Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 2014 ОНД ХИЙХЭЭ

No description
by

tuukaa tuka

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 2014 ОНД ХИЙХЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
С.ЭРДЭНЭ /Ph.D/
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

АГУУЛГА
НЭГ. Хүн амын хөгжлийн чиглэлээр
2014.04.25

НЭГ. Хүн амын хөгжлийн чиглэлээр

ХОЁР. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр

ГУРАВ. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр

I. Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах цогц бодлого
Хүн амын хөгжлийн талаар
баримтлах бодлогын төслийг
II. 2014 он- Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил

Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийг байгуулж олон улсын жишигт нийцсэн стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх, гэр бүлийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулж бүх шатны сургалтын төлөвлөгөөнд оруулах

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн барихаар Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэцүүлэн дэмжүүлж, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтоод байна
III. “Залуучуудын хөгжил 2013-2017” төсөл
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
залуучуудын хөгжлийн асуудлаар үндэсний хэмжээнд бодлого боловсруулах,
түүнийг хэрэгжүүлэх,
дэмжлэг үзүүлэх,
хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Залуучуудын асуудлаарх Үндэсний хороо байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг 2013 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, Засгийн газраас Залуучуудын асуудлаарх
Үндэсний хороо
байгуулах шийдвэрийг гаргасан.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг,
Люксембургийн Засгийн газар,
НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр мэдлэг, чадвартай, хариуцлагатай, өөртөө итгэх зан үйл бүхий амьдралын ур чадвартай залуучуудыг төлөвшүүлэх зорилго бүхий
“Залуучуудын хөгжил 2013-2017”
төслийг хэрэгжүүлж байна.

Төсөлд:
Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Орхон, Өмнөговь, Увс, Ховд аймаг
Нийслэл Улаанбаатар хот хамрагдана.

IV. Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги
“Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2013 оны 12 сарын 14-ний өдрийн Засгийн газрын 416 тоот тогтоолоор батлагдсан.


VI. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Эрхийг бодит болгох” 2013-2022 оны Инчеоны стратеги
"Үндэсний Зөвлөлдөх Хороо"-г байгуулан ажиллуулах МУ-ын Засгийн газрын шийдвэр гарсан

НҮБ-ын Ази, Номхон далайн нийгэм, эдийн засгийн хорооноос зарлаж буй гурав дахь Арван жилийг албан ёсоор хүлээн авах ёслол, уулзалт семинарыг зохион байгууллаа.
ХОЁР. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр
Шинэчлэлийн Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх асуудал тусгагдсан.
2013 онд хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр
Нэн ядуу өрхийн гишүүдэд хүнсний талон олгох ажлыг амжилттай хэрэгжүүллээ
II. Нийгмийн халамжийг
зайлшгүй
хүртэх иргэдийг:
-
Оновчтой тодорхойлох
,
- Өрхийн амьжиргааны түвшний
цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх
зорилгоор
2013
онд зохион байгуулсан.

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох
судалгаанд
Улсын хэмжээний
768,263
өрхөөс
720,800
өрхөд зочилсноос
684,407
өрхөөс асуулга бүрэн авч нийт өрхийн
90,1
хувийг хамрууллаа.

Судалгааны үр дүнг үндэслэн амьжиргааны түвшингээс хамаарсан
нийгмийн үйлчилгээг хаягласан эзэнд нь хүргэх
боломж бүрдэнэ.

Мэдээллийн санг цахим хэлбэрт оруулах ажлыг бид одоо хийж байгаа ба салбар дундын цахим мэдээллийг санг
орон нутгийн удирдлага, холбогдох хүмүүс хэрхэн ашиглах журмыг
гаргах болно.

ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс ядуурлын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, ядуурлыг бууруулах чиглэлээр сүүлийн 15 жилд хийгдсэн ажлын үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар судалгаа хийж, судалгааны дүнгийн талаар Засгийн газрын хуралдаанаар танилцуулсан.

Үүний дагуу Монгол Улсад ядуурлыг тууштай бууруулах талаар Засгийн газраас баримтлах урт хугацааны стратегийг боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Хөдөлмөрийн сайдаар ахлуулан 29 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулаад байна.


ГУРАВ. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр
Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжих ажлыг эрчимжүүлэхийг Засгийн газраас зорьж байна

НД-тай холбогдох хууль тогтоомжийг шинэчлэх, хувийн тэтгэврийн даатгалыг улсын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны нэмэлт давхарга хэлбэрээр хөгжүүлэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус секторт ажиллагчдад зориулсан тэтгэврийн даатгалын тусгай сан, хөтөлбөрийг бий болгох, ирээдүйн тэтгэврийн нөөц санг байгуулах

Хэрэглээний үнийн индекс, инфляцийн түвшинтэй уялдуулан тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүллээ, Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсөвт
90 орчим тэрбум
төгрөгийг нэмж тусгуулсан.

