Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis van de kinder- en jeugdpsychiatrie

auteur: jan de meulenaere
by

Eric Schoentjes

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis van de kinder- en jeugdpsychiatrie

1948: International Association for Child Psychiatry
Geschiedenis van de kinder- en jeugdpsychiatrie
(cc) image by jantik on Flickr
Plato (427-347 vC)
Hippocrates (460-377 vC)
Politeia
Aforismen
Marcus 9:17-18
Middeleeuwen (500-1500)
Klassieke oudheid
Johan Weyer (1515-1588)
Renaissance
1621
John Locke (1632-1704)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
nurture
nature
1680: Frankrijk verbiedt de doodstraf voor heksen
1798
Victor, l'enfant sauvage d'Aveyron
1787: eerste kinderkliniek werd geopend te Wenen
Jean Itard (1775-1838)
Hospital for Sick Children at Great Ormond Street
1850
Charles West (1816-1898)
Lectures on the diseases of infancy and childhood
"I must warn you, however, of one difficulty which you will encounter at the very outset – a difficulty that disheartens many, and makes them abandon in despair the study of children’s diseases. Your old means of investigating disease will here to a great degree fail you, and you will feel almost as if you had to learn your alphabet again, or as if, entering a country whose inhabitants you expected to find speaking the same language, and having the same manners as the people in the land you had lately left, you were to hear around you everywhere the sounds of a foreign tongue, and to observe manners and customs such as you had never seen before. You cannot question your patient; or if old enough to speak, still, through fear, or from comprehending you but imperfectly, he will probably give you an incorrect reply. You try to gather information from the expression of his countenance, but the child is fretful, and will not bear to be looked at; you endeavour to feel his pulse, he struggles in alarm: you try to ausculate his chest, and he breaks out into a violent fit of crying.” (West, 1852)
1815-1870: eerste industriële revolutie
1870- WO I: tweede industriële revolutie
1912: wet op de kinderbescherming
1914: leerplichtwet
Historische evolutie in de benadering van het kind
Charles Darwin (1809-1882)
1877
A biographical sketch of an infant
1904
Adolescence
1905
Binet-Simon intelligentietest
Sigmund Freud (1856-1939)
° Die Traumdeutung
1940-1945: WO II
Anna Freud (1895-1982)
John Bowlby (1907-1990)
1909: Mental Hygiene Movement
1920: Child Guidance Clinic
Child care and the growth of love
“… groeiende zekerheid bestaat dat de kwaliteit van de ouderlijke zorg die een kind in zijn eerste levensjaren geniet, van vitale betekenis is voor zijn toekomstige geestelijke gezondheid."
"Bad homes are often better than good institutions"
Refrigerator Mother
"Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet."
"Opvoedingsfouten noemde men vroeger kinderfouten. Thans weten wij, dat de fout veelal niet bij het kind ligt (al is er meestal wel een gevoelige plek of zwakke stee in de aanleg), maar bij de opvoeders." H. De Ruyter in 1952
1926
Ivan Pavlov (1849-1936)
1920
John Watson (1878-1958))
Little Albert experiment
- psychiater
- psycholoog
- maatschappelijk werker
1938
1970
Michael Rutter (1934)
Isle of Wight Study
1980
oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Autisme
"...enige evidentie voor de werkzaamheid van de psychoanalyse ontbrak."
"...de therorievorming werd niet gedragen door wetenschappelijke bewijsvoering."
"... niet wetenschap maar autoriteit bepaalde of iets waar was of niet. Als Anna Freud of een ander gezaghebbend figuur iets had gezegd, dan was het zo."
1990
2000
2010
1993
1975
ICD 9
opkomst van de cognitieve gedragstherapie
Albert Ellis (1913-2007)
Aaron Beck (1921)
Uitgangspunt is de nauwe verwevenheid van emoties, denken en gedrag. De therapie is gebaseerd op de aanname dat denken en emoties geen twee geheel van elkaar verschillende processen zijn, maar dat zij deels overlappen en dat verstoorde emoties dikwijls kunnen verbeteren door het denken van mensen te veranderen.
1937
Burrhus Skinner (1904-1990)
Skinnerbox
opkomst van de gedragsbeïnvloeding
'The Behaviour of Children Receiving Benzedrine'
Charles Bradley, 1937
1983
Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie
1948: Verenigde Naties start onderzoek voor
"kinderen wier ouders waren overleden of die om andere redenen van hun familie waren gescheiden en die in pleeggezinnen, inrichtingen of op andere wijze in groepsverband moesten worden verzorgd’"
1952
van eminence-based naar evidence-based
Leo Kanner (1894-1981)
Autistic Disturbances of Affective Contact
dominantie van de psycho-analyse
psychologisch georiënteerde psychiatrie
masturbatie als "one of the very saddest of all aspects of human weakness and sin…"
Child Study Movement
Biopsychosociaal model

Jan De Meulenaere

° kleine Hans
“De werkelijke onanie komt in den puberteitsleeftijd veelvuldig voor, ook hier zijn dreigementen of lichaamsstraffen niet op hun plaats. Men trachtte het vertrouwen der kinderen te verkrijgen en in een ernstig gesprek hen te overtuigen van de noodzakelijkheid tegen deze verkeerde neiging te strijden en haar te overwinnen. De ouders moeten er zorgvuldig op toezien, dat door hunne kinderen geen boeken worden gelezen, die zij zelf niet gelezen hebben. Eveneens is het hun plicht, de vriendjes en vriendinnetjes hunner kinderen te leeren kennen. Een gezonde hygiënische levenswijze, veel lichaamsbeweging in de frissche lucht, het vermijden van alcohol en andere prikkels zullen bij normale kinderen een eventuele neiging tot onanie krachtig bestrijden, bij psychisch abnormale kinderen is slechts zeer moeilijk verbetering te verkrijgen.” (C. De Lange, 1914)
inzicht in de infectieziekten
"De oorlog heeft het enorme belang van de psychische factor in de weerbaarheid van den mensch doen zien." (Lekkerkerker, 1945)
naar een biologisch-medische oriëntatie
concurrentiestrijd met verwante disciplines
verandering in het maatschappelijk klimaat
empirische oriëntatie in de universitaire wereld
30 november 2011
Jan De Meulenaere
2003
?
Referenties:

- T. Bolt & L. de Goei. 2008. Kinderen van hun tijd - Zestig jaar Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008, uitg. Van Gorcum
- T. Doreleijers, F. Boer, J. Huisman, R. Vermeiren, & E. de Haan. 2006. Leerboek Psychiatrie - Kinderen en adolescenten, uitg. de Tijdstroom.
- F. Verheij & Ph. Treffers. 2004. Klassiekers van de kinder- en jeugdpscyhiatrie, uitg. Van Gorcum
- F. Verheij & Ph. Treffers. 2008. Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychiatrie II - Verschuivende denkbeelden, uitg. Van Gorcum
- F. Verheij & C. Oele. 2010. Klassiekers van de kinder- en jeugdpsychotherapie - Werken met kind en gezin, uitg. Van Gorcum
jan.demeulenaere@uzgent.be
opkomst van de organische psychiatrie
Stanley Hall (1844-1924)
"Bad homes are often better than good institutions"
"Psychopathologie des Kindesalters" Homburger; eerste leerboek over kinderpsychiatrie
1925: de Italiaan Sante de Sanctis gebruikt voor het eerst de term 'Pedopsychiatria'
Full transcript