Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

чек

No description
by

batjargal dorjpalam

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of чек

Д.Батжаргал
Чекийн хэрэглээ ба цаашдын чиг хандлага
Оршил
Хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёрыг богино хугацаанд ойлголцолд хүргэж чаддаг зүйл бол төлбөрийн хэрэгсэл байдаг. Төлбөрийн хэрэгсэл нь маш эрт дээр үеийн түүхтэй. Анх бартер буюу барааг бараагаар солих байдлаар төлбөр хийгдэж байсан. Ингээд хөгжлийнхөө түүхэн явцад улам бүр боловсронгуй болж зоос болон цаас хэлбэрт шилжсэн нь өнөөдрийн хөгжлийн түвшинд хүргэсэн гэж хэлж болно. Мөн үүнээс гадна чек болон итгэлцлийн маш олон хэлбэрүүд байдаг. Сүүлийн үед кредит карт цахим дижитал технологид суурилсан маш боловсронгуй эрсдэлгүй гээд хэрэглэгчийн хүсэл таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн бий болсон байна. Бид судалгааны ажлаараа төлбөрийн нэг хэрэгсэл болох чекийн хэрэглээний талаар судална.
Судалгааны зорилго:
Чекийн хэрэглээ болон цаашдын хандлагыг таамаглахыг зорьсон.
Судалгаанд ашигласан тоон өгөгдөл боловсруулалт:
1994-2013 он хүртэлх жилээр чекийн хэрэглээг Австралийн төлбөрийн холбооны сайтаас авч ашигласан. Мэдээлэл боловсруулалтыг судалгаа шинжилгээ прогноз хийхэд зориулагдсан Oxmetric 6.0 программ, ARFIMA загвар сонголтыг Акейк шинжүүрийн хамгийн бага утгаар таамаглал хийсэн.

Чек гэдэг нь анхны шаардлагаар тодорхой хэмжээний мөнгийг төлөхийг шаардсан нөхцөлт бус бичгэн захиалга юм.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ЧЕКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
Чек нь доорхи шаардлагыг хангасан байх ёстой.

 Төлбөр хийх боломжтой нь батлагдсан.
 Чекэнд зурах гарын үсэг тамга тэмдгийг зохих ёстоор нь баталгаажуулсан.
 Чек цуцлагдахгүй гэдэг нь баталгаажсан.
 Хэрэв зээлийн хөрөнгөөр нээж байгаа бол зээл олгосон тухай зээлийн ажилтаны тэмдэглэл байх
1.2 Хаан банкны чекний үйлчилгээ
чекэнд чек хүлээн авагчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, хүлээн авах мөнгөний дүн зэрэг тэмдэглэгдсэн байна
Чекийн үйлчилгээний давуу талууд:
• Бэлэн мөнгөтэй харьцаж цаг алдахгүй.
• Бэлэн мөнгөний эрсдэлээс хамгаалагдана.

