Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PCM - goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap

Project Cycle Management voor programma's en projecten
by

Evert Boomsma

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PCM - goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap

PCM, een aanpak voor gemeentelijke beleidsprogramma's
& projecten
Fase 1: Programmeren
- Probleem- en doelanalyses
- Krachtenveld- en regieanalyse
- Benoemen programmadoelstellingen
- Vaststellen Programmabudget
- Schrijven Beleidskader / PvA
Fase 2: Identificeren & Formuleren
- Identificeren van projecten
- Benoemen projectdoelen en resultaten
- Maken project logframes (projectplan)
- Vaststellen projectbudgetten
- Schrijven uitvoeringskader / PvA
Fase 3: Opdrachtverlening
- Schrijven Programma van Eisen
- Aanbesteding / Uitbesteding
- Opdrachtgever - opdrachtnemer analyse
- Financieren
Fase 4: Implementatie van de projecten
- In samenwerking met externe partijen
- Monitoring door opdrachtgever
- Voortgangsrapportage
- Regievoering
Fase 5: Evaluatie
- Uitvoeren programma / projectevaluatie
- Leermomenten
- Voorstellen voor nieuw beleid
- Input voor fase 1.
Logical Framework methode is het belangrijkste instrument dat binnen PCM wordt gebruikt
en bestaat uit twee fase: 1) Analyse fase waarin o.a pobleem- en doelanalyse worden gemaakt en een stakeholderanalyse uitgevoerd. In fase 2, de Planningsfase, wordt de Logframe Matrix ingeuuld!

Kerndocument van het LFA is de LOGFRAME Matrix en wordt gebruik op programma- en projectniveau.
- Doelen
- Resultaten
- Activiteiten
- Indicatoren
- Bronnen van verificatie
- Risico's en assumpties
Alles op 2 A4-tjes!!
Gebruik in Fasen Programmeren en Formuleren:
Het Logframe biedt een samenvatting van de essentiële programma- en projectelementen in een standaard format, waarin de samenhang tussen programmadoel(en), projectdoel(en), resultaten en activiteiten snel duidelijk worden.
Gebruik in Fase Opdrachtverlening:
Door het Logframe kan de opdrachtgever de gewenste doelen en resultaten helder en overzichtelijk presenteren. De opdrachtnemer kan in het offertetraject het Logframe aanvullen door de Activiteiten, Indicatoren, Bronnen van Verificatie en de Risico's en Assumpties in te vullen. Het complete Logframe wordt onderdeel van het contract.
Gebruik in Fase Implementeren:
- Het Logframe Matrix biedt een prima basis om gedetailleerde projectplannen te formuleren.
- De Indicatoren en Bronnen van Verificatie bieden een raamwerk voor het monitoren van de voortgang van het programma en de projecten.
- De Risico's en Assumpties bieden een basis voor het opstellen van sturings- en risicostrategie op verschillende niveaus in de organisatie.
Gebruik in Fase Evalueren:
Het Logframe biedt een raamwerk voor programma- en projectevaluatie.
- De doelen en resultaten helder zijn geformuleerd.
- De wijze waarop deze prestaties kunnen worden geverifieerd (Indictoren en Bronnen van Verificatie) en
- Welke belangrijke assumpties en risico's van invloed zijn geweest bij het wel of niet
slagen van programma's en projecten.
Het werken met PCM:

- Heeft grote impact op de huidige manier van werken.
- Vraagt vaak nieuwe vaardigheden van de projectmanagers en beleidsmedewerkers.
- Kan niet zonder (bestuurlijke) borging in de organisatie, rol van het management & bestuur moet duidelijk en ondersteunend zijn.
- Vraagt deskundige ondersteuning en begeleiding.
- PCM wordt door de gemeente Den Haag gebruik om
beleidsprogramma's en projecten op te zetten en uit
te voeren.
Is Project Cycle Management wellicht
ook interessant voor uw organisatie
en wilt u meer te weten komen over deze
aanpak en zijn vertaling in de webapplicatie
De PrincipalToolbox, bel dan met Evert Boomsma
op 06-15473474 of mail naar evertboomsma@gmail.com
In deze presentatie introduceer ik
Project Cycle Management (PCM).
Een gedegen en eenvoudige methode voor
programma- en projectmanagement met de focus op goed opdrachtgever én goed opdrachtnemerschap.
De projectcyclus biedt een structuur die er op toeziet dat belangrijke stakeholders worden geconsulteerd en dat relevante informatie beschikbaar is om weloverwogen besluiten te kunnen nemen in elke projectfase.

PCM weerspiegelt het besluitvorming- en implementatieproces; de inhoudelijke methode die wordt gebruikt voor het plannen, managen en het evalueren van projecten is de Logical Framework Methode.
Opdrachtgever
versus
Opdrachtnemer

Ondersteuning PCM cyclus en LFA via webapplicatie Principal Toolbox
- PCM progamma- en projectmodellen
- Theoretische toelichtingen en praktische
werkformats bij elke fase.
- Monitoring via stoplichtenmodel
- Kennisbibliotheek
- Automatische voortgangsrapportages via Excel.
Voortgangsrapportage in Excel
Op maat maken van programma of projectplan
Monitoring voortgang van programma's en projecten
Aanleggen van kennisbibliotheek
Project Cycle Management
Fase 1: Programmeren
Fase 2: Identificeren & Formuleren
Fase 3: Opdrachtverlening
Fase 4: Implementeren
Fase 5: Evalueren (input fase 1)
Laten we de PCM cyclus en de Logframe aanpak eens bij elkaar zetten, dan zien we het volgende:
Wanneer gebruik je nu eigenlijk PCM en het LFA?
- Voor het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe beleidsnota's volgens de gemeentelijk beleidscyclus. De meeste beleidsnota's hebben een looptijd van 4 jaar.
- Voor grootschalige (dienstoversteigende) programma's en projecten zoals bijv. Krachtwijken, Samen Gezond, DHOD, decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg.
- Voor het 'vlottrekken' van bestaande programma's en projecten die zijn vastgelopen of niet meer presteren.

PCM komt het beste tot zijn recht in een dynamische omgeving met veel stakeholders die gezamenlijk complexe problemen moeten aanpakken.
De gedachtegang achter PCM is eigenlijk vrij simpel:
- zonder een grondige probleem- en doelanalyse (en uiteindelijk consensus) is het lastig om;
- heldere en realistische doelen te benoemen;
- die nodig zijn om concrete projecten met duidelijke resultaten te formuleren;
- welke bijdragen aan een duidelijke opdrachtformulering richting opdrachtsnemers;
- die het vervolgens mogelijk maakt om de uitvoering van projecten/programma's beter te monitoren;
- waardoor het evalueren voldoende en goede aanknopingspunten biedt voor het vormgeven van nieuwe beleid.
Waarom werken met PCM?
- Het levert betere bestuurlijk advisering over beleidsdoelstellingen;
- Het ondersteunt in het professionaliseren van de relatie tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer in de publieke en private sector;
- Draagt bij aan het vormgeven van gemeentelijke beleidsregie (weg van de uitvoering) en programmasturing.
- Het zorgt voor een betere balans tussen doelmatigheid van gemeentelijk beleid en de rechtmatige besteding van subsidiegelden.
- Stimulans voor het Nieuwe Werken (in combinatie met Toolbox)
Full transcript