Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

§5.3 'Naamgeving van koolwaterstoffen'

Chemie Overal, V4, Theresialyceum 2012-2013, J. Faes
by

Jorrit Faes

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of §5.3 'Naamgeving van koolwaterstoffen'

§5.3 'Naamgeving van koolwaterstoffen'
Alkenen
en
Alkynen

Aromaten
Aromaten
Aromaten
Aan de slag!
Even toepassen...
Alkadiënen
Alkynen
Alkenen
Alkanen
Vertakkingen
Cycloalkanen
Wij behandelen de volgende koolwaterstoffen:
Dit is een groep van verzadigde alifatische, acyclische koolwaterstoffen, met of zonder vertakkingen.

De naamgeving van de acyclische alkanen is in §5.2 besproken.
Bij cycloalkanen met meer dan één vertakking aan de ring begint het nummeren van de ring C-atomen bij een zijtak en volgt dan de richting die de laagste plaatsnummers voor de andere tak(ken) oplevert.
Een koolwaterstof met één dubbele binding in het molecuul noem je een alkeen. De uitgang '-aan' van het alkaan met evenveel C-atomen, is hier vervangen door de uitgang '-een'.
Als er twee dubbele bindingen in het molecuul optreden, spreek je van een alkadieen en bij drie dubbele bindingen van een alkatrieen.

De plaats van de dubbele binding wordt aangegeven met het nummer van het C-atoom in het koolstofskelet waar de dubbele binding begint.
Een koolwaterstof met één drievoudige binding het molecuul noem je alkyn. Verder zijn dezelfde regels van toepassing als bij de alkenen.
Teken nu eens in je schrift de structuurformules van de 10 isomeren van C H .

Geef daarvan ook de juiste namen!
Een benzeenring kan eveneens zijketens dragen. Een waterstofatoom in het aromatische ringsysteem is dan vervangen door een atoomgroep.

Bij meer zijketens geldt een nummering als bij de cycloalkanen.
De benzeenring kan ook zelf optreden als vertakking in een molecuul. In zo'n geval heb je te maken met de atoomgroep C H , die wordt aangeduid met het voorvoegsel 'fenyl'!
Maken opg. 10 t/m 14
(volgens IUPAC)
Alkanen;
Cycloalkanen;
Alkenen;
Alkadiënen;
Alkynen;
Aromaten.
2,2,3-trimethylpentaan
In het skelet van een cycloalkaan komt één ring voor. De ring bepaalt de stam van de naam: die is hetzelfde als die van het acyclische alkaan met evenveel C-atomen, met het voorvoegsel 'cyclo'.
cyclopropaan
cyclobutaan
1-ethyl-2,3-dimethylcyclohexaan
propeen
Belangrijk!
Het toekennen van een zo laag mogelijk plaatsnummer aan de dubbele binding heeft 'voorrang' boven de regels die gelden bij het nummeren van vertakkingen e.d.

Bovendien moet de dubbele binding in de hoofdketen voorkomen. Dat hoeft niet altijd de langste keten te zijn, zoals dat bij alkanen wel het geval is.
1,3-butadieen
1-butyn
5 10
1,3-dimethylbenzeen
6 5
fenyletheen
Full transcript