaan ang mga detalye sa binabasa.
Inihanda ni: Camille Ross Ann D. Rudio
CpE-E02

D. PAG-ANGKIN/PANGHIHIRAM
Propesor Florentino H. Hornedo
-Dapat daw ay tawagin itong PAG-AAMPON ng salita at hindi panghihiram; sapagkat, ang anumang bagay raw na hinihiram ay sinasauli.
Bakit nga ba tayo nanghihiram?
a. Wala tayong pantawag na mga bagay, kaisipan, karunungang hindi sa atin nagmula.
Hal. computer, internet, modem, e-mail, brainstorming, cellphone, keyboard, software, sensor, atbp.
b. Wala tayong katutubong panumbas o katumbas na salita para sa salitang hiniram.
Hal. proton, neutron, spaghetti, atbp.
c. Magpalawak ang ating talasalitaan
d. Dahil sa ang wikang Filipino ay isang buhay at dinamikong wika, patuloy tayo sa panghihiram upang maragdagan ang ating bokabularyo.
g. Upang magamit natin ang mga salitang hiram sa pakikipagtalastasan; pasulat man o pasalita.
* ANG PANGHIHIRAM NG MGA IMPORMAL NA EKSPRESYON TULAD NG MGA SUMUSUNOD:
Alright!, Ouch,! Yeah!, atbp.
E. PAGLIKHA
-Ginagamit ayon sa pangangailangan ng mga tao at katagalan ay lumilipas din.
Hal. Punlay (sperm), Hatinig (telepono), Hatidwad (telegrama)
Salvador
-Mahirap masumpungan kung saan nga ba nagmula ang salitang slang o balbal.
Bulanos
-Ang salitang balbal ay Tagalog na bersyon ng Slang.
*BALBAL - salitang Tagalog na nangangahulugang grupo ng mga salita na hiniram sa wikang banyaga na ginagamit ng mga taong may mababang pinag-aralan.
smithhaotu.info/tags/ang-salitang/
-Ang Tagalog islang ay patuloy sa paglago at pagsibol. Ang buhay nito ay depende sa kung paano ito nilikha at kung gaano ito kadalas gamitin.
Sandalangin
Ni
Joey Arrogante

Wow! Pare
Dyahi talaga
Ang bigat!
Ng atraso ko sayo
Alaws kasing bread
Pang-score ng damo
Kaya nadodobol-kros kita
Nang dumaan ka, kasama ng mga sikyu,
Bumahag ang buntot ko
Baka kasi mahalata nila
Kaya inisnab kita
Sori Boss!
Patawad
...
Mga Konklusyon:
1. Bagamat may tatlong grupo ang mga lumilikha ng salitang-balbal: taong-kanto, bakla at mga konyo, hindi nangangahulugan na ang proseso ng kanilang paglikha ay exklusivo sa kani-kanilang pangkat.
2. Masasabing ang proseso ng paglikha ay inklusivo sapagkat anuman ang proseso ng paglikha ng salitang-balbal ay nagaganap sa anumang uri ng tao: edukado man o hindi, dahil dito, bukod sa nabanggit na, may mga tinatawag na mga tagapagsalitang superior,/inferior, civilizado/di-sivilisado, atbp.
3. May malaking kinalalaman sa paglikha ng salita ang katangian ng tagalikha sa sarili na proseso.
4. Ayon sa teorya ni Zorc sa kanyang Coming to Grips w/ Tagalog Slang na nagpapaliwanag sa mga proseso sa pagbuo ng mga likhang-salita ng mga kabataan ay may siyam na paraan.
Siyam na paraan:
1. paghihiram ng mga salita
2. pagbibigay ng bagong kahulugan
3. paglikha
4. paggamit ng bilang o numero
5. paglalaro sa mga salita
6. metatesis
7. pagpapaikli
8. akronim
9. pagkokumbinasyon ng mga wika
Hal. chuvanes, eklavu, babuz, charuf, atbp.
F. PAGHAHALO
- Dalawa o higit pang pinaikling anyo ng mga salita ang pinaghahalo upang bumuo ng isa pang salitang magtataglay ng pinaghalong kahulugan ng lahat ng mga salitang pinaghanguan ng mga pinaikling anyo. Sa paraang ito walang salita ang ginagamit ng buo.
Hal. Banyuhay (Bag Anyo ng Buhay), Sayawit (Sayaw at Awit), atbp.
Salamat sa pakikinig ! :)
Sa aking pagkakaintindi:
Wow! Pare nakakahiya talaga, ang laki ng atraso ko sayo. Wala na kasi ako makain, kahit pang mariwana wala rin. Kaya na traydor kita, nung dumaan ka kasama ng mga gwardiya. Naduwag ako magpakita baka mahalata nila na boss kita. Sori Boss! Pasensya...
Full transcript