Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah & Dasar

Mengapa dasar pendidikan diwujudkan? Apakah cabaran?
by

Surianim Azmi

on 4 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah & Dasar

Pendidikan Teknik & Vokasional - Menjana bakat-bakat kreatif & inovatif

- Mempercepatkan proses melahirkan tenaga mahir berkemahiran yang mempunyai nilai-nilai berdaya saing, kebolehpasaran dan kemampuan untuk proaktif dalam pasaran pekerjaan dan pasaran perindustrian. * Mengeratkan perpaduan antara kaum

* Melahirkan modal insan yang cergas, sihat dan kreatif

* Melahirkan bakat-bakat sukan , generasi yang mantap (fizikal, jasmani dan kerohanian), mempunyai displin yang tinggi dan ada jati diri.

*Mewujudkan budaya persaingan sihat dan membentuk persekitaran sosial yang kondusif. Dasar 1Murid 1Sukan "Minda yang Cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat" Dasar pendidikan
dibentuk oleh KPM :- Memartabatkan
Profesion Perguruan * Menambahbaik sistem pemilihan calon guru -berkualiti
* penambahbaikan pengurusan dan kerjaya- penambahan opsyen, kursus perkhidmatan, laluan kenaikan pangkat , pengijazahan guru.
* latihan perguruan yang lebih efektif Cabaran-cabaran INFRASTRUKTUR

* persediaan guru dan pentadbir dalam menyediakan infrastruktur, bahan pengajaran kepada murid terutamanya (bermasalah pembelajaran dan berkeperluan khas)

*Prasarana yang tidak mencukupi

* Suasana /iklim pembelajaran yang kurang kondusif SIKAP & PENERIMAAN

* sikap kurang profesional pendidik kepada dasar pendidikan yang baru dan isu penempatan (pendalaman)

*perbezaan status contohnya sekolah sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster - bakal menyekat peluang murid

*kelas bawah atau kelas bermasalah dipinggirkan
*perubahan dasar terlalu cepat - guru tertekan TAHAP PENGETAHUAN - GURU & MURID

* penguasaan kemahiran teknologi ICT, pengendalian alat bantu mengajar (ABM) yang terhad

* perbezaan pengetahuan - guru & murid EKONOMI , KESIHATAN & SOKONGAN

#Halangan- kewangan, kesihatan (penambahan opsyen/ pengijazahan guru)

#kesulitan dalam mendapatkan sokongan pihak PIBG, ibu bapa- berkaitan aktiviti kokurikulum contohnya Hari Sukan, Hari Kokurikulum, Larian 1Malaysia Disediakan oleh :-

1. Surianim Bt Azmi
2. Nurul Maslizan Bt Derani
3. Nor Hidayah Bt Nizan
4. Siti Khairunnisa Bt Abd Majid Dasar KSSR & KSSM

- Elemen merentas kurikulum (kreatif dan inovatif, keusahawanan, teknologi dan kemahiran)

- Melahirkan modal insan yang berdaya saing, berkemahiran dalam teknologi, berbahasa, berani mengutarakan pendapat dan beriltizam tinggi.

- Membentuk pendekatan yang terbaik agar generasi baru akan mempunyai kemampuan berfikir aras tinggi, berkemahiran interpersonal yang tinggi bagi menjamin kebolehpasaran dan kebolehan bermasyarakat dan berpengetahuan. + Satu sistem pendidikan- kurikulum sama,
sukatan pelajaran sama, sistem peperiksaan
yang sama.
+ Integrasi nasional - perpaduan,
mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara dan semangat
cintakan negara.
+ Memperkasa Bahasa Kebangsaan-
MBMMBI
+ Mengurangkan jurang perbezaan
ekonomi, sosial dan peluang
antara kaum. Pelan Strategi Interim 2011-2020 Mewujudkan :- Peranan guru amat mencabar PELAKSANAAN MBMMBI
Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa, Inggeris (MBMMBI) **untuk menjadikan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan, bahasa perhubungan dan bahasa ilmu KSSR

Membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3)
***penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.

Tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6)
***akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

Memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun. KSSM
kandungan kurikulum Sejarah di sekolah menengah PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)
Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik.
Akademik dan Bukan Akademik
Aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) untuk membantu guru merekod pencapaian murid secara berterusan Dasar 1 Murid 1Sukan (1M 1S)
mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah.
Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara
Melalui dua strategi iaitu Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan.
Sukan untuk Kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi ----di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain.
sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Aliran teknikal
Dikhususkan kepada pelajar cemerlang dalam akademik pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR).
untuk membantu melahirkan tenaga profesional dalam bidang kejuruteraan dan bukan kejuruteraan (pertanian, perdagangan dan ekonomi rumah tangga). Aliran vokasional
pelajar yang pencapaian baik dan sederhana dalam akademik dan berminat kepada pembelajaran bercorak pekerjaan (vocational).
Komponen pembelajaran adalah seimbang teori dan amali.
membantu melahirkan pekerja separa profesional seperti juruteknik/ pembantu teknik.

Transformasi vokasional
kelulusan hingga ke peringkat diploma secara jalan pintas melalui pewujudan Kolej Vokasional (KV) selepas tingkatan tiga. Mengikuti pendidikan selama empat tahun sehingga peringkat diploma iaitu SKM tahap empat.
Pendidikan Asas Vokasional (PAV) akan diperkenalkan kepada pelajar mulai tingkatan satu.
dibenarkan mengambil peperiksaan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) pada tahap satu iaitu semasa berada di tingkatan dua dan SKM tahap dua semasa berada di tingkatan tiga. Tujuan
DISK

Displin - mendisplinkan
Inovasi - membawa perubahan
Solusi - penyelesaian masalah (mengatasi masalah- perkembangan semasa yang berubah-ubah)
Kebajikan - bekalan prasarana, kualiti , kehidupan
Full transcript