Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Davaa Tseren

on 31 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт гэж юу вэ? Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт нь компанийн хэмжээ эсвэл төрлөөс хамаарахгүйгээр хэрэглэж болох стратеги төлөвлөлт, удирдлагын систем юм.

Уг систем нь
- Компани эрхэм зорилго болон алсын хараагаа боловсруулах болон тогтмол эргэж харахад тусладаг,
- Компанийн бизнес үйл ажиллагааг стратегитэй уялдуулах арга хэрэгсэл болдог,
- Компанийн дотоод болон гадаад харилцаа холбоог сайжруулдаг,
- Компанид ажлын гүйцэтгэлээ дэвшүүлсэн стратегитэйгээ харьцуулан хянах боломж олгодог.

Уг аргазүйн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь компанийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн бүхий л гол чухал талуудыг болон богино хугацааны санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг оролцуулсан удирдлагын “үнэлгээний(онооны) карт” болж буй учраас үүнийг “тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний/онооны карт” гэж нэрлэсэн. Компанийг бүхэлд нь хамарсан стратегийн зураглалыг доороос дээш шатлалаар буюу стратегийн чиглэл тус бүрийн стратегийн зураглалуудыг нэгтгэн компанийн стратегийн нэгдсэн зургийг боловсруулна.
Компанийн стратегийн нэгдсэн зураглал гаргахын тулд чиглэл тус бүрийн зорилтуудыг нэгтгэж, бүлэглэж, үг хэллэгийг нь өөрчилж, бусад зорилтуудтай нэгтгэж байж гаргадаг. Компанийн хувьд стратегийн нэгдсэн зураглал боловсруулах Тэмдэглэл: Гүйцэтгэлийг хэмжих, гүйцэтгэлийн ирээдүйн таамаглалыг тооцохын тулд шалгуур үзүүлэлтүүдийг дараа боловсруулах болно. Ойлгогдохуйц үр дагавар/нөлөө болох ямар нэгэн зорилтоос эхлэх
Үр дагаварын учир шалтгааныг тодорхойлох (энэ учир шалтгаан нь өөрөө бас нэг зорилт болно)
Бидний тодорхойлон гаргасан учир шалтгаан нь ажил хийх үндэс нь (ажлаа хийх гол хүчин зүйл), мөн гүйцэтгэлийг хэмжих суурь нь болж өгдөг. Учир шалтгаант холбоог бий болгох нь BALANCE SCORE CARD ХҮНИЙ НӨӨЦ ДОТООД ПРОЦЕСС ХАРИЛЦАГЧ САНХҮҮ Balance Score Card / ТҮК Процесс Хүний нөөц Тенологи Иноваци Маркетинг Үйлчилгээ Сурах болон өсөн хөгжих Дотоод үйл явц Үйлчлүүлэгч Санхүүгийн Чиглэл 3:
Стратегийн үр дүн: Чиглэл 2:
Стратегийн үр дүн: Чиглэл 1:
Стратегийн үр дүн: Жишээ: Чиглэл бүрийн стратегийн зураглал 2 Хамрах хүрээ Стратегийн үр дүн Оролцоот манлайлал/Гол эрхэмлэх зүйлс/Үр дүнтэй харилцаа холбоо Чадавхи дээшлүүлэх Дотоод үйл явц Үйлчлүүлэгч/ Оролцогч тал Санхүүгийн/
Удирдах НЭГДСЭН ҮР ДҮН IBI – Эрхэм зорилго Стратегийн чиглэл 3
Business Excellence Стратегийн чиглэл 2
Дотоод, гадаад зах
зээлийн өсөлт, хөгжил Стратегийн чиглэл 1
Шинэ бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ, технологийн
хөгжил, инноваци Balance Score Card / ТҮК-ийг бүрдүүлэх ХҮНИЙ НӨӨЦ ДОТООД ПРОЦЕСС ХАРИЛЦАГЧ САНХҮҮ
Full transcript