харилцах данснаасаа бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ хийх
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ОЛОН УЛСЫН ЧЕК /Канад, Энэтхэг, Япон, Америк, Австрали/
Энэтхэг чек
Хамгийн анхны чек 1970 онд Хэндост банкнаас хувьцаат компанит чек бичиж өгж байжээ. Үүний дараа 1881 онд Үндэсний төлбөрийн тооцооны төв (Ni Act) нь албан ёсоор санхүү хэрэгсэл мөн болохыг баталсан байна. Тус төвөөс чекийг бэлэн бус тооцооны хэрэглүүр хэмээн тодорхойлж байсан байна. 1938 онд Банкны үндсэн тооцооны төвөөс хамгийн том холбоод түншүүдийг хамарсан төлбөрийн хэрэгсэл гэж үзэж байжээ. 2012 оны 4 дүгээр сарын 1-ээс 6 сарын хугацаатай чек Энэтхэгийн төв банкнаас гаргасан нь онцлог юм
Япон чек:
Япон хэлээр чекийг Когиттё гэж нэрлэдэг байна. Хамгийн анхны чекны нэр нь Фуботи Когиттё нэртэй байсан. Үүнээс эхлэн Когиттё гэж нэрлэх болсон байна. Хувийн чек нь 6 сараас 2 жилийн хугацаанд бичигдэх боломжтой байдаг. Санхүүгийн зах зээлийн нэлээдгүй үүрэгтэй үнэт цаас бол чек байдаг. Хувь хүн болон компани хооронд чекээр төлбөр тооцоо хийх нь элбэг ажээ.
Америк чек
Америкийн нэгдсэн улс чекийг үндсэн 3 хэсэгт хувааж авч үздэг.
Захиалгын чек
/order cheque/
Энэ төрлийн чек хамгийн өргөн хэрэглэгддэг гэж хэлж болно
Нэрийн чек
./ A bearer check is /
Ямар нэгэн тэмдэглэлт үйл явдал ёслолд зориулж гаргадаг чек юм.
Ерөнхий чек
/A counter check / Энэ нь санхүүгийн зах зээл дээр олон төрлөөр ашигладаг нийтлэг төрөл зүйл юм. Мөн өөрөөр үүнийг блэнк чек гэж нэрлэх бий.Чек үүссэн түүхэн хөгжил нь хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг чек хэлбэрээр анх олгосон нь өнөөдрийн чекийн хэрэглээг нэврүүлсэн гэж үзд эг .

Дүгнэлт.
Чек бол төлбөрийн хэрэгслийн нэг төрөл нь мөн. Бэлэн бусаар чек бичиж тооцоо хийх нь нэг талаас эрсдэл багатай гэж үздэг.
 Монгол улсын хувьд арилжааны банк чек бичдэг боловч хэрэглээ багатай байдаг.
 Олон улсад чек үүссэн туршлага нь хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг цаасан баримт хэлбэрээр анх тарааж байснаас үүдэлтэй гэж үздэг.

Ашигласан материал.
en.wikipedia.com
google.com
Бусад
2.2 Чекийн хэрэглээ
/австрали улсын жишээн дээр/ 7
APCA /1994-2013/
line1
line2
График 1.
График 2.
График 3.
2.2.1 Чекийн хэрэглээ цаашдын чиг хандлага
Графикаас бид харсан...
График 4.
График 4.
График 5.
Дүгнэлт:
Чек бол төлбөрийн хэрэгслийн нэг төрөл мөн. Бэлэн бусаар чек бичиж тооцоо хийх нь нэг талаас эрсдэл багатай гэж үздэг. Гэвч мэдээлэл технологи хөгжсөнөөр хүмүүс чекийн хэрэглээнээс эрс татгалзаж шинэ кредит картны хэрэглээнд шилжсэн. Энэ нь нэг талаас хэрэглэгчидийн хувьд ашиглахад хэрэглэхэд амар хялбар байдаг бол эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл төлбөрийн чек банкинд дамжуулж бичих гэх мэт маш адармаатай үйл явцыг кредит карт хөнгөвчилж цаг хугацаа болон бусад өөр олон асуудлыг шийдвэрлэж чадсан давуу талтай. Бид 3 жилийн прогноз хийж үзсэн. Прогнозын үр дүнд 2015 оны сүүл гэхэд чек бүрэн хэрэглээнээс гарах хандлагатай нь харагдаж байсан.
 Монгол улсын хувьд арилжааны банк чек бичдэг боловч хэрэглээ багатай байдаг.
 Олон улсад чек үүссэн туршлага нь хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг цаасан баримт хэлбэрээр анх тарааж байснаас үүдэлтэй гэж үздэг.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Cheque
2. https://www.facebook.com/groups/1392882754325680/
3. https://www.google.mn/
4. http://translate.google.com/#es/mn/A%20counter%20check
5. http://www.apca.com.au/payment-systems/

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА.
Санхүү Эдийн засаг -4
МУИС ОС
1.1 Чек түүний төрөл ангилал
Full transcript