Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Infobeheer 4.10 Zakelijke dienstverlening onder het vergrootglas

No description
by

F.O. Kalsbeek

on 7 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Infobeheer 4.10 Zakelijke dienstverlening onder het vergrootglas

https://insights.abnamro.nl/visie-op-sectoren/
De branche
korte beschrijving van de activiteiten van de beroepsgroep
Trends en ontwikkelingen
uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen
Visie
Wat staat deze beroepsgroep te wachten?
Rapporten over:
- woningcorporaties
- makelaars in onroerend goed
- woningbouw
- uitzendbureaus
en een samenvattend overzicht van de gehele
- zakelijke dienstverlening
Bronnen

https://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/
Marktonderzoeker
Beroepsprofiel marktonderzoeker

Een Marktonderzoeker doet onderzoek naar verschillende (potentiële) markten of klanten. Hij onderzoekt producten, trends, klanttevredenheid, de onderliggende behoeften van klanten en het imago van het bedrijf; dus alle factoren die de vraag naar een product beïnvloeden. Het doel is het maken van een betrouwbare objectieve analyse. Een Marktonderzoeker kan in dienst zijn van een marktonderzoeks- of reclamebureau en onderzoek uitvoeren in opdracht van verschillende bedrijven. Hij kan ook werkzaam zijn op een marketing- of onderzoeksafdeling van een bedrijf en de afzetmarkt, producten of diensten van zijn eigen werkgever onderzoeken.

Bij het begin van een marktonderzoek legt de Marktonderzoeker contact met de opdrachtgever. Naar aanleiding van dit gesprek formuleert hij een onderzoeksvraag en komt hij met een onderzoeksvoorstel. De Marktonderzoeker kiest dan de beste onderzoeksmethode, bijvoorbeeld een telefonische of schriftelijke enquête. Vervolgens bekijkt hij wat een geschikte, representatieve onderzoekspopulatie is. Daarna zal hij een vragenlijst (laten) opstellen.

De Marktonderzoeker beoordeelt de verkregen onderzoeksinformatie en beschrijft deze met behulp van tabellen en grafieken. Deze analyse verwerkt hij in een rapport, evenals zijn conclusies en aanbevelingen. Deze zal de Marktzonderzoeker bespreken met zijn opdrachtgevers of de marketingafdeling van zijn bedrijf. Het bedrijf of de opdrachtgever kan er vervolgens voor kiezen om marketingplannen aan te passen.

De Marktonderzoeker is ook verantwoordelijk voor de financiële kant van het onderzoek. Hij moet een inschatting van de kosten maken en de begroting in de gaten houden.

Marktonderzoek

Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek waarbij informatie wordt verzameld over (mogelijke) markten of klanten. In principe kan iedereen marktonderzoek doen: studenten, ondernemers, leden van verenigingen en ieder ander die meer wil weten over een markt of marktsegment. Wie wil komen tot objectieve en betrouwbare resultaten doet er goed aan om zich de basiskennis van het vak eigen te maken. Belangrijke vaardigheden bij het doen van marktonderzoek zijn de vaardigheid om een onderzoeksvraag te formuleren en te vertalen in deelvragen, het bepalen van de onderzoekspopulatie, het beoordelen van de representativiteit van het onderzoek, kennis van het opstellen van vragenlijsten, het vermogen om de kwaliteit van de verkregen data te beoordelen, het kunnen werken met tabellen en grafieken en het beschrijven van de onderzoeksresultaten.

Marktonderzoek moet niet verward worden met marketingonderzoek. Hoewel beide termen veel op elkaar lijken, verwijst marketingonderzoek naar de activiteiten die door marketingwetenschappers ondernomen worden. Bij marketingonderzoek draait het om marketing in het algemeen, en niet zoals bij marktonderzoek om concrete producten of diensten.

Het marktonderzoek is één van de essentiële elementen van marketing en dient als uitgangspunt voor elk er op volgend marketing- en communicatiebeleid. Het begrip kan gedefinieerd worden als: "Het aanwenden van subjectieve en objectieve onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen en te analyseren. Deze informatie vormt de basis om een marketingstrategie te definiëren en te evalueren." Die informatie heeft in het algemeen betrekking op de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.

Het marktonderzoek is de eerste stap die voorafgaat aan elke beslissing. Haar functie als informatiebron is slechts doeltreffend als ze de betrokken onderneming of organisatie in staat stelt beslissingen door te drukken op het vlak van marketingstrategie. Het onderzoek loopt door gedurende het hele marketingproces: in elk stadium worden de reacties van het doelpubliek geanalyseerd om het beleid indien nodig te kunnen bijsturen.
Full transcript