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр:
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх асуудал Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан.
Уг зорилтын хүрээнд “
эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги
” -ийг боловсруулан Засгийн газраар батлуулсан.

Шинэчлэл:
- Эрүүл мэндийн даатгалын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх,
- Даатгуулагчийн эрхийг хамгаалах,
- Тэдний хэрэгцээнд нийцсэн чанартай үйлчилгээг хүргэх,
- Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагыг бие даалгах,
- Эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын чиг үүргийг тодорхой болгох замаар
даатгалын
тогтолцоог шинэчлэх
асуудлыг “
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль”-
ийн
шинэчилсэн
найруулгын төсөлд тусгаж УИХ-д өргөн бариад байна.

Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус секторт ажиллагчдын нийгмийн даатгал
Монгол Улсын Их Хурлаас 2009 оны 39 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:
- Малчид,
-Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид,
-Албан бус секторт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах тэдгээрийн ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах чухал шаардлагатай юм.

Малчдын нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдлыг сүүлийн
5
жилээр үзвэл
Хамрагдвал зохих нийт малчдын
4,3-6,3
хувь,
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн
14,7-20,5
хувь нь сайн дурын даатгалд хамрагдсан байгаа нь
хангалтгүй
үзүүлэлт юм.


Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай
2013 онд
хүсэлт гаргасан
494,8 мянган
иргэн бүртгэлд хамрагдсанаар одоо авч байгаа болон ирээдүйд тогтоогдох тэтгэврийн хэмжээ нь нэмэгдэх нийгмийн хамгааллын томоохон арга хэмжээ боллоо
2014
онд журамд өөрчлөлт оруулж
1991-1994 онд 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй
27 жил ажилласан эмэгтэйчүүд,
32 жил ажилласан эрэгтэйчүүд,
Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлөөр эрт тэтгэвэр тогтоолгосон
нийт 41мянга
орчим иргэний ажилласан хугацааг
7
х
үртэл жилээр нэмэгдүүлэн тооцох боломжтой боллоо.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
www.khun.gov.mn
УИХ-аар хэлэлцүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
2014 оны I-ний улиралд
Засгийн газраар хэлэлцүүлэх
Хүн амын хөгжлийн цогц бодлогын төсөлд хүүхэд, өсвөр үе, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, үндэсний цөөнх, угсаатны бүлгийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр тусгайлсан зорилго, зорилтуудыг тусган ажиллаж байна
“Ахмад мэргэжилтнүүдийн үндэсний сүлжээг зохион байгуулж тэдний мэдлэг, туршлагыг залуу үед өвлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”
-ийг боловсруулан ажиллаж байна
V. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчны шинэчлэл
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг шинэчлэн найруулж, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төслийг бэлтгэж Засгийн газар, Улсын Их Хурлын чуулганы хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээ 103,6 мянган төгрөгөөс 115,0 мянган төгрөг болгон нэмэгдүүллээ.
ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАГСАДЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ
Богино хугацааны мэргэшүүлэх сургалтанд 40 гаруй албан хаагч ХАХНХЯ, харьяа агентлагуудын хүний нөөцийг:

Гадаад улсад зохион байгуулсан хурал, семинарт - 49
сургалтад - 14
Туршлага судлах аялал, уулзалтад нийт 155 албан тушаалтныг оролцууллаа.

Удирдлагын академийн магистрын ангид нийтдээ 150 албан хаагчийг магистрын хөтөлбөрт хамруулсан.
Салбарын ажилтны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд
ХАХНХ-ын салбарын ажилтнуудыг орон сууцжуулах хөтөлбөр
10 аймаг, таван дүүргийн нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнуудыг шинэхэн орон сууцтай болгох ажлын гараа Их эзэн Чингис хааны өлгий нутаг Хэнтий аймгаас амжилттай эхэлсэн

2013 онд нийгмийн хамгааллын салбарын 300 орчим ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн орон сууцжуулах хөтөлбөрт хамруулсан.
2014 онд 11 аймаг, дөрвөн дүүргийн нийт 300 гаруй ажилтан, албан хаагчийг орон сууцжуулах төлөвлөгөөтэй байна
Налайх дүүрэгт нийгмийн даатгалын хэлтсийн байр

Хан-Уул дүүрэгт нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн байр

Эрдэнэт хотод Орхон аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс маань шинэ байртай болоод байна.
Нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн бие даасан ажлын байртай болох

ХАХНХЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд нийт 20 зорилт, 42 арга хэмжээ тусгагдсан

Өнөөдрийн байдлаар 5 арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангасан ба биелэлт 60,2 хувьтай байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон үйл ажиллагаанаас гадна хариуцах асуудлын хүрээний
40
асуудлыг санаачлан боловсруулж шийдвэрлүүлэхээр Засгийн газарт оруулсан бөгөөд үүнээс
38
-г нь шийдвэрлүүллээ.
Full transcript