Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Стажант с кауза

No description
by

Anastasiya Veleva

on 16 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Стажант с кауза

Оценка на иновативни идеи
Мандала на бизнес идеята
Инструмент за визуализиране, анализ и оценка на потенциала на бизнес идеята Кратко описание на идеята: Стажант с кауза ще предостави възможност на стажантите да изпълнят социална мисия в компанията, свързана с развитието на политиката за корпоративна социална отговорност Компании: Стажанти - развитие на социално отговорна политика,
включваща активно вътрешната и външната
среда за компанията - развитие на дейности, свързани с КСО
в посока от служителите към ръководителите - Не им се предоставят много възможности за
иницииране на собствени проекти - Не се стимулират достатъчно лидерските умения
на стажантите Компании: - много разпознат проблем, особено при
развитие на вътрешни политики за
мотивация и иницииране на предложения
за каузи; Стажанти - малко компании стимулират даването на идеи
и инициирането на собствени каузи, особено
при новите служители/ стажанти; Компании: - въвеждат вътрешно фирмени
инициативи за дарителство и
доброволчество
- въвеждат вътрешно фирмени
инициативи за опазване на околната
среда Компании Стажанти Студентски организации Компании: 250 Стажанти:
2 500 - 10 000 Студентски организации:
100 Целогодишно в периода юни-
септември - необходимите знания и специфики на КСО
политиките - ползи, целеви групи, потребности - мрежа от партньорски организации - НПО,
компании, медии и др. - добри организационни умения - опит в партньорски взаимоотношения с НПО,
компании, медии, университети и студентски организации и др.
- комуникативност
- задълбочени теоритични и практически знания
за КСО - планиране, осъществяване
- аналитични способности - определяне на
потребности на целеви групи, пресичането на
интереса на бизнеса и нуждите на обществото, и др. Компании - чрез партньорската мрежа
на CSR Bulgaria Компании и стажанти - чрез партньорите
по проекта - jobtiger, AIESEC, deed.bg Лични срещи с потенциални клиенти Проектът не предвижда
изграждане на
бариери - вече е осигурен онлайн ресурса
- интернет сайт
- графична комуникация - лого
- договаряне на партньорства с AIESEC,
jobtiger, deed.bg, Българска асоциация за
управление на хора
- в преговори с компании
- в преговори със студенти Устойчив бизнес модел Стажанти ученици студенти Работодатели НПО компании през компаниите - LinkedIn
- лични контакти и партньорства
- csr.bg
- jobtiger
- Българска асоциация за управление
на хора (БАУЧР)
- deed.bg
- конференции
- кариерни форуми
- besr.bg jobtiger AIESEC Дългосрочно и ефективно
партньорство
- интересни по характер
проекти и предизвикателства - обогатят знанията си за КСО
- възможност за иниицииране
на малък проект
- ползи за стажанта при
наемане на постоянна позиция
- ползи за стажанта при
кандидатстване в друга
компания - свежи идеи за КСО инициативи
по посока от служители
към ръководители
- мотивиране на останалите
служители чрез личния пример
на стажанта - поддръжка на онлайн сайт
- поддръжка на онлайн форум
- търсене на партньори във
всички сфери - медии, НПО,
компании, университети
- оценка на резултатите от
различните каузи - теоритични знания
за КСО
- познаване на добри
КСО практики
- уебсайт
- партньорска мрежа
- други комуникационни
канали jobtiger.bg
AIESEC
besr.bg
deed.bg - изграждане на обучите-
лен онлайн портал и
форум
- администриране на
уебсайта
- рекламни материали Устойчив финансов модел Стажанти - В голяма степен - Осъзнат проблем по отношение на отговорно поведение към природата и обществото
- В среда степен - Осъзнат проблем по отношение
на недостатъчното мотивиране на стажантите за
развитие на свои собствени проекти ПРОЕКТ Анастасия Велева - 3 годишен опит в КСО сферата Българска асоциация
за управление на хора
(БАУЧР) Dynamic pricing -
negotiation (bargaining) -
където е приложимо Периоди: 1 година; 2 година; 3 година; 10 20 40 200 Заплащане на такса за
участие в проекта
(за компании) 70 2000 4000 8000 2600 5200 1300 300 600 500 860 1000 2000 140 1000 2700 - - - 20 20 20 140 1000 2700 10% 10% 10% 108 882 2432 - - - - - - - - - - - - 108 882 2432 - - - 7000 2500 2000 1500 - 2500 2000 1500 2608 2882 3932 План за действие: * Планът за действие е направен за период от 1 година, тъй като тя е от най-голямо значение за старта на проекта; През втората и третата година плана за действие ще бъде допълван с дейности, в зависимост от резултатите и проблемните точки през първата година;

** Към момента изпълнените дейности по проекта са:
- набиране на партньори - Jobtiger, AIESEC, Българска асоциация за управление на хора (БАУЧР), www.besr.bg, www.deed.bg;
- набиране на първи участници в проекта - Aurubis, Kreston BulMar, както и във фаза на преговори с още няколко компании;
- в преговори с МОНМ и МТСП;
- изграден уебсайт - www.stajant.bg
- изграждане на канал с предизвикателства в deed.bg; www.ideedit.com/stajant Стажанти: Компании: Изводи от анализа: Жизнеспособност: Анализа на бизнес мандалата показва, че жизнеспособността на проекта е добра. Проблемът е осъзнат, особено за компаниите, които са основния сегмент клиенти. От друга страна стажантите осъзнават значението на отговорното поведение към средата, в която живеем, и по-голяма част от тях са готови да предприемат действия за промяна. Екипът, който ще реализира проекта има 3 годишен опит в КСО сферата, работа с различни видове заинтересовани страни - НПО, медии, компании, университети, браншови организации и отделни личности - и различни видове заявки от клиентите - популяризиране на добрите практики от България и света, изготвяне на фирмени анализи, изготвяне на корпоративни стратегии за КСО, предложения за КСО инициативи, свързани с намаляване на вредните емисии, доброволчество, дарителство и др., изнасяне на лекционен курс в първата магистратура по КСО в България във ВУЗФ; Потенциал: С оглед анализа на жинеспособността, потенциала на проекта е голям. Анализа на бизнес мандалата показва, че времето е подходящо за стартиране на проекта. Осъществяването на проекта е гарантирано от опита и знанията на екипа. Проекта в дългосрочен план би могъл да допринесе в значителна степен за развитието на корпоративната социална отговорност в България, както и за разпространението на отговорното поведение и в обществото. Рискове: Основните рискове пред проекта са копиране на идеята, тъй като не са предвидени бариери. От друга страна главната цел на проекта е разпространение на отговорно поведение в бизнес средата (и дългосрочно в обществото) и ако има конкурент на пазара, то значи на лице е развитието в сферата. Въпреки това екипа е уникален със своите умения и знания, тоест шансовете за конкурент на проекта, чийто резултати да са достатъчно ефективни и дългосрочни, са минимални. Тенденции:
- повече внимание върху
доброволческия опит на
потенциални служители
- все повече компании
реализират КСО политика
- все повече компании
набират стажанти Участник: Организация: Стажанти: Компании: Анастасия Велева E: anastasiya@csr.bg
M: +359 898 420 598
Full transcript