Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De leerling staat centraal

PTH
by

Tim Brinkman

on 15 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De leerling staat centraal

De leerling staat centraal Werkproces groep De leerling staat centraal Vaststel-momenten - Communicatie, feedback over
geleverd werk ging via mail Tim Brinkman
Sjors Holdinga
Erik van Liempt
Aart Mesker OnderwijsLeerbedrijf Digitaal leersysteem Zorgleerling onderdeel regulier onderwijs Zorgafdeling Handelingswijzer Externe zorg Digitaal BPV-registratiesysteem Leermeester-avonden Input bedrijfsleven lesstof Eigen initiatief stageplek PVB op werkplek Veel vernieuwingsvoorstellen komen vaak van buiten het
onderwijssysteem en worden gearticuleerd door de politiek, door het bedrijfsleven, (......). Deze
voorstellen hebben vaak betrekking op de vernieuwing van (......) de verantwoording over de geleverde
prestaties aan de deelnemers en de samenleving.
Een professionele beroepsgroep staat open voor al deze signalen maar heeft in de regel zelf
meer de vernieuwingsagenda in handen.
(Coonen, H. 2008) Bewustwording keuze stagebedrijf Beoordeling summatieve PVB toets op stageplek - Beoordelen op:
* Competenties
* Vakkennis
* Praktijkvaardigheden - Beoordelen door twee partijen:
* BPV docent
* Leermeester
* Extern - Objectieve beoordeling - Beoordeling in authentiek situatie Interventiebijeenkomsten College en leermeester - Overleg tussen betrokken docenten en leermeester - Plan van aanpak na interventie - Evalueren en eventueel bijstellen bij volgende interventie - Doel interventie:
leerproces leerling continueren - Waarom kiest een leerling voor een bepaald bedrijf? - Bewustwording leerling is essentieel voor latere loopbaan - Leerling wordt zelfregulerend in zijn competenties - Alle leden actief meegewerkt - Schoolavonden werden gebruikt
voor maken stappenplan - Eindproducten Thema 1,2 en 3 waren
daardoor ruim op tijd af Als een leerling bepaalde onderwijsdoelen - zowel leerdoelen als sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen - niet haalt of lijkt te halen, bespreken de docenten - vanuit de leerbehoefte van de leerling - wat de leerling zelf kan doen. Dat betekent dat zowel de mogelijkheden van de leerling als de mogelijkheden van de docent onderwerp van gesprek zijn.
(Hummel, I. 2010) Een school die zorgverbredend en preventief ten aan¬zien van vroegtijdig school-verlaten wil werken, dient een hoogwaardig leerlingzorgsysteem te hebben. Kernbegrippen in dit artikel zijn 'pedagogische grond¬houding', 'gedragsproblemen en emotionele problemen' en 'Pedagogische Kijk- en Handelingswijzers'.
(Lieshout, T. van 2002) "Bij het organiseren van de interactie is het van belang dat de middenmanager zich realiseert dat het gaat om een leer- en ontwikkelingsproces van alle betrokkenen (school, stagebedrijf en leerling). Dat is gebaat bij tijd, steun én de acceptatie van het feit dat fouten maken erbij hoort."
(MBO Raad, 2006) "De bereidheid om in de beroepspraktijk summatief te (laten) beoordelen is hoog, onder praktijkopleiders en docenten/bpv-begeleiders."
(Van 't Spijker, Van der Schaaf, Janssen, Januari 2012) "De bereidheid voor het (laten) beoordelen van een praktijkopdracht is hoog: in beide scenario's is zo'n 80% van de respondenten (praktijkopleiders én docenten/bpv-begeleiders) bereid tot zeer bereid deze beoordeling uit te voeren of uit te laten voeren."
(Van 't Spijker, Van der Schaaf, Janssen, Januari 2012) -Iedereen leest elkaars werk door en neemt dit voor zichzelf op Geen Literatuur beschikbaar!
Full transcript