Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Uri ng Kumpas sa Pagbigkas ng Tula at Talumpati

No description
by

Inna Dominique Piencenaves

on 13 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Uri ng Kumpas sa Pagbigkas ng Tula at Talumpati

Mga Uri ng Kumpas sa
Pagbigkas ng Tula
at Talumpati Paturong Kumpas Kumpas na Paturo Ginagamit and hintuturo sa pagturo ng mga bagay Kumpas na ang Palad ay Nakataob Ito ay nagpapakita ng pagtanggi Kumpas na Parang may Hinahati Mula sa gitna ay patungo sa magkabilang direksyon ang kamay Kumpas na Pasuntok Nagpapahayag ito ng galit o matinding damdamin Palad na Nakatiya Nagpapakita ito ng pagtanggap at positibong ideya Pagkumpas Ang pagkumpas ay nakatutulong sa pagbibigay-diin sa ideyang nais ipahatid ng mananalumpati. May tatlong bahagi ang pagkukumpas: Paghahanda, Pagkumpas, at Pagbalik ng Kamay Palad na Bukas at Marahang Ibinababa Mababang uri ng kaisipan o damdamin Nagpapakilala ng pangduduro, pagkagalit, at panghahamak Nakabukas na Palad na Magkalayo ang mga Daliri at Unti-unting Ititikom Nagpapahiwatig ng matimping damdamin ang uring ito Nakaharap sa Madla, Nakabukas ang Palad Ipinahihiwatig nito angpagtanggi, pagkabahala atpagkatakot. Kumpas na Pahawi o Pasaklaw Ito’y nagpapahayag ng pagsaklaw ngisang diwa, tao o pook. Marahang pagbababa ng dalawang kamay Ito’y ginagamit sapagpapahiwatig ng kabiguan okawalan ng lakas. Mga Dapat Tandaan sa Pagkumpas 1.Dapat na galing sa kalooban ang natural na pagkumpas. 2.Dapat na ibagay sa mga salitangbinibigkas ang pagkumpas. 3.Ang bisig at sikong tuwid na tuwiday hindi makapagdaragdag ng diin. 4.Ang pagkumpas ay dapat na una kaysa pananalita. 5. Ang pagkumpas ay nagsisimula sa balikatat at nagtatapos sa
dulo ng daliri. 6. Hindi dapat gumamit ng napakaraming kumpas o kaya ay wala ni isa man. 7. Ang pasulpot-sulpot na napakaraming kumpas ay nakababawas diin. 8. Dapat na may hangganan ang paggalaw ng kamay. Hindi dapat iunat ang kamay nang malayung malayo sa tagiliran kapag kumukumpas. Ang kamay ay di dapat sumakop sa kabilang hati ng katawan kapag kumukumpas. 9. Hindi dapat isagawa ang pagkumpas na parang nagwawalis. 10. Kapag nauuna ang kanang paa sa pagtayo, ang kanang kamay ang gamitin sa pagkumpas, kapag nauuna ang kaliwang paa, ang kaliwang kamay ang gamitin sa pagkumpas, at k apag dalawang kamay ang ginagamit, dapat namagkapantay sa pagkakatayo ang mga paa. Pansariling Pagaaral "Self-mentoring" pinakamabisa na pagtuturo-ang sarili
ang pinakamahusay na titser ay ang sarili ay mo. Paano ito magagawa? 1. Kumuha ka ng salamin na sukat mo o kasukat ng tao
2. Humarap sa salamin tuwing ikaw ay magsasalita
3.Humarap ng bahagya at makikita kung ikaw ay komportable o hindi ang kabuuang itsura mo ay pagmasdan at suriin sa harap ng salamin Mga sumusunod na anggulo kaugnay
ng iyong pagdedeliber sa iyong talumpati: 1. Pag-ooras - Ikaw ba ay lagpas sa oras o kulang sa oras? sabi nga ng isang tanyag na announcer na si Jhonny De Leon -

"Pulutin ang mabuti, ang masama'y iwaksi!" Ang FEEDBACK ng ibang tao amg maaring makatuloing tungo sa ating paglago. Pagkukwento - isang sining 1. pumili ng kwentong angkop sa makikinig. May mga paksang higit na bagay sa tamang tagapakinig 2. maging handa sa pagsasalaysay ng kwento ayon sa wastong pagkakasunod-sunod 3. paggamit ng props o larawan 4. magkaroon ng vocal variety 5. mahusay ng eye contact sa nakikinig 7. iwasan ang paggamit ng mga salita tulad ng tapos, pagkatapos, saka, parang, eh, etc. 6. wastong paggamit ng salita Source: http://www.scribd.com/doc/47459024/talumpati-kumpas-2 4. Pangwakas - Paano mo wawakasan ang iyong paksa 5. Biswal - Anong mga larawan/Biswal ang maari mong gamitin? 3. Katawan - Paano idedebelop ang ganitong paksa? Ano ang patunay na dapat mong banggitin? 2. Panimula - Paano ba ang magandang paraan ng pagsisimula ng isang talumpati?Ano ang biro o kawikaan ang maaring gamitin?
Full transcript